Homepage / Alfabeler / Alman Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Alman Alfabesi

Almanca, Hint-Avrupa dillerinin Cermen dilleri kolunda yer alan bir dildir. Avrupa’nın en yaygın dillerinden birisi olmasının yanı sıra Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisidir. Çok sayıda ülkede resmi dil olarak kullanılan Almanca, ülkemizde İngilizceden sonra en çok öğretilen yabancı dildir.

Almanca, Tarihi Gelişimi ve Bazı Özellikleri

Almanca ilk kayıtlar M.S. 750 yılına dayanıyor. Eski Almanca (750-1050 yılları arası), Orta Almanca (1050-1500 yılları arası), Modern Almanca (1500 ve günümüz) olarak 3 tarihi dönemde incelenen Almanca, Latince öne çıkana kadar Avrupa’da resmi yazışmalar dâhil birçok alanda kullanılan bir dildi. O dönemlerde standart bir dil olmayan Almanca, 18.yy. başına kadar Standart Almancayı yani yapay olarak, şairler, filozoflar ve bilim adamları tarafından yaratılan versiyonun yazı dili olarak kullanan bir dil durumuna gelmişti. Standart Almanca, telaffuz ve aynı zamanda dil bilgisi bakımından farklı bölgelerde konuşulan Almanca diyalektlerinden farklıdır.

Almanca için dil bilgisi ve yazı kuralları, ilk olarak 1880 yılında Dude El kitabında ortaya konulmuştur. 1901 yılında ise Almancanın standart yazı kuralları ilan edilmişti. 1996 yılında gerçekleşen Alman imla reformu, Almancanın yazı dilinin son halini almasını sağlamıştı. Kısa bir geçiş dönemi ile birlikte bu imla reformları okullara verilmişti.

19.yy. sonlarında gelişen Almanca dili, sekiz ülkede resmi dildir. Dünyada en yaygın olarak konuşulan ilk 10 dil arasında bulunmasının yanı sıra en çok öğrenilen üçüncü dil konumunda bulunmaktadır. İnternette kullanılan diller arasında en çok yararlanılan beş dil arasında bulunmaktadır. Bu özelliklerine rağmen Alman dilinin yerel lehçelerinin çeşitliliği çok fazladır. Örneğin ‘Switzertütsch’ olarak isimlendirilen İsveç Almancası, Almanya’da yaşayan Almanlar tarafından bile zor olduğu düşünülen ve zor anlaşılan bir lehçedir.  Bu nedenle Almancanın öğretilmesi için uygun şartların sağlanmasını hedefleyen örgütler kurulmuştur. Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), genel itibariyle üniversitelerde Almanca eğitiminden sorumlu kurum durumunda bulunmaktadır. Goethe Enstitüsü ise ortaöğretim kurumlarında verilen Almanca eğitiminden sorumlu olan ve dünya çapında faaliyet gösteren bir örgüttür. Bu kurumlar yurtdışında Almancanın öğrenilmesini teşvik eden ve aynı zamanda kültürel iş birliği çalışmaları yaparak Alman kültürünü, toplumsal ve politik yaşamını yırt dışında tanıtan kurumlardır.

40’a yakın ülkede yaklaşık 120 milyon kişi tarafından konuşulan Almanca, özellikle Almanya, İsviçre ve Avusturya’da konuşulmakta olan bir dildir. Bu ülkelerin dışında Lihtenştayn, Lüksemburg, Belçika’nın doğu kantonları, İtalya’nın Güney Tirol bölümü, Polonya ve Romanya’nın bazı bölgeleri ve Fransa’nın Alsas-Loren bölgesinde kullanılmakta olan bir dildir. İnternette yer alan sitelerin ve yayınların yaklaşık %8’ini de Almanca olarak hazırlanmış siteler ya da yayınlar oluşturmaktadır.

