Homepage / Alfabeler / Dünyadaki Tüm Alfabeler
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Dünyadaki Tüm Alfabeler

Kategorilerine göre Tüm dünya alfabeleri listesi

Tarih boyunca kullanılan yazı sistemleri farklı mantıklara göre tasarlanmışlardır. Günümüzde kullanılan alfabelerin büyük bir çoğunluğu dillerdeki seslerin tamamını ifade eden ünlü ya da ünsüz harfler kullanılarak yazılır. Böylece harfler yan yana getirilerek kelimeler oluşturulur. Ama her bir nesneyi bir karakterle ifade eden (Çin yazı sistemi) yazı sistemleri de bulunmaktadır. Bu yazı sisteminde kullanılan karakterler bir ya da daha fazla kelimeyi ya da ekleri temsil edebilir. Fakat bu nedenle yazı sisteminde kullanılan karakter sayısı çok yüksek rakamlara ulaşır, binlerle ifade edilir. Yine heceleri ifade eden karakterleri kullanan ve ‘hece alfabesi’ olarak isimlendirilen yazı sistemleri de vardır. Bu alfabelerde kullanılan karakterler tek bir sesi değil heceleri karşılamaktadır. Sonuç itibariyle farklı mantıklar kullanılarak hazırlanan çok sayıda alfabe bulunmaktadır. Aşağıdaki listemizde farklı sistemler kullanılarak hazırlanan alfabeleri bulacaksınız. Tabi bu alfabeler farklı dilleri yazılı hale getirmek için kullanılmak üzere değiştirilmiş olabilir. Örneğin Latin alfabesinin farklı dilleri yazılı hale getirmek için kullanılan pek çok versiyonu bulunmaktadır. Dolayısıyla aşağıda listelediğimiz alfabeler, yazı sistemleri, oluşturulma şekline göre sınıflandırılmış olan yazı sistemleridir.

Segmental Alfabeler:

Segmental kelimesi sözlük anlamıyla ‘bölümlü’ olarak tarif edilebilir. Fonetik alfabeler ya da fonogram kullanılan dillerin (sesçil diller) yazımında kullanılan yazı sistemleri olarak da tarif edilebilir. Yani Segmental alfabe kavramı ile dildeki tüm seslerin ifade edilmesi amacıyla ünlü ve ünsüz harflerin kullanıldığı alfabeler kastedilmektedir. Nadir durumlarda, iki ünsüzü ifade eden harfler de kullanılmaktadır. Örneğin Latin alfabesi kullanan bazı ülkelerin alfabelerinde yer alan ‘X’ harfi, ‘ks’ harflerinin yerine kullanılan, bu sesi ifade eden bir harftir. Listemizde günümüzde kullanılan ve kullanılmayan alfabeler yer almaktadır. Bu tip alfabeler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Latin Alfabesi (Farklılaştırılmış şekilleriyle dünyada 5 milyara yaklaşan sayıda kişinin kullandığı alfabedir)
 2. Ermeni Alfabesi
 3. Kıpti Alfabesi
 4. Kiril Alfabesi
 5. Etrüsk Alfabesi
 6. Orhun Alfabesi (Göktürk Alfabesi yada diğer adıyla Köktürk alfabesidir)
 7. Yunan Alfabesi
 8. İtalik (Latino-faliscan ya da Avrupa) Alfabesi
 9. Runik (futhark) Alfabe
 10. Gürcü Alfabesi
 11. Glagolitic (Kiril alfabesinin atası) Alfabe
 12. Eski Alman (Old-German ya da Gothic) Alfabesi
 13. Kore Alfabesi
 14. Lidya Alfabesi (Yunan alfabesinin bir türü)
 15. Ogham Alfabesi (Keltler-druidler tarafından kullanılmıştır.)
 16. Eski Macar Alfabesi (Macar Runik yazısı, Old Hungarian Alphabet)
 17. Havacılık Alfabesi (Oscan, harf kodlama sistemi, havacılık ve askeri birimlerin iletişiminde kullanılır)
 18. Umbria Alfabesi (Etrüsk alfabesine benzeyen, ondan türeyen bir alfabe)
 19. Venetic Alfabesi (Etrüsk ve Latin alfabelerine benzeyen, Venedik şehri civarında M.Ö. 1000 yıllarında kullanılan bir alfabe.)

İdeografik (logografik) Yazı Sistemleri

Bu yazı sistemlerinde kullanılan şekiller, karakterler, logogramlar bir nesneyi, kelime topluluğunu ya da ekleri belirtmek için kullanılır. Heceleri gösteren ama yine bazı karakterlerin de nesneleri ifade ettiği türleri vardır.

