Homepage / Dil Bilgisi / Kelime Türleri / Bağlaç Nedir?
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Dil Bilgisi, Kelime Türleri

Bağlaç Nedir?

Cümle içerisinde aynı görevde kullanılan ya da anlamca birbiri ile ilgisi bulunan sözcükleri, sözcük gruplarını, anlam bakımından birbiri ile ilgili cümleleri bağlama görevi üstlenen sözcüklere “Bağlaç” denir. Cümlede birden fazla özne, birden fazla sıfat, nesne, zarf, tamlayan, yüklem vs.  görev yapan her türlü kelime ve cümleyi birbirine bağlar.

Genel olarak bakıldığında;

 • Bağlaçlar tek başına anlamı olmayan ve cümlede bir göreve sahip olan sözcük veya sözcük gruplarıdır. Sözcükleri bağlama görevinin yanı sıra cümlede çeşitli anlam ilgileri de kurmaya yarayabilirler.
 • Cümleden çıkarıldıkları zaman cümlenin anlamında bozulma olmaz; fakat anlamda daralma olabilir.
 • Bağlaçlar kendilerinden önceki ve kendilerinden sonraki sözcüklerden ayrı olarak yazılırlar. Bağlaçlara benzeyen ve bağlaç olduğunu düşündüğünüz birleşik yazılmış olan söz veya söz grupları bağlaç değil ektir.
 •  Bağlaçlar, hiçbir cümle ögesi olamazlar.
 • Bağlaçların yerine uygun olan ve aynı görevi gören bir noktalama işareti de getirilebilir.

Yaygın Kullanılan Türkçe Bağlaçlar

Türkçede en sık kullanılan bağlaç çeşitleri şunlardır:

 • Ama, fakat, lakin, ancak, yalnız, oysa, oysaki, hâlbuki,
 • Ve, ile,
 • Ki,
 • De,
 • Çünkü, zira,
 • Madem, mademki,
 • Veyahut, yahut, veya, ya da,
 • Şayet, eğer, ise,
 • Öyleyse, o halde, kısacası, demek ki, nitekim,
 • Yoksa, anlaşılan,
 • Ne -ne, ya -ya, gerek -gerek, ha -ha, ister -ister, kâh -kâh, de -de,
 • Hatta, üstelik, ayrıca, hem, hem de,
 • Yine, gene,
 • Meğer.

Türkçe Bağlaç Çeşitleri Nelerdir?

 • Sıralama Bağlaçları
 • Eşdeğerlik Bağlaçları
 • Karşılaştırma Bağlaçları
 • Karşıtlık Bağlaçları
 • Gerekçe Bağlaçları
 • Özetleme Bağlaçları
 • Pekiştirme Bağlaçları
 • Basit Bağlaçlar
 • Türemiş Bağlaçlar
 • Birleşik Bağlaçlar
 • Öbekleşmiş Bağlaçlar

Bağlaç Olan Ki Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Bağlaç olan “-ki” daha çok cümleleri birbirine bağlama görevinde kullanılır. Ki bağlacı sonrasında gelen cümle önceki cümlenin açıklayıcısı durumundadır. Bu bağlacın sesli veya sessiz harflerinde kullanıma göre değişiklik olmaz. Ki bağlacının yazılışı; -ki bağlacı daima diğer sözcüklerden ayrı yazılır.

Bağlaç Olan De Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Bağlaç olan “-de” her zaman kendisinden önce gelen sözcükten ayrı olarak yazılır. Bağlaç olan de sertleşir mi: Ünsüz benzeşmesine (Sertleşme) göre çeşitleri yoktur. Yani “d” sesi asla sertleşerek “t” harfine dönüşmez. Sadece ‘‘-de, -da’’ şekilleri vardır. Bulunduğu cümle içerisinde çeşitli anlam ilgileri kurabilir. de bağlacı, cümlede var olan anlam ilgilerini pekiştirmekte kullanılır.

Ve Bağlacı ve Kullanım Yerleri

‘‘Ve’’ bağlacı, anlam ve görev bakımından benzer olan kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri ve ögeleri birbirine bağlar.

