Homepage / Alfabeler / Eski Yunan Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Eski Yunan Alfabesi

Antik Yunan Alfabesi M.Ö. 9.yy ile M.S. 6.yy arasında kullanılmıştır. Şuan için aktif bir şekilde kullanılmıyor olmasının yanında diğer pek çok dilin oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir. Eski Roma alfabesi Rönesans dönemini de etkilemektedir. Yani hem dönemin başlaması hem de ilerlemesinde bu alfabenin etkisi çok büyüktür. Hem bilimsel çalışmaların hem de sanat eserlerinin bir diğer nesle aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır. Hint-Avrupa dillerinin oluşmasında Yunan Alfabesinin büyük bir etkisi vardır.

Yunan Alfabesinin Kaynağı Eski Yunan Alfabesidir

Antik dillerin ve alfabelerin geneli kendine Fenike Alfabesini referans almaktadır. Fenikeliler hem tüccarlık yapan hem de denizaşırı hareket eden kişilerdi. O nedenle gittikleri her yerde dillerini yayabilme şansı buldular. Bu da pek çok alfabede Fenike Alfabesinin etkisi olduğunu gösteriyor. Yunan kaynakları incelendiğinde Fenikeliler, Helenlere yazı ile ilgili olan gelişmelerini vermiştir. Fenike Alfabesi 22 harften oluşmaktadır ve Helenler ise bu harflerin bazılarını almış, bazılarını ise kendi seslerine uygun şekilde türetmişlerdir. Eski Rum alfabesi günümüzdeki halini alana kadar çok sayıda değişikliğe uğramıştır.

Eski Yunan Alfabesindeki Sesler

Dünya üzerindeki pek çok bilimsel çalışma Helenler tarafından yapılmıştır. Günümüz fiziği, matematiği, kimyası bu nedenle Antik Yunan zamanından kalma harfleri kullanmaktadır. Bunların bazıları aşağıdaki gibidir:

  • (A) Alfa,
  • (E) Epsilon,
  • (O) Omikron,
  • (Y) Upsilon en çok kullanılan harflerdir.

Yunan alfabesi harfleri hem Latin hem de Kiril alfabelerinin oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Kiril Alfabesi bilindiği üzere Slav aksanına uygun şekilde oluşturulmuştur. Ancak bu aşamada Antik Yunan harflerinden de esinlenilmiştir.

Eski Yunan Alfabesinin Özellikleri

Alfabe içerisinde 24 harf bulunuyor. Bunların 7 adedi ünlü olup 15 adedi ise ünsüzdür. 2 tanesi ise birleşik harftir. Bilimsel gelişmelerin genelinde de Yunan alfabesinden esintiler görmek mümkündür. Örnek vermek gerekirse Yunan harfi olan ß, matematikte açı göstermek için kullanılan bilimsel bir semboldür. “π” yine Yunan Alfabesinde olan ve matematikte 3,14 sayısını belirten bir harftir. Yunan alfabesinin etkilerini pek çok farklı dil içerisinde görmek hiç şaşırtıcı olmamaktadır. Yunan Alfabesi ile isim yazma Türkler için oldukça görsel bir durum oluyor.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*