Homepage / Alfabeler / Eski İtalik Alfabe
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Eski İtalik Alfabe

Bugünkü İtalya topraklarında yaşamış olan Etrüskler, Anadolu ya da Asya’dan göç etmiş olan ve ileri medeniyetleri ile Roma İmparatorluğu’na ilham kaynağı olan bir uygarlık olarak bilinirler. Etruria bölgesi olarak bilinen Tiber ve Arno nehirleri arasındaki bölgede yaşamışlardır. Romalılar bu halkı Etrusci ya da Tusci olarak adlandırıyorlardı. Kendi dönemlerinde İtalya ve çevresinde bulunan tüm medeniyetlerden daha ileri bir seviyede olan Etrüskler, günümüz dünyasındaki pek çok kuralın, geleneğin, Latin alfabesi gibi materyallerin kaynağı olan Roma uygarlığına da önemli katkılar yapmışlardır. Dolayısıyla tarihi önemi büyük olan bir uygarlık olduğunu söylemek, insanlık tarihindeki yerinin oldukça önemli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Etrüskler, çağının ilerisinde bir uygarlık olduklarını, düzenli olarak kayıtlar tutmaları, bir yazı sisteminden faydalanmaları yönleriyle de göstermişlerdir. Etrüsk alfabesi, günümüzde en çok kullanılan alfabe olan Latin alfabesinden yüzlerce yıl önce aynı topraklarda kullanılmış olan bir yazı sistemidir. Bu alfabe kullanıldığı topraklara ve zamanına dayanarak Old İtalic Alphabet yani Eski İtalik Alfabe ismiyle de anılmaktadır.

Eski İtalik Alfabe

Eski İtalik Alfabe

Etrüsk alfabesi ya da Eski İtalik Alfabe olarak adlandırılan yazı sistemi ile yazılmış olan dil tam olarak çözülebilmiş değildir. Bunun en önemli nedeni birçok uygarlığın geride bıraktığı tarihi kalıntılarda rastlanan ve eski dillerin çözülmesini kolaylaştıran çift dilli anıtlara, yazıtlara rastlanamaması olarak gösterilebilir. Tabi Hristiyanlığın ve Katolik Kilisesi’nin merkezi olarak kabul edilen topraklarda (Roma- Vatikan), pagan olarak kabul edilen Etrüsklere ait olan eserlerin sistemli olarak yok edilmiş olması da önemli etkenlerden birisidir. Sonuç olarak Etrüsk dili dilbilimciler tarafından tam olarak çözülemeyen ama Hint-Avrupa dil ailesine ait olmadığı bilinen bir dildir.

Eski İtalik Alfabe ya da Etrüsk alfabesi olarak bilinen alfabe ile yazılmış olan en eski örnekler M.Ö. 700 yılına aittir. Bu alfabede 26 harf bulunuyordu. Bu harf sayısı da pek çok alfabeye esin kaynağı olan Yunan alfabesinin çağdaş formlarındaki 26 harfe karşılık geliyordu. M.Ö.600 yılına kadar böyle kullanılan alfabe, o dönemlerde yaşadığı gelişmeler nedeniyle farklılaştı. Bu dönemde Etrüsk dilindeki sesleri temsil etmeyen harfler alfabeden çıkartıldı. Etrüsk dilinde 22 ses bulunuyordu. Dolayısıyla Etrüsk alfabesi ya da Eski İtalik alfabedeki harf sayısı da 22’ye düştü.

Eski İtalik Alfabe bugünkü İtalya topraklarında kullanılmıştı.

Eski İtalik Alfabe bugünkü İtalya topraklarında kullanılmıştı.

Etrüsk alfabesi M.Ö. 2 yüzyıla kadar etkin olarak kullanıldı. Bu dönemde yükselişte olan Latin alfabesinin kullanımının yaygınlaşması ile birlikte zaman içinde unutuldu ve ortadan kalktı. Bazı yazıtlarda sağdan sola bazılarında ise soldan sağa yazılmış olan Etrüsk yazıları, insanlık tarihi için çok önemli olan bazı bilgileri içeren yazılar olarak kabul edilebilir. Bunun nedeni ise günümüz yaşantısındaki pek çok farklı şeyin temellerini atmış olan Roma İmparatorluğu’nu önemli ölçüde etkileyen bir uygarlık olması olarak gösterilebilir. Dolayısıyla Etrüsk alfabesi ya da Eski İtalik alfabe ile yazılmış olan eserler, insanlık tarihi hakkında çok önemli bilgiler verebilir.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*