Homepage / Genel / Alfabeleri İnceleyen Bilim Dalı
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Genel

Alfabeleri İnceleyen Bilim Dalı

Eski ve yeni alfabeleri araştırarak inceleyen bilim dalı, paleografyadır. Birçok değişik sosyal bilim içinde kullanılır. Çalışma alanı çok geniştir. Birçok uygarlığın ortaya koymuş olduğu her türlü belge, yazı ve benzeri dokümanlar, bu bilim dalının ilgi alanı içine girmektedir. Son derece değişik bilgiler vermesi açısından sosyal bilimler içinde çok özel bir yeri vardır. Yazı denildiği zaman akla gelen ilk bilim olan paleografya, birçok farklı dilde uzmanlık gerektirmektedir.

Paleografya Biliminin Önemi Nedir?

Paleografya bilimi ile tarih iç içedir. Bunun yanı sıra birçok değişik sosyal bilim daha alfabeleri araştıran yöntem ile beraber çalışır. İnsanlığın sahip olduğu geçmişe baktığımız zaman birçok değişik yazı ve resmin süreç içinde ortaya çıkarıldığını görmekteyiz. Bunların bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Önemli olan ise eserlerin ne anlama geldiğini bilmektir. Böylelikle geleceğe bir ışık tutmak, geçmişten ders almak mümkün olacaktır. Bu açıdan bakıldığı zaman paleografya çok büyük bir sorumluluk almıştır.

Paleografya Ne Tür Yazıları İnceler?

Paleografya yazı çeşitleri konusunda bir ayrıma gitmez. Böyle bir lüksü yoktur. Geçmişten koparak günümüze kadar ulaşmış olan tüm yazılar hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır. Eski Mısır yazıları buna bir örnektir. Ayrıca ilk alfabe olarak tanımlanan ve harf yazısı kavramını literatüre sokan Fenike abecesi de bu bilim dalının sınırları içinde bulunur. Bizim eski tarihimizin bir parçası olan Göktürk ve Uygur alfabesi, bu bilim sayesinde tanımlanmış ve açıklığa kavuşmuştur. Bundan dolayı ilgili yöntemin; ne kadar hayati olduğunu ifade edebiliriz.

Paleografyada İzlenecek Yol Nasıldır?

Paleografya biliminde izlenmesi gereken bir yol söz konusudur. Daha önce varlığı ortaya çıkarılan bir takım kitabe ve yazıtların incelenmesinde yardımcı bilim dalıdır. Her ne kadar bu konuda Epigrafi gibi bir bilim olsa da, paleografyadan faydalanılmaktadır. Yazıtların ve yazıların tam olarak ne anlatmak istediklerine bu bilim dalı cevap vermektedir. Eserlerin yazılmış olduğu zaman dilimi de bu bilimin ilgi alanı içine girmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman geçmiş ile günümüz arasında tam bir köprü görevi görmektedir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*