 1. Çin Yazı Sistemi
 2. Mısır Hiyeroglifleri
 3. Jurchen Yazı Sistemi (Mançurya’da eskiden kullanılmış olan bir sistem)
 4. Khitan Yazı Sistemi (Kuzeydoğu Çin’de Khitan topluluğu tarafından 10-12. Yüzyıllarda kullanıldı)
 5. Mixtec Yazı Sistemi (Orta Amerika’da M.Ö.10.yy-M.S.16.yy. arasında kullanılan bir sistem)
 6. Naxi (naçi) Alfabesi (Çin, Tibet ve Myanmar’da 300 bin kadar kullanıcısı olan bir dil ve yazı sistemi)
 7. Nushu Alfabesi (Çin’in Hunan eyaletinde kadınların konuşması için geliştirilen bir dil ve alfabesi)
 8. Tangut Alfabesi (Tangut: Kuzeybatı Çin’de 1038-1227 arasında bulunan devlet, dil ve kullanılan yazı sistemi)
 9. Aztek Alfabesi
 10. Maya Alfabesi
 11. Hitit Alfabesi
 12. Sümer Alfabesi
 13. Akad Alfabesi
 14. Girit Hiyeroglifleri
 15. Çivi Yazısı
 16. Elam Alfabesi
 17. Olmek Yazı Sistemi (Aztek öncesi Orta Amerika’da yaşayan halkın dili ve kullandığı yazı sistemi)
 18. İndus Alfabesi (İndus Vadisi’nde M.Ö.3300-1700 yılları arasında var olan uygarlığın kullandığı dili yazılı hale getirmek için kullanılan sistem)
 19. Japon Alfabesi
 20. Çizgi Yazısı-A (Linear A) Yazı sistemi (Girit Adası-Minos Uygarlığı-M.Ö.1600 sonrası)
 21. Çizgi Yazısı-B (Linear B) Yazı sistemi (Eski Yunan-Miken Uygarlığı-M.Ö.1450 sonrası)
 22. Luvi Yazısı (Anadolu’da Luvi halkının kullandığı hiyeroglif yazısı)
 23. Teotihucan Yazı Sistemi (Eski Orta Amerika şehir-devletlerinden biri, dili ve alfabesi)
 24. Zapotek Yazı Sistemi (Eski Orta Amerika şehir-devletlerinden biri, dili ve alfabesi)

Hece Yazı Sistemleri ve Abugida Yazı Sistemleri

Abugida, Alfaheceleme olarak da adlandırılan parçalı bir yazı sistemidir. Brahmi ailesindeki yazı sistemlerini kapsar. Kullanılan her birim birincil öneme sahip olan ünlü sesi ve ikincil öneme sahip olan ünsüz sesi karşılar. Dolayısıyla fonetik yazı sistemlerinden ve ünlü harflerin isteğe bağlı olarak yazıldığı ya da hiç kullanılmadığı ebced sistemlerinden farklıdır. Hece yazı sistemleri ise sonu ünlü ile biten açık heceleri (da-de-dı-di-do-dö-du-dü gibi) ya da sonu ünsüz ile biten kapalı heceleri (ab-ac-aç-ad-af) yazmakta kullanılan harflerin kullanıldığı yazı sistemleridir. Yani harfler tek bir sesi değil, heceleri belirtmektedir.

 

