Homepage / Alfabeler / Arami Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Arami Alfabesi

Aramice birçok filozof tarafından dünyada kullanılan ilk dil olarak bilinen ölü bir dildir. Ölü bir dil derken tarihte kullanılan Aramice artık kullanılmamaktadır ama bu dilin bazı lehçeleri hala konuşulan diller durumundadır. Sami dil ailesinde bulunan bu dilin yer aldığı alt grup ise Kuzey-Batı dilleri olarak adlandırılır. İsmi ise Suriye’nin eski adı olan Aram kelimesinden türemiştir.

Aramice yazılı kaynakların en eski tarihli olanları Suriye’de ve M.Ö. 2000’li yılların başlarından kalan kaynaklardır. Daha sonraki bin yılda Mezopotamya’da kullanılan bir dil olmuş, M.Ö. 6. Yüzyıl civarlarında ise Pers İmparatorluğu’nun resmi yazışma dili haline gelmiş ve yine aynı zamanlarda Yahudiler tarafından hem günlük hayatta konuşma dili olarak hem de yazı dili olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu nedenle tarih boyunca pek çok farklı alfabe ile yazılan bir dil olmuştur. Yani hangi topluluk tarafından kullanılıyorsa onların kullandığı alfabe ile yazılmıştır.

Eski Arami Dili, Eski Ahid Aramcası, Filistin Aramicesi, Mısır Aramicesi, Nabati Aramicesi, Palmira Aramicesi, Çağdaş Batı Arami Lehçeleri gibi lehçeler dilin Batı Aramicesi olarak adlandırılan lehçeleri arasında bulunur. Doğu Aramicesi olarak adlandırılan çok sayıda lehçeye de sahiptir. Bu lehçelerin bir kısmı artık kullanılmamakta ama bir kısmı az sayıda kişi tarafından olsa da konuşulmaktadır. Bu kadar farklı lehçeleri olduğu için ve farklı insan toplulukları tarafından kullanıldığı için çok sayıda değişik alfabe ile de yazılmıştır.

Yine de Doğu Aramicesi olarak isimlendirilen lehçeler içinde bulunan ve Urfa lehçesinden türemiş olan Aramice lehçesi yani Süryanice, günümüzde en çok kullanılan ve kısaca Aramice olarak da adlandırılabilen bir dildir. Dolayısıyla eski Arami Dili ya da Eski Ahid Aramcası gibi dillerden değil de günümüzde kullanılan Aramice’den söz edildiğinde Süryanice olarak anlaşılabilir. Süryanice M.S.2 yüzyıl sonrasında Süryani alfabesi ya da Estrangelo olarak isimlendirilen bir alfabe ile yazılmaya başlamıştır.

Süryani alfabesi birçok farklı alfabe ile bağlantısı olan bir alfabedir.

Süryani alfabesi birçok farklı alfabe ile bağlantısı olan bir alfabedir.

Estrangelo olarak adlandırılan alfabe, Süryani alfabesinin en eski çeşidi olarak bilinir. Günümüzde Süryanice yazmak için kullanılmasa da, bazı bilimsel dokümanların ya da unvanların, yazıtların yazılmasında kullanıldığı görülebilir. Ama 10. Yüzyıldan sonra kullanılmayan, belirli dönemlerde canlandığı ya da özel olarak başvurulduğu görülen bir alfabe olmuştur. Alfabenin bu çeşidinin dışında Batı Süryani lehçesinin ve Doğu Süryani lehçesinin yazıldığı iki çeşidi daha vardır.

Batı Süryani lehçesinin yazıldığı alfabe Serṭā, Pšīṭā, Maruni ya da Yakubi gibi farklı isimlerle anılabilen bir alfabedir. Sekizinci yüzyıldan sonra yaygınlaşmış ve Estrangelo alfabesinin yerini almıştır.

Doğu Süryani lehçesi ise Madnḥāyā, Swādāyā, Keldani, Asuri, Nesturi gibi farklı isimlerle anılmaktadır. Bu yazı sistemi Süryani alfabesinin diğer iki çeşidi arasında kalan bir çeşit olarak gösterilebilir.

Sonuç olarak günümüzde Arami alfabesi sözleri geçtiğinde Süryanice ve Süryani alfabesinden bahsedildiği anlamı çıkartılabilir. Süryanice yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerden bir tanesidir. Bu nedenle Süryani alfabesi ve onu kullanarak yapılan kayıtlar çok daha önemli belgeler, eserler olarak kabul edilebilir. İbrani Alfabesi, Arap alfabesi, Fenike alfabesi gibi adı sıkça anılan pek çok alfabe ile akraba olan, bağlantılı olan Süryani alfabesi tüm insanlığın ortak mirasları arasında gösterilebilir.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

3 Comments

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*