Mısır Alfabesi

Mısır Alfabesi

Antik Mısırlıların kullandığı alfabe

Devamını Oku
Viking Alfabesi

Viking Alfabesi

Vikinglerin kullandığı alfabe

Devamını Oku
Moğol Alfabesi

Moğol Alfabesi

Moğolların kullandığı alfabe

Devamını Oku
Homepage
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Cümle içerisinde aynı görevde kullanılan ya da anlamca birbiri ile ilgisi bulunan sözcükleri, sözcük gruplarını, anlam bakımından birbiri ile ilgili cümleleri bağlama görevi üstlenen sözcüklere “Bağlaç” denir. Cümlede birden fazla özne, birden fazla sıfat, nesne, zarf, tamlayan, yüklem vs.  görev yapan her türlü kelime ve cümleyi birbirine bağlar. Genel olarak bakıldığında; Bağlaçlar tek başına anlamı […]

Devamını Oku

Fiilimsi, normalde fiil olarak işlev gören, ‘’mak-mek’’ ekleri aldığında anlamlı olan, kip ve zaman ekleri alarak yüklem haline gelebilen sözcüklerin aldıkları ekler ile isimleşmeleridir. Yani ilk başta fiil iken sonrasında almış olduğu ekler ile bu özelliklerinden bazılarını yitirmesi ile ortaya çıkan isimleşmiş türdür. Fiilimsiler bazı özellikleri bakımından fillere bazı özellikleri bakımından ise isimlere benzemektedir. Fiiller […]

Devamını Oku

‘’Edat nedir?’’ sorusuna en anlaşılır şekilde cevap verilmelidir. Edat, tek başına cümlenin dışında kullanıldığında herhangi bir anlam taşımaz, ancak cümlede kullanıldığında isimlerle ya da isim soylu olan kelimeler ile anlam bağı kurabilen sözcüklerdir. Edatların anlamlı hale gelebilmeleri için cümlede kullanılmaları gerekir. Edatlar cümle içerisinde yer alan sıfatlarla, isimlerle, zamirlerle edat grubu oluşturabilirler. Bu nedenle fiil […]

Devamını Oku

Canlı varlıkların yaşam süreleri boyunca karşılaştıkları iki unsur vardır. Bunlardan birincisi nesnelerdir. Yani isim olarak nitelendiklerimiz, birde bu nesnelerin gerçekleştirmiş oldukları hareketler vardır. Bunlarda fiil ya da eylem adını almaktadır. Fiil canlı ya da cansız varlıkların zaman ve mekân kapsamı dâhilinde bulundukları her türlü hareket, duruş, oluş ve kılışları bildiren sözcüklere verilen addır. Örneğin; at(mak) […]

Devamını Oku

Günlük hayatta kendimizi ifade edebilmemiz ve iletişim kurabilmemiz için kelimeleri birleştirerek cümleler kurarız. Kullandığımız kelimeler, harflerin bir araya gelmesiyle oluşur. Hece nedir diyecek olursak eğer, kelimeleri seslendirirken ağızdan tek sesleme eylemiyle çıkan ses öbeğidir. Yani, bir kelimede geçen harfleri seslendirirken ağızın oluşturduğu tek bir hareket o kelimenin hecesidir. Hece oluşturmanın en önemli şartı, en az […]

Devamını Oku

İkileme, anlamı kuvvetlendirmek, anlatım gücünü arttırmak, kavramı zenginleştirmek amacıyla anlamı birbirine yakın sözcüklerin, aynı sözcüklerin tekrar edilmesi, yan yana kullanılmasıdır. İkilememeler bir dilin zenginliğidir. Anlamı pekiştirmek için sözcüklerin bütün marifetlerinden yararlanma, sözcüklerin kullanım fonksiyonlarını zenginleştirmedir. İkilemeler anlamları ve yapıları bakımında farklı şekillerde kullanılır. Dilimizde ikilemelerin ortaya çıkmasındaki ilk etken, anlam olup duygu, düşünce, acı, sevinç […]

Devamını Oku

Varlıkları daha iyi anlatabilmek, daha iyi tarif edebilmek için kimi zaman onları tanıtıcı sözcükler kullanılır. İsimlerin önüne gelen bu sözcükler, isimlerin rengini, biçimin, sayısını, durumunu belirtir. İşte isimlerin önüne gelerek isimleri şekil, durum, renk, sayı gibi yönlerden niteleyen sözcüklere sıfat denir. Aynı zamanda ön ad olarak da adlandırılır. Sıfatların bir isimle anlam oluşturması gerekir. Eğer […]

Devamını Oku

Dil, canlı bir varlıktır. Dolayısıyla doğar, büyür, gelişir, değişir, ölür. Toplumsal yaşama ve yaşam standartlarına göre diller değişimlere uğrarlar. Bu değişim dilin hem ses yapısında hem de anlamda olabilir. Örneğin Türkçe dünyanın en eski dillerinden birisidir. Fakat bundan yüz yıl önce konuşulan, hatta on yıl önce konuşulan Türkçe ile günümüzdeki Türkçe birebir aynı değildir. Aradan […]

Devamını Oku

İnsanoğlu yaşamı boyunca bir şeyleri ifade edebilmek ve iletişim kurabilmek için cümleler kullanır. Kurulan bu cümlelerin anlamlı ve kurallı olması gerekir.  Anlamlı ve kurallı cümleler kurabilmek için birbiriyle uyumlu yani birbirini anlam olarak tamamlayan sözcükler kullanılır. Sözcükler, bir ya da birden fazla heceden oluşur. Tek başına kullanılabildiği gibi bir araya gelerek cümle kurar. Yansıma nedir […]

Devamını Oku

İsim olmamasına rağmen cümle içerisinde ismin yerini tutan, varlıkları ya da kişileri işaret yoluyla, soru yoluyla be belli belirsiz olacak şekilde karşılayan sözcüklere zamir denilmektedir. Zamirler tek başına kullanılınca herhangi bir ismi karşılamazlar. Zamirlerin anlam kazanabilmesi için gerekli olan unsur, bir ismin karşılamasıdır. Zamirlerin diğer bir adı adıldır. Adıllar yani zamirler yardımı ile dilde tasarruf […]

Devamını Oku