Homepage / Alfabeler / Fars Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Fars Alfabesi

Farsça, Hint-Avrupa dil ailesine mensup olan ve İran, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkeleri tarafından kullanılan bir dildir. Antik Pers dilinden türeyen Farsça, Pers İmparatorluğu yıkıldıktan sonraki dönemde (Eski Farsça, Orta Farsça, Klasik Farsça, Çağdaş Farsça) büyük değişimler yaşayarak günümüzde konuşulan Çağdaş Farsça halini almıştır.

İslamiyetin kültür dillerinden birisi olan Farsça ile yazılmış olan bir örnek: Edep Gazeli, Mevlana

Çağdaş Farsçanın farklı bölgelerde kullanılan versiyonları ise

  • İran’da kullanılan Çağdaş Farsça,
  • Afganistan, Özbekistan ve Pakistan’da kullanılan Farsça (Darice),
  • Tacikistan, Özbekistan ve Rusya’da kullanılan Farsça (Tacikçe) olarak 3’e ayrılabilir.

Farsça ve Kullanıldığı Bölgeler Hakkındaki Çeşitli Bilgiler

Yüzlerce yıl boyunca Orta Asya, Kafkasya ve Anadolu’daki Türk dilleri de dâhil olmak üzere Orta Asya, Güney Asya ve Ortadoğu dillerini etkileyen, bu bölgelerde büyük önem taşıyan bir kültür dili olarak kabul edilen Farsça, günümüzde eskiden olduğu kadar yaygın değildir ama yine de geniş bir coğrafyada kullanılır. İran, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan’da yaşayan 100 milyon kişinin ana dillerinin Farsça olduğu bilinmektedir. Yaklaşık aynı miktardaki kişi de (Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere) birçok farklı ülkede yaşamalarına rağmen Farsçayı kullanmaktadırlar. Kısacası M.Ö.1000’li yıllardan beri Asya’yı önemli ölçüde etkileyen Farsça, İslamiyetin kabul edildiği dönemlerden günümüze kadar geçen sürede de önemli bir kültür ve günlük konuşma dili olarak kullanılmaya devam etmiştir.

Fars Alfabesi ile yazılmış olan başka bir metin: Pendname

İslam Dünyası’nın Arapçadan sonraki ikinci kültür dili olan Farsça, İslamiyetin yayıldığı yüzyıllar boyunca Asyanın geniş coğrafyasının önemli bir bölümünde kültür ve edebiyat dili olarak kullanılmıştır. 2006 yılında UNESCO’ya ‘Uluslararası Ana Dil’ statüsüne alınması önerilen Farsça, İran ve Afganistan’da Arap Alfabesinden türetilen Fars Alfabesiyle, Tacikistan’da ise Kiril Alfabesi kökenli Tacik Alfabesi ile yazılı hale getirilmektedir.

Fars Alfabesi

Arap Alfabesi temel alınarak oluşturulan Fars Alfabesi, 32 harften oluşan bir yazı sistemidir. Osmanlı Alfabesi de kökeni Arap Alfabesi olarak bilinen bir yazı sistemi olmasına rağmen, Fars Alfabesi temel alınarak oluşturulan bir alfabedir. Yani Fars Alfabesi İslam dininin Asya’da yayılmaya başlamasıyla birlikte dünyanın en önemli alfabeleri arasına girmiş olan bir alfabedir. Özellikle Moğolların İran’ı işgal ettikleri dönemde Asya’da hızlı bir şekilde yaygınlaşan Farsça ve Fars Alfabesi, örneğin 18. Yüzyıla kadar Hindistan mahkemelerinde kullanılan resmi dil/alfabe konumunda bulunuyorlardı. Osmanlı döneminde kültür dili olarak da yaygınlaşan Farsçanın ve dolayısıyla Fars Alfabesinin kullanıldığı coğrafya özellikle Asya’da Müslüman nüfusun yaygınlaştığı çok geniş bir bölge haline gelmişti.

Arapça ya da Osmanlıca okuyabilen kişiler zorluk çekmeden Fars Alfabesi ile yazılan metinleri de okuyabilirler. Ama metinleri anlayabilmek için Farsça öğrenmek gerekecektir.

Çok önemli bir dil olarak kabul edilen Farsçanın yazılması için kullanılan Fars Alfabesi, Arap Alfabesine Farsçadaki bazı sesleri karşılaması amaçlanan ‘ژ ,چ ,پ ve گ’ harflerinin eklenmesiyle oluşturulmuştur. Fars Alfabesinde bulunan 32 harf, kelimenin sonunda, başında, ortasında ya da yalnız olarak kullanılmalarına göre hafif şekil değişikliklerine uğrayarak yazılırlar.

Türetilmiş sözcükler açısından çok zengin bir dil olan Farsça, Arapçada olduğu gibi sağdan sola doğru yazılmaktadır. Ama Fars Alfabesinde yer alan harflerle oluşturulan metinler sağdan sola doğru yazılırken, sayılar soldan sağa doğru yazılır ve okunurlar.

Farsça ve kullanılan yazı sistemi konusundaki bir diğer önemli bilgi ise bu dilin 1967 yılında Birleşmiş Milletlerin resmi esasına dayanan Latin Alfabesi işle yazılmasının İran devleti tarafından kabul edilmiş olmasıdır. Ama ülkede gerçekleşen İslam Devrimi sonrasında Latin Alfabesinin sadece yer isimleri için kullanılması uygulamasına gidilmiştir. Yani Fars Alfabesi ile yazılan Farsçanın Latin Alfabesini kullanan diller arasına katılmasını engelleyen olay, ülkede gerçekleşen ve İslam Cumhuriyeti kurulmasıyla sonuçlanan İran İslam Devrimi olmuştur.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*