Homepage / Alfabeler
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Devanagari alfabesi, günümüzde Nepal’de ve Hindistan’da kullanılmakta olan bir alfabedir. Şu anda kullanılan Hindu dilinin ve daha önceki dönemlerdeki Sanskritçenin yazılı hale dönüştürülmesini sağlayan alfabedir. Günümüzde Hintçe’yi anadili olarak konuşan kişi sayısının 240 milyon kişi civarında olduğu belirtilmektedir. Bu dili ikinci dili olarak konuşan, kullanan kişi sayısının ise 160 milyon kişinin üzerinde olduğu düşünülmektedir. Yani […]

Devamını Oku

Burma, Birmanya ya da Myanmar olarak bilinen ülke Güneydoğu Asya’da bulunan küçük devletlerden bir tanesidir. Küçük bir ülke derken Asya ölçütlerine göre küçük bir ülke sayılabileceğini belirtmek gerekir. Yoksa ülkenin resmi dili olan Burmaca ya da Myanmar dili, 32 milyon kişinin anadili durumundadır. Ayrıca ülkede yer alan azınlıklar tarafından da ikinci dil olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla […]

Devamını Oku

Cavi alfabesi, Güneydoğu Asya dillerini yazılı hale getirmek için kullanılan ve Arap alfabesinin bu amaçla uyarlanmış olan şekli olarak tarif edilebilir. Cavi kelimesi, Cava adasının Arapça söylenişi olan Jawah kelimesinden türetilmiştir ve bu bölgede yaşayan insanları ifade etmek için de kullanılır. Cavi alfabesi sadece Brunei’de resmi alfabe olarak kullanılmaktadır. Malezya’da kullanılan asıl alfabenin alternatifi olarak […]

Devamını Oku

Fonetik alfabe, sesçil alfabe olarak Türkçeleştirilebilecek olan bir kavramdır. Yani farklı dillerdeki sözcükleri n içinde bulunan harfleri ya da sesleri kodlamak amacıyla daha önceden belirlenmiş olan bir sözcüğün kullanılması anlamında düşünülebilir. Örneğin Türkçedeki Adana ile İngilizcedeki Amsterdam kelimelerinin ilk harfi olan ‘A’ harfini kodlamak için daha önceden belirlenmiş olan Alpha sözcüğünü kullanarak kodlama yapılmasıdır. Bu […]

Devamını Oku

Fenike dilini yazmak amacıyla kullanılan ve günümüzde yaygın olarak kullanılan Latin alfabesi, Kiril alfabesi, Arap alfabesi gibi birçok alfabenin esin kaynağı olduğu belirtilen alfabe Fenike alfabesi olarak bilinmektedir. Fenike alfabesi M.Ö. 1000 yılları civarında kullanılmaya başlandığı tahmin edilen bir alfabedir. Heredot Yunanlılara yazıyı ve uygarlığı taşıyan kavmin Fenikeliler olduğunu söyler. Zaten bu kavme Fenikeliler ismini […]

Devamını Oku

Zaza halkı, genellikle Türkiye’nin doğu bölgelerinde yani Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan bir halktır. Zazaca olarak isimlendirilen dili konuşurlar. Bu dil Hint-Avrupa dil ailesinin alt grubu olan İran dilleri içinde yer alan bir dildir. Zaza dilinin fonetik kurallarına uygun olarak kullanılan alfabe ise Zaza alfabesi olarak bilinmektedir. Bu alfabe 32 temel harften meydana gelmektedir. Bu harflerin […]

Devamını Oku

Kıpti olarak adlandırılan halk, Mısır bölgesinde yaşayan halka verilen bir isimdir. Şöyle ki; Büyük İskender’in Mısır’ı almasından ve İskenderiye şehrini kurmasından sonra Yunanlılar ile iletişime geçmişlerdir. Roma döneminde koyulan çok ağır vergiler altında ezilen halk, M.S. 46 yılından itibaren Hrisitiyanlığa geçerler. İşte Hristiyan olan eski Mısır halkına verilen ad Kıpti olarak bilinmektedir. Bugün Mısır’da yaşayan […]

Devamını Oku

Kürt topluluğu tarih boyunca farklı alfabeler kullanmıştır. Arap Alfabesi, Êzidi alfabesi, Latin Alfabesi, Kiril Alfabesi gibi alfabeler ise az sayıda kişi tarafından kullanılıyor olsa da günümüzde de kullanılmakta olan alfabelerdir. Bunlar dışında Kürtlerin tarihte kullandığı düşünülen ya da öyle olduğu iddia edilen Med alfabesi, Yezidi alfabesi, Pehlevi alfabesi, Arami alfabesi, Avesta alfabesi, Masi Sorati alfabesi […]

Devamını Oku

Süryani alfabesi, Süryanice olarak bilinen dili yazılı hale getirmek için kullanılan alfabedir. Bu alfabe M.Ö. 2. Yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlamıştır. Süryani alfabesi, Arami alfabesinden esinlenerek türetilen alfabelerden bir tanesidir. Dolayısıyla kullanılan İbrani alfabesi ve Arap alfabesi ile bağlantılı bir alfabedir. Ayrıca artık kullanılmayan ama Akdeniz ve tüm dünyada kullanılan alfabelerin çoğuna ilham kaynağı olan Fenike […]

Devamını Oku

1928 yılında tesadüfen yapılan bir keşif, 3000 yıllık bir uygarlığın ve alfabelerin ortaya çıkması ile ilgili olan yeni bilgilerin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Suriye’nin en büyük limanı durumunda bulunan Lazkiye’nin kuzey bölümünde Ras Shamra köyü civarında bulunan kalıntılar, bir köylünün karasabanının tarihi kalıntılara takılmasıyla ortaya çıkmıştı. Köylünün konu ile ilgili olan yetkililere haber vermesi kalıntıların […]

Devamını Oku