Homepage / Genel / Alfabe Rakam Sırası
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Genel

Alfabe Rakam Sırası

Alfabe içindeki harflerin karşılık geldiği rakam sırası, birçok farklı alanda kullanıldığı için son derece önemli bir konudur. Cumhuriyet’in resmi rejim olarak kabul edilmesinden sonraki dönem için Türkiye’de alfabe değişikliğine imza atılmıştır. Latin alfabesi kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Alfabenin sıralanması hususunda, tercih edilen abece içindeki harflerin sırasına bakmak gerekmektedir.

Alfabe Sıralaması Nasıldır?

Türkiye’de kullanılan abeceye baktığımız zaman alfabe sıralaması 29 harf üzerinden gerçekleştirilmektedir. Harfler ve sıraları şöyledir;

  • A, birinci harftir.
  • İkinci harf B olarak karşımıza çıkar.
  • C üçüncü, Ç dördüncü, D beşinci, E altıncı, F yedinci, G sekizinci, Ğ dokuzuncu, H onuncu harflerdir.
  • I on birinci, İ on ikinci, J on üçüncü, K on dördüncü, L on beşinci, M on altıncı, N on yedinci, O on sekizinci, Ö on dokuzuncu harftir.
  • P ise yirminci harf olarak sıralanmıştır. Onu takip eden R yirmi bir, S yirmi iki, Ş yirmi üç, T yirmi dört, U yirmi beş, Ü yirmi altı, V yirmi yedi, Y yirmi sekiz ve Z yirmi dokuzuncu sırada bulunmaktadır.

Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Alfabeler Hangileridir?

Alfabe sırası sayılı bir şekilde ifade edilebilmektedir. Özellikle bir takım işlemler sırasında bu uygulama kullanılır. Türkler, tarih boyunca birçok alfabe kullanmışlardır. Milli olarak tanımlayabileceğimiz olan abeceler içinde Orhun ve Uygun alfabeleri büyük bir öneme sahiptir. Çünkü ilk yazılı Türkçe eserler, Orhun alfabesi ile yazılmıştır. Diğer ise Göktürk abecesidir. Kiril alfabesi ile benzerdir. Hiyeroglifi de andırmaktadır. Ayrıca harf topluluğu olarak Uygur devletinin kullanmış olduğu abeceyi de unutmamak gerekiyor. toplam 18 harften oluşmaktadır.

Türk Alfabesinin Özellikleri Nelerdir?

Alfabe tablosu, kaç tane harfin olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. Türkçede 29 harf bulunur. Bunlardan 8 tanesi sesli yani ünlü harftir. 21 tanesi ise sessiz yani ünsüzdür. Alfabe, modern Latin abecesinden bazı yönleri ile ayrılır. Buna göre Ğ, Ö, Ü, Ş ve Ç harfleri Latin alfabesinde mevcut değildir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*