Homepage / Alfabeler / Fenike Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Fenike Alfabesi

Fenike dilini yazmak amacıyla kullanılan ve günümüzde yaygın olarak kullanılan Latin alfabesi, Kiril alfabesi, Arap alfabesi gibi birçok alfabenin esin kaynağı olduğu belirtilen alfabe Fenike alfabesi olarak bilinmektedir.

Fenike alfabesi M.Ö. 1000 yılları civarında kullanılmaya başlandığı tahmin edilen bir alfabedir. Heredot Yunanlılara yazıyı ve uygarlığı taşıyan kavmin Fenikeliler olduğunu söyler. Zaten bu kavme Fenikeliler ismini veren Yunanlılar olmuştur ve onlardan Fenikeliler olarak bahseden ilk isim de Heredot’tur. Fenikeliler kelimesi Yunanca Phonikes sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük ise kızıl insanlar anlamına gelen bir kelimedir. Sami ırkından gelen Akdenizli ve denizci bir kavim olan Fenikeliler için bu terimin kullanılması çok da şaşırtıcı değildir. Fenikeliler tarafından kendilerine verilen isim ise Kenaniler olarak bilinir ve diğer doğu kavimleri de bu ismi kullanmışlardır.

Fenikeliler M.Ö. 3000 yılları civarından beri Akdeniz bölgesinde yerleşmiş ve özellikle Mısırlılar ile ağaç, bitkisel koku maddeleri, reçine ve zeytinyağı gibi maddeleri ihraç ettikleri yoğun bir ticarete başlamışlardı. M.Ö. 2500 yıllarında başlayan bu ilişki 500 yıl kadar sürmüştür. Ama Fenikelilerin siyasi örgütlenmeleri iyi olmadığı için Mısır nüfuzuna girdikleri bir dönemdir. M.Ö. 2000 civarında ise Hiksosların saldırdığı Fenike toprakları, saldırganlara karşı koruma sağlama bahanesine sığınan Mısır tarafından işgal edilmişti. Buişgal 6 asır kadar sürdükten sonra sona erdi. Fenikeliler daha sonraki dönemlerde de Asurlular, Persler ve Roma İmparatorluğu ile sorunlar yaşadı. Ama bu süreçte Mısır ile yakın ilişkilerde bulunduğu sürecin ve uzun yılların Fenike alfabesinin oluşmasında büyük etkisi olduğu sanılmaktadır. Yani Fenike alfabesinin atasının Mısır hiyeroglifleri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ama Fenike alfabesinin Sümer çivi yazısından etkilenerek yaratıldığı yolunda iddialar da bulunmaktadır. Kaynağı ne olursa olsun, Fenike alfabesi dönemin resim yazılarından ya da çivi yazılarından farklı fonetik bir alfabeydi.

Fenike alfabesi 22 harften oluşuyordu.

Fenike alfabesi 22 harften oluşuyordu.

 

Fenikeliler alfabelerini oluşturdukları ve mükemmelleştirdikleri sırada tüm Akdeniz havzasında da koloniler kurmaya başlamışlardı. M.Ö. 1000 yıllarından sonra kurulan Fenike kolonileri, şehirleri tüm Akdeniz havzasına yayılmıştı. Günümüzdeki Akdeniz haritasında denize kıyısı bulunan ülkelerin topraklarının tamamında Fenike kolonileri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Böylece Fenike alfabesi de tüm Akdeniz havzasına ve oradan da tüm dünyaya yayılma fırsatı bulmuştur.

Bu alfabe 22 harften oluşuyordu. Günümüzde anlaşılan anlamda ilk alfabe olduğu da iddia edilen Fenike alfabesi ile yazılmış olan en eski yazıt İtalya’daki Toscana bölgesinde yer alan Marsilya yazıtı olarak görünmektedir. Bu yazıt günümüzde kullanılan yazı tahtalarına benzeyen ve yüzeyi düz olan bir taşın üzerinde bulunmaktadır. Fenikelilerin yazı metinlerinin çoğu ticari işlerde kullanılan metinlerden oluşmaktadır. Fenike alfabesinin kullanıldığı arkeolojik kalıntıların büyük bir kısmı ise Mısır ve Lübnan gibi ülkelerde bulunmaktadır. Ama çok eski bir uygarlık olan Fenikelilerden kalan arkeolojik kalıntıların ve özellikle yazılı metinlerin çok fazla olduğu söylenemez.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

4 Comments

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*