Homepage / Genel / Dünyada En Çok Hangi Alfabe Kullanılır?
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Genel

Dünyada En Çok Hangi Alfabe Kullanılır?

Dünya üzerinde kullanılmakta olan yazı sistemlerinin sayısı sanıldığı kadar çok değildir. Bu sistemler, kayıtlı olan yazı sistemlerinin sayısının 14 olduğu kabul edilir. Bu yazı sistemleri

 1. Latin alfabesi,
 2. Arap alfabesi,
 3. Kiril alfabesi,
 4. Çince karakterler,
 5. Kore alfabesi,
 6. Yunan alfabesi,
 7. Gürcü alfabesi,
 8. Ermeni alfabesi,
 9. İbrani alfabesi,
 10. Japonca karakterler,
 11. Hint dilleri alfabesi,
 12. Tana alfabesi,
 13. Kannada alfabesi
 14. Amhar alfabesi

Olarak sıralanabilir. Dünya üzerindeki dillerin neredeyse tamamı bu alfabeleri kullanılarak yazılmaktadır. Ama adapte edildiği dile göre değiştirilirler. Yani dilin ihtiyaçlarına göre yeni karakterler, harfler eklenir ya da ihtiyaç duyulmayan karakterler ve harfler çıkartılır. Örneğin her ikisi de Latin alfabesinden uyarlanmış olan Türk alfabesinde 29, İngiliz alfabesinde 23 harf bulunmaktadır.

Türk alfabesi: 29 harfli olan alfabemizde ‘A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z’ harfleri bulunmaktadır. Orijinali 23 harfli olan yani ‘A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z’ harflerinden oluşan Latin alfabesinden Türkçe’de sık olarak kullanılmayan ya da başka harfler kullanılarak karşılanabilen ‘Q, X’ harfleri çıkartılmıştır. Türkçe’de kullanılmakta olan bazı sesleri karşılamaları amacıyla ise alfabeye ‘Ç, Ğ, İ, J, Ö, Ş, U, Ü’ harfleri ilave edilmiştir. Böylece Türk alfabesi meydana getirilmiş ve 23 harfli olan Latin alfabesi 29 harfe çıkartılarak Türkçe yazmak için elverişli hale getirilmiş olan bir alfabeye dönüştürülmüştür.

Resimde İngilizce'ye uyarlanmış olan halini gördüğünüz Latin Alfabesi, dünyanın en çok kullanılan alfabesidir.

Resimde İngilizce’ye uyarlanmış olan halini gördüğünüz Latin Alfabesi, dünyanın en çok kullanılan alfabesidir.

İngiliz Alfabesi: İngiliz alfabesi de Latin alfabesinde yapılan değişiklikler sonucunda ortaya çıkartılan bir alfabedir. Aynı Türk alfabesini oluşturma aşamasında olduğu gibi Latin alfabesi üzerinde değişiklik yapılarak meydana getirilmiştir. Latin alfabesine sadece 3 yeni harf yani ‘J, U, W’ harfleri eklenerek 26 harfli İngiliz alfabesi ortaya çıkarılmıştır.

Alfabeler üzerinde bu şekilde yapılan değişiklikler sonucunda dünya üzerindeki dillerin neredeyse tamamı söz konusu olan 14 yazı sistemin kullanılması ile geçekleşir. Eğer farklı alfabeler kullanılıyor olsaydı, Çin yazı karakterleri dünyada en çok kullanılan alfabe olurdu. Çünkü dünya nüfusunun neredeyse 5’te 1’ini oluşturan Çin nüfusu bu alfabeyi kullanmaktadır. Ama İngiliz veya Türk alfabelerinde olduğu gibi Latin alfabesini temel alan, üzerinde değişiklik yaparak kendi dillerini yazmak için kullanan ulusların sayısı çok fazladır. Latin Alfabesi tüm dünya çapında kullanılmaktadır ve dünya üzerinde en çok kullanıcısı olan alfabedir.