Kaba bir dil olduğu düşünülen Almanca, Türkçe gibi yazıldığı şekilde okunan (neredeyse tüm kelimeler) olarak tarif edilir. Bu nedenle Türklerin kolay öğrenebildikleri ve diğer dillere göre daha kolay okuyup yazabildikleri dillerden birisi olarak gösterilir. Ülkemizde ‘Anadolu Lisesi’, ‘Sosyal Bilimler Lisesi’ ve ‘Fen Lisesi’ programlarını uygulayan okullar, Almancayı haftada minimum iki saat ortak ders olarak işleyen okullardır. Ortaokul seviyesinde ise seçmeli ders olarak ve ikinci yabancı dil olarak alınması mümkündür. Bu nedenle Alman dilinin ve Alman Alfabesinin ülkemizde de dikkat çeken ve önem verilen konular, diller ve yazı sistemleri arasında bulunduğu söylenebilir.

Alman Alfabesi

Alman Alfabesi olarak isimlendirilen yazı sistemi, Latin alfabesinden esinlenerek oluşturulmuş olan bir yazı sistemidir.

Alman Alfabesinde Kullanılan Karakterler

Aşağıda yer alan tabloda Latin Alfabesi kökenine sahip olan Alman Alfabesinde kullanılan karakterler ve adları ile Uluslararası Fonetik Alfabeye göre kodlanışları yer almaktadır. Birden fazla açıklaması bulunan karakterlerin açıklamalarında, İsviçre Almancası, Avusturya Almancası gibi farklı lehçelerdeki kullanım şekilleri verilmiştir.

Harf Uluslararası Fonetik Alfabeye Göre Ses Türkçeye Göre Ses IPA İle Söylenişi Türkçeye Göre Söylenişi
Aa a/ɑ a/â ɑˑ â
Bb b b beˑ beğ
Cc ʦ ts ʦeˑ tseğ
Dd d d deˑ değ
Ee ɛ/e e
Ff f f ɛf ef
Gg ɡ g ɡeˑ geğ
Hh h h ha
Ii ɪ/i i/î î
Jj j y jɔt yot
Kk k k kɑˑ
Ll l l ɛl el
Mm m m ɛm em
Nn n n ɛn en
Oo ɔ/o o/ô ô
Pp p p peˑ peğ
Qq k k kuˑ
Rr ʀ ğ ɛʀ̥ er
Ss s/z s/z ɛs es
Tt t t teˑ teğ
Uu ʊ/u u/û û
Vv f f faɔ̹ fau
Ww v v veˑ veğ
Xx ks ks ɪks iks
Yy y ü ˈyp.sɪ.ˌlɔn üpsilon
Zz ʦ ts ʦɛt tset
Ää ɛ e
Öö ø ö
Üü y ü
ß ss ss ɛs ʦɛt es tset

 

Yukarıdaki tabloda verilen Almanca ya da Alman Alfabesi, 26 harf, 3 umlaut (yalnız sesli harflerde kullanılan ve harflerin ses değerlerini değiştiren işarettir, Ä, Ö, Ü karakterleri Alman alfabesindeki bu tip karakterlerdir. Türkçede a harfinin üzerine gelen şapkada olduğu gibi.) ve 1 eszetten (Almanca ’da çift s olarak da kullanılabilen karakter: STRASSE veya STRAẞE örneğinde olduğu gibi) oluşmaktadır. Yazılış olarak Yunanca β (Beta) harfine benzemesine rağmen Almancada kullanılan ß harfi tamamen farklı bir sesi karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu harf Almanca kelimelerin başında yer almaz.

Almancada kullanılan çift sesler ya da özel sesler ise özel karakterlerle değil, yan yana gelen karakterlerin (harflerin) belli şekilde telaffuz edilmesi şeklinde kullanılır. Örneğin (dsch) şeklinde yan yana gelmiş olan harfler, Türkçe söylenişi ile (c ) şeklinde telaffuz edilir. Benzer şekilde birlikte yazılan (sch) harfleri ise (ş) olarak telaffuz edilmektedir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*