Homepage / Genel / Alfabesini Değiştiren Ülkeler
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Genel

Alfabesini Değiştiren Ülkeler

Harf Devrimi Yapan Ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. Türkiye 1 Kasım 1928 tarihinde harf devrimi yaparak Arap alfabesi yerine Latin alfabesine geçiş yapmıştır.

Geçmişten bu yana birçok ülke de harf devrimi yapmıştır. Günümüzde dünyada en çok kullanılan alfabe Latin alfabesidir. Çünkü bilim Latin alfabesi ile yapılmaktadır. Geçmişten günümüze birçok formül, bulunan icatlarda Latin alfabesi kullanılmıştır. Bu yüzden bilim dili Latin alfabesi ile yazılmaktadır.

Harf Devrimi Yapan Ülkeler

Almanya da 18. Yüzyıla kadar kullanmış olduğu kurent denilen yazı sitilini değiştirmiştir. Sovyet Rusya da ihtilalden sonra bazı harfleri alfabesinden çıkarmış ve imla düzenlemeleri yapmıştır. Yani her millet değişen zamanda harf inkılabı yapmışlardır. Geçmişten bu yana kullanılagelen bir alfabe Çin alfabesidir. Ancak Çin’in en büyük sorunu harftir. Ekonomik ve öğrenilmesi zor olan bir alfabeleri olduğu için iletişim aracı olan yazıda sorun yaşanmaktadır.

Harf Devrimi

Alfabesini değiştiren ülkeler arasında yer alan Türkiye, Arap alfabesini kaldırarak yerine Latin alfabesini kabul etmiştir. Türk milleti tarih boyunca birçok alfabe kullanmışlardır. Göktürk Devleti’nin kullanmaya başladığı Göktürk alfabesi ilk Türk alfabesidir. Daha sonra yine Türklere ait olan Uygur alfabesini kullanmışlardır. Kiril alfabesini de kullanmış olan Türkler İslamiyet’in kabulü ile Arap harfleri kullanmaya başlamışlardır. Uzun yıllar Arap alfabesi kullanıldıktan sonra Atatürk 1 Kasım 1928 tarihinde harf devrimini yapmıştır. Atatürk’ün Arapçayı kaldırması ve yerine Latin alfabesini getirmesi ile ülkedeki okuryazar oranı artmaya başlamıştır.

Harf Devrimi Neden Yapıldı?

Arap harfleri Türk dili için elverişsiz ve yetersiz geliyordu. Türkçe Arap harfleri ile kolay yazılıp okunamıyordu. Ayrıca Arap harfleri ile Türkçe konuşulduğu gibi okunamıyor ve aynı zamanda yazıldığı gibi okunamıyordu. Bu yüzden Atatürk’ün alfabeyi değiştirme nedeni Türk diline uygun harfler getirerek ülkedeki okuryazar oranını arttırmaktır.

Ayrıca gelişmiş Batı medeniyetleri de Latin Harflerini kullanmaktaydı. Gelişen ve değişen bilimi daha kolay takip edebilmek için de Latin harfleri getirilmiştir.

Latin harflerinin kabulü ile kolay okuyup yazma olanağı sağlanarak okuryazar oranı artmıştır. Ayrıca Batı medeniyetleri ile ilişkilerin kurulması da Latin harflerinin kabulü ile kolaylaşmıştır.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*