Bu 14 yazı sistemi dışında kullanılan farklı sistemler de vardır. Ama kullanıcı sayıları veya sistemin sınıflandırılmasını sağlayan özellikleri nedeniyle bahsedilen 14 yazı sisteminin arasında yer almazlar. Aşağıda yaptığımız listede dünya üzerinde en çok kullanılan tüm yazı sistemlerini, kullanan kişi sayısına bağlı olarak sıralanmış şekliyle bulacaksınız. Listede Abudiga olarak belirtilen yazı sistemleri, alfaheceleme olarak da bilinen yazı sistemleridir. Abugida kelimesi ise Ge’ez yazısını ifade etmek için kullanılan ve bu alfabedeki ilk 4 harfin yan yana getirilmesi ile türetilen bir sözcüktür. Kullanılan karakterler birbirini takip etmekte olan ünlü-ünsüz ses çiftlerini belirten tek birim olarak yazılmaktadır. Bu da bildiğimiz, kullandığımız yazı sistemlerinden farklılık göstermektedir. Çünkü alfabe olarak nitelendirilen sistemlerde harfler yan yana geldiğinde anlam ifade ederler. Çin yazı sistemi gibi sistemlerde ise her karakterin başlı başına bir anlamı vardır. Abugida olarak nitelendirilen yazı sistemleri bu yönüyle onlardan ayrılmaktadır. Ayrıca listede alfabeleri kullanan toplam kişi sayısının dünya nüfusundan daha fazla olduğunu göreceksiniz. Bazı ülkelerde, bazı bölgelerde birden fazla dil ve yazı sistemi olduğu için ortaya böyle bir durum çıkmaktadır.

1.Latin Alfabesi: Dünya üzerinde en çok kullanılan Latin alfabesini dünya çapında birçok ülke kullanmaktadır. Bunların arasında çok sayıda Avrupa ülkesi, Endonezya, Kanada ve ABD, Güney Amerika ve Afrika ülkeleri bulunmaktadır. Latin alfabesini kullanan kişi sayısı ise 4,9 milyar civarında tahmin edilmektedir.

Çin yazı sistemi, Çİn'in kalabalık nüfusu sayesinde dünyanın en çok kullanılan ikinci alfabesidir.

Çin yazı sistemi, Çİn’in kalabalık nüfusu sayesinde dünyanın en çok kullanılan ikinci alfabesidir.

2.Çince Karakterler, Çin Yazı Sistemi: Dünyada en çok kullanılan ikinci yazı sistemi Çin Yazı Sistemidir. Bu yazı sistemi, Çin’in yanı sıra nüfusunun yarısı Mandarin Çincesi konuşan Singapur gibi ülkelerde de kullanılmaktadır. Çin yazı sisteminin kullanıldığı ya da bu sistemden etkilenen yazı sistemlerinin kullanıldığı diğer yerler Vietnam, Kore (hanja) ve Japonya (kanji) olarak gösterilebilir. Dünya üzerindeki toplam kullanıcı sayısı ise 1 milyar 340 milyon kişi kadardır.

3.Arap Alfabesi: Listemizin üçüncü sırasındaki bu yazı sistemini veya değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkan yazı sistemlerini kullanan kişi sayısı 660 milyondur. Orta ve Kuzey Afrika’da bulunan bazı ülkeler, Ortadoğu ve Arap ülkeleri, Çin’deki Müslüman nüfusun olduğu bölgeler, İran gibi ülkeler Arap alfabesini kullanan insanların bulunduğu yerler olarak gösterilebilir.

4.Devanagari Alfabesi (Abudiga) : Bu alfabe çok fazla ülkede kullanılmasa da, Hindistan nüfusunun yüksek olması nedeniyle dünyanın en çok kullanılan alfabeleri arasında bulunmaktadır. Hindistan’da Sanskrit dili gibi dilleri yazmak için kullanılan alfabe ayrıca Nepal’de kullanılır. Toplam kullanıcı sayısı ise 420 milyon kadardır.

5.Kiril Alfabesi: Slav dillerini yazmak amacıyla oluşturulan alfabe, Sovyet Rusya döneminde Sovyetler Birliği etkisi ya da egemenliği altında bulunan ülkelerde kullanılmaya başlamıştır. Böylece Rusya dışında Orta Asya’da bulunan Türk Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa’daki Slav kökenli Bulgaristan, Sırbistan gibi devletler gibi farklı bölgelerde kullanılan bir alfabe haline gelmiştir. Alfabe üzerinde yapılan değişiklikler sonucunda kendi alfabelerini oluşturan ve kullanan kişi sayısı ise 250 milyon kişi olarak tahmin edilmektedir.

