Homepage / Genel / Arap Alfabesi Kaç Harftir ?
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Genel

Arap Alfabesi Kaç Harftir ?

İslamiyetin yayılması ile birlikte pek çok farklı uygarlık tarafından kullanılan Arap dili alfabesi 28 harften oluşur. Bu harfleri oluşturan şekillerin sayısı ise 17’dir. Sağdan sola doğru yazılan Arapçayı yazılı hale getirmek için kullanılan bu alfabedeki harflerin neredeyse tamamı sessiz harflerdir. Harfler ‘hareke’ ismi verilen işaretler kullanılarak seslendirilir. Ama bu işaretler şiirler ve dini metinler dışında pek kullanılmazlar.  Bu alfabede bulunan 28 ünsüz harfin 22 tanesi Sami alfabesinden değişikliğe uğrayarak geçen sesleri ifade eden harflerdir. Geriye kalan 6 harf ise Arap diline özgü sesleri vermek için eklenen harflerdir.

7.yüzyıldan itibaren İslamiyetin yayılmasıyla birlikte Türkler, İranlılar, Pakistanlılar gibi Arap olmayan Asya uygarlıkları da Arap Alfabesini kullanmışlardır. Örneğin Osmanlı Alfabesi, Arap Alfabesinden uyarlanan 28 harfli Fars Alfabesine  p, ç ve j harflerinin ilave edilmesiyle oluşan 31 harfli bir alfabedir. Arapça ve onun yazılı hale getirilmesinde kullanılan Arap Alfabesi zaman içinde İspanya’dan bazı Güneydoğu Asya ülkelerine kadar kullanılan bir dil ve alfabe haline gelmişlerdir. Arapça dünyadaki 22 ülkenin Resmi dili konumundadır. Nüfuslarının toplamı 350 milyonu bulan bu Arap ülkelerinin yanı sıra 1 milyar kadar Müslüman da Arapçayı ve bu alfabeyi ibadet dilleri, alfabeleri olarak kullanmaktadırlar. Birleşmiş Milletler Örgütü de 1974 senesinde Arapçayı altıncı Resmi dili olarak kabul etmiştir. 7. Yüzyıla kadar sadece Arap Yarımadasında kullanılan Arapça ve Arap Alfabesi, o tarihten günümüze kadar uygarlık tarihinin önemli bir dili ve alfabesi durumuna gelmiştir.

Osmanlı Alfabesi

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

One Comment

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*