Homepage / Alfabeler / Divan-ı Lügatit Türk Hangi Alfabe ile Yazılmıştır?
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Divan-ı Lügatit Türk Hangi Alfabe ile Yazılmıştır?

Divan-ı Lügatit Türk’ün yazıldığı alfabe batı Asya Türkçesi temellidir. Türkçe yazılışı Türk Diyalektleri Sözlüğü’dür. Sözlüğün yazarı ise Kaşgarlı Mahmut’tur. Bağdat’ta 1072-1074 yılları arasında yazılmış olan Divan-ı Lügatit Türk, yazılmış olan en eski Türkçe sözlük olarak tarihe geçmiştir.

Divan-ı Lügatit Türk’ün Yazılış Amacı

Divan-ı Lügatit Türk hakkında kısa bilgi vermek gerekirse başlıca amacının Araplara Türkçeyi öğretmek olduğunu vurgulayabiliriz. Kaşgarlı Mahmut bu eserinde Türk boyları hakkında kapsamlı bilgiler de sunmaktadır. Arap Dil Bilimine olan hakimiyetini de sözlükte görmek mümkündür.

Sözlüğün yazılış amacı Türkçenin önemini Araplara göstermektir. Bunun için Kaşgarlı Mahmut, Türk lehçelerinde yer alan harfleri kullanmıştır. Sözlük bu harflerin alfabetik sıralanmaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kaşgarlı Mahmut, Arapların Türkçeyi daha iyi anlaması için bilgileri yüzeysel biçimde yazmakla kalmamış, anlatılanları pekiştirmek için örnek cümlelere de eserinde yer vermiştir.

Divan-ı Lügatit Türk’ün Kapsamı

Divan-ı Lügatit Türk nasıl yazıldı? İle ilgili olarak bir başka önemli konu eserin temelde sözlük olarak hazırlanmasına rağmen içeriğinin yalnızca bununla sınırlı kalmamasıdır. Divan-ı Lügatit Türk eserinde kısaca şunlar yer almaktadır:

  • Türk edebiyatı
  • Türk psikolojisi
  • Türk sosyolojisi
  • Türk gelenek ve göreneklerini yansıtan bazı vakalar ve yazılar
  • Örnekler

Divan-ı Lügatit Türk’ün özellikleri arasında Türkçenin en iyi biçimde anlatılmasına yönelik olarak yazılması da bulunmaktadır. Örnekler ve bölümler oldukça kapsamlıdır.

Sözlük toplamda 8 bölümden oluşmaktadır ve 7500 kelimeyi içermektedir. Kitapta dilbilgisi kurallarına da yer verilmiştir. Düz yazı özelliğinde olduğundan o dönemde farklılık yaratmıştır.

Batı Asya Türkçesi ile İlgili En Eski Kaynak!

Divan-ı Lügatit Türk alfabe Batı Asya Türkçesini yansıtmaktadır. Batı Asya Türkçesi ile ilgili bilinen en eski kaynak Divan-ı Lügatit Türk’tür. Kitabın içerisinde yer alan kelimeler arasında Oğuzların, Uygurların, Kırgızların, Türkmenlerin, Arguların vb. uygarlıkların kullandıkları da bulunmaktadır. Yazarın Türk boyları hakkındaki bilgisi de oldukça geniştir.

Divan-ı Lügatit Türk, Türkiye Türkçesinden Farsçaya, İngilizce ve Çinceye kadar çok sayıda dile çevrilmiştir.

Karahanlılar, Göktürkler ve Uygurlar Batı Asya Türkçesi üzerinde oldukça etkili olmuşlardır. Asıl olarak sözlüğün temel aldığı Türkçe Karahanlılar Türkçesidir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*