Ama Bağlacı ve Kullanım Yerleri

“Ama’’ bağlacı, ‘‘Fakat, lâkin” bağlaçları ile aynı anlama gelir. “Yalnız, ancak, ne var ki, oysaki, halbuki,” bağlaçları ile de yakın anlamlıdır. Bu bağlaçlar, genel olarak aralarında zıtlık bulunan iki ayrı söz öbeğini veya cümleyi birbirine bağlar.

Ya Ya Bağlacı ve Cümle İçinde Kullanımı

‘‘-Ya -ya’’ bağlacı karşılaştırmalı durumlar için kullanılır. Örnek olarak:

 • Ya istiklal ya ölüm!
 • Ya şimdi gelirsin ya da sonsuza kadar burada kalırsın!

Yani Bağlaç mıdır?

Yani sözcüğü bir bağlaçtır. Cümle içerisinde kullanıldığında ve cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma olmadığı için yani kelimesi cümlede bağlaç görevini üstlenir.

Türkçe Cümleler İçerisinde Bağlaç ile İlgili Örnekler

 • Erken gelecektim ama trafiğe takıldım. (Ama Bağlacı)
 • Dersine çok çalıştı fakat dereceye giremedi. (Fakat Bağlacı)
 • Benimki nefret değil lakin o adamdan pek de hoşlandığım söylenemez. (Lakin Bağlacı)
 • Okul otobüsünün arkasından koştum ancak yetişemedim. (Ancak Bağlacı)
 • Arabamı alabilirsin yalnız deposunu dolu getir. (Yalnız Bağlacı)
 • Sürekli onu üzdüğümü söylüyor oysa asıl üzülen benim. (Oysa Bağlacı)
 • Beni hiç beklemeden gitmiş halbuki geleceğimi biliyordu. (Halbuki Bağlacı)
 • Yakın bir zamanda İngiltere ve İtalya’ya gezi düzenleyeceğiz. (Ve Bağlacı)
 • Hasan ile Ahmet aynı okuldan mezun olmuşlar. (İle Bağlacı)
 • Çok kırılmış olmalı ki benimle bir daha hiç konuşmadı. (Ki Bağlacı)
 • Geçen sene yabancı dil sınavına ben de girdim ama kazanamadım. (De Bağlacı)
 • Mehmet denize girmedi çünkü yüzme bilmiyormuş. (Çünkü Bağlacı)
 • Buraya sakın dükkân açma zira buradan sana ekmek çıkmaz. (Zira Bağlacı)
 • Kazağı giymeyecektin madem neden ütülettin? (Madem Bağlacı)
 • Yemeğin yanına makarna yahut pilav yapalım. (Yahut Bağlacı)
 • Bu akşama veya en geç sabaha kadar bu projeyi bitirmiş olurum. (Veya Bağlacı)
 • Seçmeli ders için bilgisayar ya da yabancı dil yazacağım. (Ya Ya Bağlacı)
 • Zamanında yetişemeseydik eğer bu işi alamayacaktık. (Eğer Bağlacı)
 • Beni dinlemiyorsunuz; o halde konuşmamı tam burada bitiriyorum. (O Halde Bağlacı)
 • Çörek kokusu geliyor yoksa anneannem mi geldi? (Yoksa Bağlacı)
 • Öğlen yemeğine çorba yapayım diyorum hatta mantar çorbası yapayım. (Hatta Bağlacı)
 • Raporları yarına kadar bitir ayrıca dosyalamasını da hemen yap. (Ayrıca Bağlacı)
 • Hem babamı ziyaret etmiş olurum hem de kalan eşyalarımı alıp gelirim. (Hem Hem Bağlacı)
 • Acele et yine dershaneye geç kalacaksın. (Yine Bağlacı)
 • Boşuna bu kadar hazırlık yaptık meğer doğum günü iki ay sonraymış. (Meğer Bağlacı)

Türkçede Hem Edat Hem Bağlaç Olan Kelimeler

‘‘Yalnız, Ancak, İle’’ sözcükleri cümledeki kullanım yerine ve cümle yapısına göre hem edat hem de bağlaç olabilmektedir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*