Homepage / Alfabeler / Brahmi Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Brahmi Alfabesi

Brahmi Alfabesi, Hint yazı sistemlerinin öncüsü olarak kabul edilen bir alfabedir. Alfabe olarak nitelendirilse de, sayıları yüzden daha fazla olan hece işaretlerinin kullanıldığı bir yazı sistemidir. Dünyada aktif olarak kullanıldığı bilinen en eski yazı sistemlerinden birisidir. Brahmi Alfabesi ile yazılan ilk örneklerin Hindistan’da ve M.Ö.3 yüzyılda yazıldığı bilinmektedir.

Bu alfabenin Türkler açısından önemli olmasının nedeni ise Budist misyonerlerden bu yazı sistemini öğrenmeleri ve kullanmaları olarak gösterilebilir. Hint-Avrupalı Toharlar’ın yanı sıra Sakalar ve Uygur Türkleri Brahmi Alfabesini kullanmıştır. Bu alfabeyi kullanarak Budist öğretilerini anlatmış ve daha çok dini içerikli metinler yazmışlardır. Ama söz konusu olan belgelerin arasında ticari belgeler de bulunmaktadır. Hindistan’da Sanskritçe’yi yazmak için kullanılan bu alfabeyi kendi dillerinde ve yine Sanskritçe yazmak için kullanan diğer Budist topluluklar, alfabede bazı değişiklikler yapmış ve kendi dillerine uyumlu hale getirmişlerdir.

Soldan sağa doğru yazılan bir yazı sistemi olan Brahmi Alfabesi, kökeni kesin olarak bilinmeyen bir alfabedir. Ama kökeni konusunda oluşturulan en kuvvetli teorilerden bir tanesi, tüccarların Güney Arapçanın yazılması için kullanılan Sami alfabelerinden birini Hindistan’a taşımış olduğu şeklindedir. Bu alfabenin Brahmi Alfabesinin kaynağı olduğu savunulmaktadır. Bir başka teori ise Alman Bühler tarafından ortaya atılmıştır ve doğruluk payı yüksek olabilecek bir teori olarak görünmektedir. Buna göre Brahmi alfabesinin kökeni Arami alfabesine dayanmaktadır. Brahmi alfabesinde kullanılan bazı harflerin şekil ve karşıladıkları sesler bakımından söz konusu alfabeyle büyük benzerlik göstermeleri nedeniyle, Brahmi alfabesinin kökeni hakkında ortaya atılan en kuvvetli teorinin bu teori olduğu söylenebilir.

Brahmi alfabesi devamı

Brahmi alfabesi devamı

Brahmi alfabesi kullanılarak yazılan Türkçe metinlerin sayısı ise oldukça azdır. Bu metinlerdeki incelemeler sonucunda, özellikle Türkçe ünlüleri yazmak için bazı işaretlerin eklendiği görülmüştür. Uygurca ya da Eski Türk diyalekti olduğu tespit edilen metinlerin sayısı 100 tane kadardır ve bunlar genellikle tıp ve benzeri konulardan oluşan metinlerdir. Tabi Budizm hakkında veya dini konularda yazılmış olan bazı metinleri ayrı olarak tutmak gerekebilir.

Sonuç olarak Brahmi alfabesinin Hindistan dışında kalan bölümlerde daha çok dini bir yazı dili olarak kullanıldığı, nadiren diğer konular hakkında yazılmak amacıyla değerlendirildiği söylenebilir. Tabi bunda Türk ve Orta Asya toplulukları tarafından kullanılması, bu dillerde kullanılan sesli harflerin alfabede bulunmaması etkili olmuş olabilir. Orta Asya’da kullanılan Göktürk alfabesi ya da Uygur alfabesi gibi alfabeler, bu dilleri yazılı hale getirmek için çok daha uygun olan ve kullanılışları çok daha kolay olan alfabelerdir.

Sonuç olarak öğrenilmesi ve kullanılması nispeten zor olan Brahmi alfabesi, doğduğu yer olan Hindistan’da da alfabeyi kullanan diğer topluluklar arasında da fazla kullanılmayan bir alfabe olmuştur. Yine de Budizm ile ilgili bazı metinleri ve felsefik içerikli eserleri yazmak için kullanılan bir yazı sistemi olması nedeniyle, önemli bir alfabe olarak kabul edilebilir.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*