 1. Bengal Alfabesi
 2. Vatelettu Alfabesi (Hindistan)
 3. Brahmi Alfabesi
 4. Tocharian Alfabesi (Güneybatı-Çin, Orta Asya’da günümüzde kullanılmayan bir dil ve alfabe)
 5. Bugis Alfabesi (eskiden Endonezya Sulawesi adasında kullanılan dil ve alfabe)
 6. Tibet Alfabesi
 7. Burma Alfabesi
 8. Tay Alfabesi
 9. Devanagari Alfabesi
 10. Telugu Alfabesi (Brahmi alfabesinin bir formu)
 11. Tana Alfabesi (Maldiv alfabesi ya da Dhivehi alfabesi)
 12. Tamil Alfabesi
 13. Grantha Alfabesi (Brahmi ile ilişkili sistemlerden birisi)
 14. Takri Alfabesi (Himalayaların batı bölgesinde 20.yy. öncesinde kullanılan bir sistem)
 15. Guajarati Yazı sistemi (Hindistan)
 16. Tagalog Alfabesi (Günümüzdeki Filipincenin temelini oluşturan dil ve yazı sistemi)
 17. Gupta Alfabesi (Brahmi yazısının farklı karakterlerinin kullanıldığı bir sistem)
 18. Seylan (Sinhala) Alfabesi
 19. Gurmukhi Alfabesi
 20. Sarada Alfabesi (Gurmukhi yazı sisteminin atası sayılabilecek olan sistem)
 21. Phags-pa Alfabesi
 22. Rejang Alfabesi (Hindistan)
 23. Cava Alfabesi
 24. Oriya Alfabesi (Hindistan)
 25. Kadamba Alfabesi (Güney Asya)
 26. Kalinga Alfabesi (Eski Kazakça’yı yazmak için kullanılan, artık kullanılmayan bir yazı sistemi)
 27. Nagari Alfabesi (Devanagari alfabesinin atası, eski formu)
 28. Keşmir Alfabesi (Sarada yazısının yeni formudur, Hindistan’da kullanılır.)
 29. Modi Alfabesi (Hindistan’daki Marathi dilini yazmak için 20.yy. ortalarına kadar kullanılmıştır.
 30. Kawi Alfabesi (8-13.yy. arasında Güney Doğu Asya’da kullanılan bir sistem)
 31. Meithei Mayek Alfabesi (11-18.yy.arasında Doğu Hindistan, Burma gibi yerlerde kullanılan Meithei dilini yazmakta kullanılan sistem)
 32. Kharosti Yazı Sistemi (3-4.yy.larda konuşulan günlük Prakrit lehçeleri için Hindistan, Kuzey Pakistan ve Doğu Afganistan’da kullanılmıştır. Brahmi yazısına çok benzer.)
 33. Mangyan Alfabesi (Filipinlerdeki Mangyan yerlilerinin dili ve yazı sistemi)
 34. Khmer Alfabesi (Kamboçya)
 35. Malayalam Yazı Sistemi (Hindistan)
 36. Landa Yazı Sistemi (Pencap dili için 10.yy.da geliştirildi. Ama bu dile uygun olmadığı düşünülerek bırakıldı.)
 37. Lepcha ya da Rong yazı sistemi (Hindistan-Lepcha dili)
 38. Lao Yazı Sistemi (Laos resmi dilini yazmakta kullanılır.)
 39. Biblos Alfabesi (Latin alfabesinin temeli)
 40. Çeroki (Cherokee) yazı sistemi
 41. Cree Alfabesi (Kanada kızılderilileri)
 42. Kıbrıs Hece Yazısı
 43. Klasik Etiyopya Yazı Sistemi
 44. İnuit Alfabesi (Kanada-Eskimo dilinin bir lehçesini yazmakta kullanılır.)
 45. Meriotic Yazı sistemi (Mısır, Kush krallığı, M.Ö.2.yy.-M.S.5.yy.)
 46. Eski Kannada Alfabesi (Hindistan’da konuşulan Kannada dilini yazmak için 18.yy.a kadar kullanılan, Kadamba alfabesinden geliştirilmiş olan bir yazı sistemi)
 47. Kannada Alfabesi (Kannada dilini yazmak için 18.yy. sonrasında kullanılmıştır.
 48. Eski Fars Alfabesi (Fars çivi yazısı)

Ebced Yazı Sistemleri

Ünlü harflerin hiç yazılmadığı veya isteğe bağlı olarak yazıldığı sistemlerdir. Yazıyı okuyan kişi uygun ünlü harfi kullanarak okur. İngilizce olarak ‘consonontal Alphabet ya da Abjad’ olarak da isimlendirilir.

 1. Arap Alfabesi
 2. Arami Alfabesi
 3. Fenike Alfabesi
 4. Avesta Alfabesi
 5. Berberi Alfabesi
 6. Uygur Alfabesi
 7. İbrani Alfabesi
 8. Nabataeans Alfabesi (Şimdiki Ürdün 2-4.yy.)
 9. Eski İbrani Alfabesi
 10. Pehlevi Alfabesi
 11. Palmira Alfabesi (Aynı adlı Arami lehçesinin yazıldığı, M.Ö.100-M.S.300 arasında kullanılan yazı sistemi)
 12. Proto-Sinaitic Yazı Sistemi (M.Ö.1900-1100 arası Güney Arabistan, Sina Yarımadası)
 13. Sami Alfabesi
 14. Süryani Alfabesi
 15. Güney Arabistan Alfabesi (M.Ö.5.yy-M.S.6.yy.)
 16. Thamudic (Güney Arabistan Alfabesinin kuzeyde kullanılan bir türü)
 17. Tifinag Yazı Sistemi (Tuaregler başta olmak üzere Berberiler tarafından kullanılan yazı sistemi)
 18. Ugarit Alfabesi (Günümüzdeki Suriye, M.Ö.1300 ile M.Ö.800 yılları arasında kullanılan yazı sistemi)
bölgelerine göre dünyadaki tüm alfabeler

bölgelerine göre dünyadaki tüm alfabeler

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

7 Comments

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*