Homepage / Alfabeler / Değişik Yazı Stilleri Alfabe
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Değişik Yazı Stilleri Alfabe

Farklı yazı stilleri alfabe konusunda tarihte birçok kayıt yer almaktadır. Birçok harf ve stilin tarihi M.Ö döneme dayanmaktadır. Tarihte yazıyı ilk kez kullanan uygarlık Sümerler olmuştur. Bu dönem M.Ö 3500 yılına denk gelmektedir. Sümerlilerin kullandıkları yazı stilini Elamlılar, Akadlar, Asurlular, Babiller, Hititler ve Urartular da kullanmıştır. Her bir uygarlıkta bu dil şekil değiştirmiştir.

Çivi Yazısının Gelişimi!

Değişik yazı stilleri incelendiğinde yüzlerce yıl boyunca binlerce stilin kullanıldığı görülmektedir. Bir stil diğer bir uygarlığın alfabesinin gelişmesinde genellikle etken olmuştur. Örneğin çivi yazısından esinlenerek Fenikeliler kendi alfabelerini oluşturmuşlardır. Bu alfabe tarihin ilk alfabesidir ve 26 harflidir.

Ideograms denilen bir yazı stili de tarihte önemli bir yere sahip olmuştur. Ideogramslar düşünce ve sözcükleri ifade eden sembollerdir. Bunlar genellikle taş tabletlere kazınmışlardır. Zaman içerisinde bunların arasına alfabetik sesleri gösteren yeni işaretler de eklendi.

Hiyeroglifin Gelişimi!

Yazı stilleri arasında tarihin en önemli dönüm noktalarından biri de Mısırlıların bulduğu hiyeroglif yazı stili olmuştur. Bu dönem M.Ö 3100 yılında yaşanmıştır. Mısırlılar alfabe kullanmamışlardır. Bu yazıyı ilk kez Mısırlılar keşfetmiş ardından da Hitit, Girit ve Eski Amerikan toplulukları kullanmıştır.

İlk hiyeroglif işaretler resim biçimindeydi. İnsanlar iletişim kurmak için duygu ve düşüncelerini çizerek anlatırlardı. Daha sonrasında ise işaretler hece değerine dönüşmeye başladılar. Soyut kavramlar en son ifade edilmeye başlanmıştır. Bir ayak resmi çizildiğinde bunun diğer bir anlamı yürümekti.

Hiyeroglif 24 harflidir. Geometri ve aritmetikte de kullanılmıştır. İşaretler ilk önce taşlara çizilirdi ardından ise sıkıştırılmış kamış tabakalara çizilmeye başlandı. Bu tabakalar papirüs olarak isimlendirilirdi. Papirüslere işaretleri çizmek çok kolay olmadı ve işaretler değişmeye/sadeleşmeye başladılar. Farklı yazı stilleri arasına “Hiyeratik Yazı” da bu şekilde katıldı.

Türklerin Kullandıkları Yazı Stilleri

Türkler Müslüman olduktan sonra ilk kez Arap alfabesini kullanmışlardır. Arap alfabesi Hiyeroglife çok benzemektedir. Bunun öncesinde ise Türklerin kullandıkları yazı çeşitleri arasında şunlar yer almıştır:

Arap alfabesi Uygur alfabesinden sonra kullanılmıştır. Arap alfabesinden vazgeçiş ve yeni bir dönemin başlayışı ise Atatürk’ün 1928 yılında Latin-Türk alfabesini kabul etmesi ile gerçekleşmiştir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*