Homepage / Dil Bilgisi / Cümle
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Fiilimsileri, sıfatları ve bazen kendisine benzeyen sözcükleri yani zarfları zaman, durum, yer-yön, miktar ve soru yönüyle belirten sözcüklerin tamamıdır şeklinde tanımlayabiliriz. Cümle içerisinde zarfları diğer sözcüklerden ayırmak için diğer kelimeler ile oluşturduğu ilişkileri ayrıntılı şekilde incelemek gerekir. Esasen Türkçede asıl zarf şeklinde kullanılan sözcük sayısı oldukça azdır. Türkçede kullanılan zarflar diğer sözcük türlerinden alınan sözcükler […]

Devamını Oku

Bir duyguyu, düşünceyi, haberi tam olarak anlatan, bir veya birkaç sözcükten oluşan anlatım birimlerine cümle denir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da gruplar oluşturarak üstlendikleri göreve ise öğe denir. Cümlenin ögeleri temel öğeler, yardımcı öğeler ve ara sözler olmak üzere üç grupta incelenir. Özne ve yüklem cümlenin temel öğeleridir. Bir duyguyu, düşünceyi söz ya […]

Devamını Oku

Duygularımızı ve düşüncelerimizi karşımızdaki insanlara aktarırken kurmuş olduğumuz cümlelerin açık, anlaşılır, yalın, çelişki içermeyen ve dil bilgisi açısından doğru olarak kullanılması gerekmektedir. Cümle yapısının bu özellikleri taşımadığı durumlarda anlatım bakımından bazı bozukluklar meydana gelmiş olur. Bu durum sonucunda da iletişim sorunları meydana gelir. İşte bu sorunların yaşanmaması için uyulması gereken bazı kurallar vardır. Türk Dilinde […]

Devamını Oku

Cümle, aynı zamanda tümce demektir. Bir dileği, bir düşünceyi, bir duyguyu tam olarak anlatan, bir ya da birden çok sözcükten oluşan anlatım biçimine cümle denir. Cümlenin en temel özelliği bir yargı bildirmesidir. Bir cümlenin yargı bildirmesi, çekimli bir eylemle veya ek eylem almış isim soylu bir sözcükle mümkün olur. Cümlede anlam konusu dört başlık halinde […]

Devamını Oku

Cümle, birbiriyle anlamlı kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşturulan, kişinin kendini ifade etmesi için ya da iletişim kurabilmesi için kullandığı kelimeler dizisine verilen isimdir. Cümleler ögelerden oluşmaktadır. Beş adet öge bulunmaktadır. Yüklem Özne Nesne Dolaylı tümleç Zarf tümleci Yüklem, cümlenin üzerine kurulduğu asıl ögedir. Yani cümlenin tüm ağırlığı, yükü burada toplanır. Bu durumda diğer ögeler, yüklemin […]

Devamını Oku

Herhangi bir işin, oluşun ya da durumun yüklemde oluşturduğu anlamlar kendi arasında gruplara ayrılır. Bu gruplar sayesinde cümlede ne anlatılmak istenildiğini, emir mi yoksa istek cümlesi mi olduğunu anlayabiliriz. Olumlu cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi Emir cümlesi Ünlem cümlesi Şart cümlesi İstek cümlesi Gereklilik cümlesi Olumlu cümle, fiil cümlelerinde herhangi bir işin yapıldığını, herhangi bir […]

Devamını Oku