Homepage / Alfabeler / Babil Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Babil Alfabesi

Babil uygarlığı, M.Ö.1894 yılında kurulmuştur. Adını da etrafında kurulduğu Babil kentinden almıştır. Akad topraklarının yanı sıra Sümer topraklarını da kapsayan bir imparatorluğun merkezi, bugünkü Irak topraklarında bulunan El Hilla kasabasıdır. Babil halkının büyük bir çoğunluğu ise Sami ırkından gelen kişilerden oluşuyordu.

Babil halkının dini inanışları ve tüm kültürleri Sümerlerden etkilenmişti. Sümerlerin alfabesi ise harf ya da hece alfabesi değildi. Yazıları yazmak için kullanılan karakterler resimlerden oluşuyordu. Üzerine bu karakterleri kullanarak yazı yazdıkları tabletleri pişiriyorlardı. Sümerler tarafından bu şekilde hazırlanan tabletlerden günümüze ulaşan tabletlerden bazıları 5.000 yaşındadır. Sümer çivi yazısı, bilinen en eski yazı sistemidir.

Babil alfabesi olarak isimlendirilen alfabe de Sümer çivi yazısından esinlenerek oluşturulmuştu. Bölgede daha sonra Asurlular hüküm sürmüş ve Asur alfabesi olarak adlandırılan, aynı alfabelerden esinlenen yazı sistemini kullanmışlardır. Asur alfabesi ve Asurca hakkında yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, 28 bin kelimeden oluşan Asurca sözlük hazırlanmıştır. Ama Babil alfabesi hakkında yapılmış olan bu kadar kapsamlı bir çalışma yoktur.

Babil alfabesi, Sümer yazı sisteminin geliştirilmesi ile ortaya çıkan bir tür çivi yazısıdır.

Babil alfabesi, Sümer yazı sisteminin geliştirilmesi ile ortaya çıkan bir tür çivi yazısıdır.

Tabi bir de şu noktayı belirtmek gerekir. Resim şeklindeki karakterlerden oluşan Sümer yazı sistemi tam olarak alfabe sayılmaz. Binlerce yıl içinde değişmiş, Babil ve Asur medeniyetleri zamanında kullanılan çivi yazısına dönüşmüştür. Yani aslında Sümer çivi yazısı olarak isimlendirilen yazı sistemi, Sümer yazısının zaman içinde değişerek Babil ve Asur çivi yazısına dönüşmesiyle ortaya çıkan yazı sistemidir. Aslında birbirinden farklı alfabeler ya da yazı sistemleri değillerdir. Ama kullanmak kolaylaşsa da, dili ve yazı sistemini bilmeyenler tarafından çözülmesi zor olan karmaşık bir yazı sistemi haline gelmiştir.

Sonuç olarak ortaya çıkan çivi yazısı ve Babilliler tarafından kullanılan dil, çözümlenmesi zor olan tabletler şeklinde günümüze kadar gelmiştir. Ama bu uygarlığın ürettiği eserler, insanlık tarihi açısından çok önemli olarak kabul edilecek eserlerdir. Örneğin Babil Kulesi, Tevrat ve Kur’an gibi kutsal kitaplarda söz edilen bir kuledir. Babil Kulesi, Tanrıya ulaşmak amacıyla inşa edilmiş olan bir yapıdır. Dolayısıyla farklı kültürler için önemli olan bu yapı hakkında Babil uygarlığından kalmış olan tarihi eserler çok değerli olacaktır.

Ayrıca bu tabletlerde bahsedilen başka eserler de vardır. Babilin Asma Bahçeleri ve Babil surları, ünü tüm dünya tarafından bilinen eserlerdir. Babil surlarının Babil kenti çevresinde olduğu ve yıkıldığı düşünülmektedir. Ama Babilin Asma Bahçelerinin yeri tespit edilememiştir. Dolayısı yla Babil döneminden kalan ve yeni bulunan tabletler, dünya harikaları arasında gösterilen Babilin Asma Bahçeleri hakkında bilgi verecek olan eserler olabilir. Bu da eskiden Babil toprakları olan bölgelerde, insanlık tarihi açısından paha biçilemeyecek olan kalıntılar olabileceği anlamına gelir. O halde Babil alfabesi ya da Sümer çivi yazısı ile yazılmış olan tabletlerin ya da diğer eserlerin, tüm insanlık tarihi açısından çok önemli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*