Homepage / Genel / Avesta Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Genel

Avesta Alfabesi

M.S.3.yüzyılda geliştirilen Avesta yazı sistemi, Avesta Alfabesi, Zerdüştlük dininin kurucusu olan Zerdüşt’ün öğretilerini yazılı hale getirmek amacıyla geliştirilmiştir. Zaten Avesta adı bu dinin kutsal kitabının adıdır, alfabeye de aynı isim verilmiştir. Kitabın en eski örneklerinden bazıları Pehlevi dilinde yazılmıştı. 21 bölümden oluşan kitabın bölümlerinin çoğu İskender’in işgali sırasında kaybolmuş, sadece 4 bölümü günümüze kadar ulaşabilmiştir. Zerdüşt öğretilerini yazmak için geliştirilen Avesta alfabesi de büyük oranda bu kitabın yazıldığı Pehlevi alfabesinden alınmış olan harflerden oluşmaktadır. Ayrıca ünlü harflerinde Yunan alfabesinden etkilendiği de görülmüştür.

Avesta kutsal kitabından bir örnek

Avesta kutsal kitabından bir örnek

Avesta dili, Eski Farsça ve Orta Farsça, Sanskritçe ile akraba olarak gösterilen dillerden birisidir. Hint-Avrupa dil ailesinde bulunan ve dünyanın bilinen en eski dillerinden birisi olan Avesta dili, Avrupalı bazı din bilginleri tarafından Zend Avesta ismiyle de tanımlanmıştır. Ama aslında kitabın giriş bölümü Pehlevi dili ile yazılmıştı. Avesta kutsal kitabı düzenli hale getirildiği 4-6. Yüzyıllar civarında ise Avesta dili sadece Zerdüşt rahipler tarafından kullanılan ölü bir dil konumuna gelmişti.

Avesta dili kullanılarak yazılan kitabın ilk olarak Arami alfabesiyle yazıldığını biliyoruz. Bu dönemde Yunan medeniyetinden etkilenen İran bölgesi, bu bölgeye ait eski efsaneleri, dinsel inanışları ve rivayetleri önemsemeye çalışmıştı. Bu sayede diğer uygarlıkların etkisi hafifletiliyordu. Sasani İmparatorluğu döneminde de İran bölgesine ait geleneklerin, milli değerlerin, dini değerlerin öne çıkartılması için çalışmalar yapılmaya başlanmıştı. Bu süreçte Avesta isimli kitabın derlenmesine ve düzenlenmesine, yeniden yazılmasına yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştı. Kitabı tekrar yazanlar söz konusu olan efsaneleri, mitleri ve rivayetleri de kitaba eklediler, kitabın bazı bölümlerini çıkartarak bulundukları döneme uygun olan yeni bölümler eklediler. Kitabın yeniden yazılması sürecinde de Pehlevi alfabesine dayanan ve Yunan alfabesinden de etkilenen Avesta Alfabesini kullandılar. Ama Avesta dili sadece Zerdüşt rahipler tarafından kullanılan bir dil olduğu ve kısa bir süre sonra ölü diller arasına katıldığı için, Avesta kitabı Orta Farsça’ya çevrildi ve o şekilde kullanıldı. Böylece Avesta dili ve Avesta alfabesi, sadece rahipler tarafından bilinen ve dünyada tanınmayan, bilinmeyen bir dil ve alfabe olarak kaldı. Ancak 1926 yılında İbrâhîm-i Pûrdâvûd’un bazı metinleri çevirmesi ve sonrasında Avesta kitabının diğer bölümlerinin de Farsça’ya çevrilmesi ile birlikte gün ışığına çıkan bir dil ve alfabe oldular.

Avesra alfabesi hakkında bilgi veren bazı kaynaklar bu alfabenin 48 harften oluştuğunu söylüyorlar. Ama günümüzde bilinen Avesra alfabesi 44 harften meydana gelen bir alfabedir. Bu alfabeyi kullanarak yazılan yazılar ise sağdan sola doğru yazılmaktadır. Avesta kitabı, Avesta dili ve tabi ki Avesta alfabesi, İran ve Zerdüştler için çok önemli kültür varlıkları olarak kabul edilebilirler. Bu varlıklar tüm dünya ve insanlık tarihi açısından da büyük önem taşıyan kültür varlıklarıdır.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*