Homepage / Alfabeler / Boşnak Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Boşnak Alfabesi

Boşnakça, Avrupa kıtasının güney doğu kesiminde, Balkanlarda ya da Balkan yarımadasında bulunan Bosna Hersek devletinin nüfusunun yarısından fazlası olan Boşnaklar tarafından kullanılır. Bu yüzden bu ülkede resmi dillerden biri Boşnakça’dır. Boşnakça aslında bir slav dili olarak çeşitli kargaşalardan etkilenmiştir. Özellikle 1463-1878 yılları arasında Osmanlı idaresi altında olan Bosna Hersek Bu durum içerisinde Boşnakça’ya Türkçe’den, Arapça’dan ve Farsça’dan gelen kelimeler kullanılmaktadır.

Boşnakça’da iki alfabe kullanılır. Latin alfabesi ve Kiril alfabesi kullanılır. Latin alfabesi ve Kiril alfabesi 30 harften oluşmaktadır. Her harf bir sesi karşılamaktadır ancak bazı harfler iki ses olarak kullanılır. Boşnakça Kiril alfabesi ile yazılabildiği gibi günümüzde Latin alfabesi ile de yazılmaktadır.

Kiril Alfabesi

Kiril alfabesi genellikle Slav dillerinin yazımında kullanılmaktadır. Çarlık Rusya tarafından da kullanılan bu alfabe o dönemlerinde Türk milletlerine de benimsetilmeye çalışılmıştır. Türkler de bu alfabeyi kendi dillerine uygulayarak kullanmışlardır. Günümüzde hala bu alfabeyi kullanan Türk devletlerinin olduğu bilinmektedir.

Boşnakça Alfabe

Boşnakça alfabe Latin alfabesi ya da Kiril alfabesi olarak kullanılmaktadır. Dil özelliklerine uygun olan 30 harften oluşur. Bu harflerden 4 ü sesli har iken 26’sı ise sessiz harftir. Boşnakça’da da diğer dillerde olduğu gibi nesnelerin cinsiyeti bulunmaktadır. Boşnakça alfabe ile yazılan dişil kelimelerin son harfi a olur. Ancak erkek nesnelerin son harfi ise genellikle sessiz bir harf ile biter. Cinsiyeti bulunmayan nesnelerin son harfleri ise genellikle o harfi ile bitmektedir. Örneğin olovka kelimesi dişil bir kelimedir ve anlamı kalemdir. Sat kelimeri ise eril bir kelimedir ve anlamı saat demektir. Staklo kelimesi ise nötr bir kelime olup anlamı camdır.

Boşnak Alfabesinin Özellikleri

Boşnakça kelimeler ve okunuşlarını öğrenmek için öncelikle Boşnak alfabesinin özelliklerini bilmek gerekir. Boşnak alfabesinde her bir kelimenin cinsiyeti vardır ve bu durumdan dolayı kelimelerin son harflerinde belirli kurallar vardır. Boşnak alfabesinde eril ve tekil olan isimler sessiz harf ile biterler. Ancak çoğul ve eril olan isimler ise i harfi ile biter. Dişil kelimeler a ile nötr kelimeler ise o ile biter.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*