Homepage / Alfabeler / Türk Alfabeleri
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Ülkemizde konuşulan alfabe olan Latince, Hint – Avrupa dil ailesine ait olup dünyada 2, 5 milyar kişi tarafından konuşulur. Alfabeyi ilk bulan uygarlık Fenikelilerdir. Latin alfabesi M.Ö. 7. Yüzyılda Yunan alfabesinin üzerinde bazı değişiklik yaparak meydana gelmiştir. Bu alfabe aynı zamanda Roma alfabesi olarak da adlandırılır. Latin Alfabesinin Gelişimi Latince ilk çağlarda İtalya yarımadasında, Latium […]

Devamını Oku

Latin alfabesinin yokluğunda ortaya çıkacak olan öngörüler, birçok kişi tarafından ifade edilir. Bu kişilerin büyük bir kısmı dil bilimcidir. Normal şartlar altında olasılık üzerinden bilimsel bir veri ve tez ortaya konulmasa da, Latin alfabesinin dünyanın birçok ülkesinde kullanılması bu tip bir soruyu gündem getirmiştir. Konu ile alakalı olarak ilk etapta Harf İnkılabı kısaca nedir sorusuna […]

Devamını Oku

Latin alfabesi kullanmanın faydaları arasında global bir dile hakim olmanın kolaylaşması gelmektedir. Pek çok toplum Latin alfabesini kendi kültürüne göre yorumlamış ve değiştirmeler yapmış olsa da temelinde birçok harfin aynı olması yeni bir dil öğrenmeyi de kolaylaştırmaktadır. Mart 1917 senesine bulunan bu yazı sistemini geliştiren kişi S.A. Novgodov isimli dilbilimci olmuştur. Yakut Türk yazısını geliştiren […]

Devamını Oku

Latin alfabesi günümüzde kullandığımız alfabedir. Türkler tarih boyunca farklı alfabeler kullanmışlardır ve son olarak Latin alfabesi günümüzde de kullanılmaktadır. Hint Avrupa dil ailesine ait olan Latince temelde 23 harften oluşmaktadır. Milletler kendi dil özelliklerine göre bu alfabeye ekleme ve çıkarma yapmışlardır. Türkler de kendi ses değerlerimize uygun olan Ç, Ğ, İ, J, Ö, Ş, U, […]

Devamını Oku

Latin alfabesi içinde olmayan harfler, günümüzdeki Türk alfabesinin en önemli özellikleri arasında yer almaktadır. Dünyanın bilinen en eski abeceleri arasında bulunan Latin Alfabesi, Cumhuriyet’in ilanından sonra resmi bir şekilde kabul edilmiştir. Ancak harflerin tümü alınmamıştır. Sadece konuşma dilimize uygun olanlar tercih edilmiştir. Latin alfabesi harfleri içinde bazı simgelerin olmadığını görmekteyiz. Bu simge ve semboller bize […]

Devamını Oku

Selçuklu dili ve alfabesi, birbirinden farklı kültürlerin izlerini taşır. En büyük devletlerden bir tanesi olan Selçuklu, hüküm sürdüğü süre boyunca bağımsızlığı altına aldığı birbirinden farklı topluluk ve kültürlerden etkilenmiştir. Türklerin kullandığı alfabeler ve özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, hepsindeki temel noktanın topluluklar arasında iletişim kurmak olduğunu söylemek gerekir. Uygur, Kiril, Arap, Göktürk ve Latin alfabeleri Türklerin […]

Devamını Oku

Nogay dili, Moğolların oluşturduğu Kıpçak halkı içerisinde kullanılan bir iletişim aracıdır. Halkın birbirleri ile konuşmaları ve kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri adına tercih edilir. Nogayca kelimeler, Türkçe ile çok fazla benzerlik gösterdiğinden dolayı öğrenme aşamasında bir problem yaşanmaz. Türkçe de olduğu gibi Nogayca’da da bazı kelimelerin birden fazla anlamı olabildiğinden dolayı okunuşuna dikkat etmek […]

Devamını Oku

Şamanların kullandığı alfabe, eski Türk alfabesi olarak da bilinen Orhun ya da bir diğer tabir ile Göktürk alfabesidir. Bunun yanı sıra daha geç dönem içinde bazı şamanların Uygur alfabesi kullandığı da bilinmektedir. Ancak ağırlıklı olarak Orhun alfabesi tercih edilmiştir. Bu alfabe hakkında konuşmadan önce şamanlığın ne olduğunu ve tarihsel dönemlerdeki yerini açıklamak gerekiyor. Şamanizm Nedir? […]

Devamını Oku

Orhun alfabesi aslında Göktürk alfabesi olarak da bilinen ve Türk toplulukları tarafından ilk kez kullanıldığı için toplumda ve geçmişte önemli bir yeri olan yazı sistemleri arasında gelmektedir. Orhun alfabesi ilk olarak Yenisey Anıtları’nda karşımıza çıkmaktadır. Karakter sayısı 100’den fazla olduğu için Orhun alfabesinin asıl ve son biçimini bu yazıtta görmek mümkün değildir. Orhun Yazıtları Nedir […]

Devamını Oku

Türk alfabesi ile Latin alfabesi arasındaki farklar çok büyük olmamakla beraber, anlam ve şekil açısından önem arz etmektedir. Türk alfabesi, Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve Cumhuriyetin kurulması ile beraber kullanılmaya başlanmıştır. Konuştuğumuz dilin yapısına en uygun abece olma özelliği ile dikkat çekmektedir. Latif alfabesi özellikleri kısaca bilindiği zaman, aradaki farkın ne boyutta olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Latin […]

Devamını Oku