Arap alfabesi, Arap topluluğunun farklı ülkelerde sahip olduğu kalabalık nüfus ve İslamiyetin etkisiyle dünyanın en çok kullanılan üçüncü alfabesidir.

Arap alfabesi, Arap topluluğunun farklı ülkelerde sahip olduğu kalabalık nüfus ve İslamiyetin etkisiyle dünyanın en çok kullanılan üçüncü alfabesidir.

6.Bengali ya da Assamese Alfabesi (Abudiga) : Bangladeş ve Hindistan’da kullanılan alfabe, Asamca, Manipuri ve Munda gibi dillerin yazılmasında kullanılmaktadır. Orijinali 50 karakterli olan ve Sanskrit dilini yazmak için oluşturulan alfabeye 10 karakter eklenerek Bengalce’ye uygun hale getirilmiştir. Bu yazı sistemini kullanan kişi sayısı ise 220 milyon olarak görünmektedir.

7.Kana Alfabesi: Japonca’yı yazmak için kullanılan alfabelerden birisi olan bu alfabenin toplam kullanıcı sayısı 120 milyon kadardır.

8.Gurmukhi Yazı Sistemi (Abudiga) : Hindistan’ın Pencap eyaletinde kullanılmaktadır. Toplam kullanıcı sayısı 100 milyon kişi olduğu için dünyanın en çok kullanılan alfabelerinden birisidir.

9.Javanese Yazı Sistemi (Abudiga) : Endonezya’da bulunan Cava adasında kullanılan Cava dilini yazmakta kullanılan istemdir. Toplam kullanıcı sayısının 80 milyon kadar olduğu sanılmaktadır.

10.Hangul Alfabesi: Kore alfabesi ya da okunuşu nedeniyle Hangıl alfabesi olarak da bilinir. Söz konusu olan 14 yazı sisteminden birisidir. Ama 1443 yılında kral Sejong tarafından talep edilmesi üzerine bilim adamlarının çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Mısır alfabesi ya da Fenike alfabesi kökenlerine dayanan diğer temel yazı sistemlerinden daha farklı olan bir alfabedir. Kore’de kullanılan alfabeyi kullanmakta olan kişi sayısının 78 milyon olduğu düşünülmektedir.

Devanagari Alfabesi, Hindistan'da kullanılan farklı alfabelerden biridir ve dünyanın en çok kullanılan dördüncü alfabesidir.

Devanagari Alfabesi, Hindistan’da kullanılan farklı alfabelerden biridir ve dünyanın en çok kullanılan dördüncü alfabesidir.

11.Telagu Yazı Sistemi (Abudiga): Hindistan’da kullanılan dillerden birini yazmak için kullanılan alfabeyi 74 milyon kişi kullanmaktadır.

12.Tamil Yazı Sistemi (Abudiga): Yine Hindistan’da kullanılan Tamil dilini yazmak için yararlanılan bir sistemdir. Singapur ve Sri Lanka gibi yerlerde de kullanılmaktadır. Kullanıcı sayısının 70 milyon civarında olduğu bilinmektedir.

13.Malayam Yazı Sistemi (Abudiga): Yine Hindistan’da kullanılan bir yazı sistemidir. Toplam 52 milyon kullanıcısı vardır.

14.Kannada Alfabesi (Abudiga) : Temel 14 yazı sistemi içinde bulunmaktadır. Hindistan’ın güneybatısında konuşulan Kannada dilini yazmak için kullanılan alfabedir. Karnataka eyaletinde konuşulan dili ve alfabeyi kullanan kişi sayısının 45-50 milyon olduğu tahmin edilmektedir

15.Burma Alfabesi (Abudiga): Myanmar ya da Burma olarak bilinen ülkede kullanılan alfabedir. 39 milyon kişi kullanmaktadır.

16.Tay Alfabesi (Abudiga): Tayca yazmak için kullanılan, Tayland’da kullanılan bir yazı sistemidir. 38 milyon kullanıcısı bulunmaktadır.

17.Sunda Alfabesi (Abudiga): Endonezya’da bulunan Sunda adasında ve çevresinde konuşulan Sundaca ya da Sunda dili olarak isimlendirilen dili yazmak amacıyla kullanılan yazı sistemidir. Toplam 35 milyon kişinin kullandığı bir dil ve yazı sistemidir

18.Gujarati Yazı Sistemi (Abudiga): Hindistan’da kullanılan ve 30 milyon kişi tarafından konuşulan bir dil ve alfabedir.

19.Laos Yazı Sistemi (Abudiga) : Laos Demokratik Halk Cumhuriyetinde konuşulan, Laos dili ya da Lao dili, Laoca gibi isimlerle anılan dili yazmakta kullanılır. 22 milyon kişi tarafından kullanılmaktadır

20.Odia Alfabesi (Abudiga) : Hindistan’da kullanılan alfabelerden birisidir. 21 milyon kadar kullanıcı olduğu düşünülmektedir.

Kiril alfabesi, S.S.C.B. etkisinde kalmış olan devletler ve Slav kökenli devletler tarafından kullanılan bir yazı sistemi olarak dünyanın en çok kullanılan beşinci alfabesidir.

Kiril alfabesi, S.S.C.B. etkisinde kalmış olan devletler ve Slav kökenli devletler tarafından kullanılan bir yazı sistemi olarak dünyanın en çok kullanılan beşinci alfabesidir.

 

21.Ge’ez Alfabesi (Abudiga) : Etiyopya ve Eritre’de konuşulan Amhar dilini yazmak için kullanılmaktadır. Kullanıcı sayısının 25 milyon kişi kadar olduğu tahmin edilmektedir. Ama bu dili ana dili olarak konuşan kişiler hesaba katıldığında 18 milyon kişi tarafından kullanılan bir dil ve alfabe olduğu zannedilmektedir.

22.Sinhala (Seylan) Alfabesi (Abugida) : Sri Lanka’da konuşulan Seylanca ya da Sinhala dili olarak bilinen dili yazılı hale getirmek için kullanılır. 14-16 milyon kişi tarafından kullanılan bir dil ve alfabe olduğu düşünülür.

23.Ermeni Alfabesi: Ermenistan başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Ermeni diasporası tarafından Ermeniceyi yazmak için kullanılır. Toplam kullanıcı sayısının 12 milyon kişi olduğu sanılmaktadır.

24.Khmer Alfabesi (Abugida) : Kamboçya’da konuşulan Khmerce dilini yazmakta kullanılır. Bu nedenle Kamboçya alfabesi olarak da bilinir. Kullanıcı sayısı ise 11 milyonun üzerindedir.

25.Yunan Alfabesi: Yunanca ya da Rumca olarak bilinen dili yazmakta kullanılır. Kullanılan en eski alfabelerden biridir ve temel 14 yazı sistemi olarak nitelendirdiğimiz alfabeler arasında bulunur. Toplam kullanıcı sayısı 11 milyon kadardır.

26.Lontara Alfabesi (Abugida) : Endonezya’da kullanılan ve 7,5 milyon kişinin bildiği bir yazı sistemidir.

27.İbrani Alfabesi: İsrail başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşayan Yahudilerin kullandığı yazı sistemidir. Toplamda 6 milyon kişinin yararlandığı bir yazı sistemidir.

28.Tibet Alfabesi: Tibetçe olarak isimlendirilen dili yazmakta kullanılır. Başta Tibet bölgesi olmak üzere Hindistan gibi ülkelerde yaşayan kullanıcıları bulunmaktadır. Toplamda 5 milyon kişinin kullandığı bir sistemdir.

29.Gürcü Alfabesi: 3 farklı sistemde kullanılan ve Gürcüce’nin yazıldığı alfabedir. Gürcistan’da kullanılan yazı sistemin toplam 4,5 milyon kişi kullanmaktadır.

Göktürk alfabesi, Türk Runik yazı sistemi olarak sınıflandırılır.

Göktürk alfabesi, artık kullanılmayan ama tarihe ışık tutan alfabelerden birisidir.

30.Modern Yi Yazı Sistemi: Çin’in Liangshan Yi Özerk Bölgesi olarak bilinen bölgesinde kullanılan dili yazmakta kullanılır. Bu yazı sisteminden yararlanan kişi sayısı 4 milyondur.

31.Moğol Alfabesi: Moğolistan’da ve diğer bazı özerk bölgelerde konuşulan Moğolca’nın yazımında Kiril alfabesi ile birlikte kullanılan yazı sistemidir. Toplam 2 milyon kişinin bu sistemden yararlandığı sanılmaktadır.

32.Tifinagh Alfabesi: Kuzey Afrika’da Berberi dilini yazmak için kullanılan alfabedir. Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas gibi yerlerde yaşayan ve Kuzey Afrika’nın bilinen en eski yerleşik halkı olan Berberiler tarafından kullanılmaktadır. Toplamda 1 milyon kişinin kullandığı bir yazı sistemidir.

33.Arami Alfabesi: Batı Asya ya da Ortadoğu olarak ifade edilebilecek bölgelerde kullanılan Aramice’nin yazımında kullanılır. Ama bu dilin çok farklı ve yine çok sayıda lehçesi vardır. Örneğin Süryaniler tarafından konuşulan Arami lehçesi Süryanice olarak adlandırılır ve Süryani alfabesi ile yazılır. Ortadoğu civarında binlerce yıl kullanılmış ve sonradan yerini Arapça’ya bırakmıştır. Karakterleri de Arap alfabesine benzeyen ve ona esin kaynağı olduğu düşünülen alfabenin 400 bin kişi kadar kullanıcısı vardır.

34.Maldiv (Tana) Alfabesi (Abugida): Maldiv adalarında konuşulan Maldivce’yi yazmakta kullanılan yazı sistemidir. Tana alfabesi olarak da bilinen alfabede 50 harf bulunur. 300-350 bin kişi tarafından kullanılan bir dil ve alfabe olarak gösterilebilir.

35.İnuit Alfabesi (Abugida) : Kuzey Kanada’da yaşayan ve İnuit kolundan gelen Eskimolara İnuitler denir ve konuştukları dil de İnuitçe olarak adlandırılır. Bu dili yazmak için İnuit alfabesi ya da Kanada İnuit hece yazısı olarak isimlendirilen yazı sistemi kullanılır. 30-35 bin kadar nüfusu olan bu topluluğun yaklaşık olarak 25 bin kadarının kendi dillerini ve alfabelerini bildiği düşünülmektedir.

36.Çeroki (Cherokee) Alfabesi: Çeroki dili yok olmak üzere olduğu kabul edilen dillerden birisidir. Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ve beş uygar kabileden biri olarak kabul edilen Çerokiler tarafından konuşulmaktadır. 15-20 bin kişi oldukları tahmin edilen bu topluluk, Sequoyah ismindeki bir Çeroki tarafından tasarlanan özel bir alfabe olan Çeroki alfabesini kullanmaktadır.

Yazı sistemleri kullanılacakları dile göre yapılacak uyarlamalar ile farklı harf sayıları içeren sistemlere dönüşebilirler.

Yazı sistemleri kullanılacakları dile göre yapılacak uyarlamalar ile farklı harf sayıları içeren sistemlere dönüşebilirler.

Bu alfabeler dışında da kullanılan bazı yazı sistemleri vardır. Ama çok az kişi tarafından kullanılmaktadır ve kullanılan sınıflandırmaların dışında kalmaktadırlar. Sonuç olarak dünya üzerinde kullanılmakta olan alfabelerin, yazı sistemlerinin verdiğimiz listede bulunan yazı sistemlerinden ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Ama artık kullanılmayan Mısır alfabesi (hiyeroglif), Fenike Alfabesi ya da Runik alfabe gibi tarihi alfabeler de bulunmaktadır. Bu alfabeler tarih çağlarına ışık tutmaları ve günümüzde kullanılan alfabelere esin kaynağı olmaları nedeniyle büyük önem taşıyan alfabeler olarak kabul edilebilir. Dilbilimciler sadece şu anda kullanılmakta olan alfabeleri değil, artık kullanılmayan alfabeleri de incelemektedirler.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

One Comment

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*