Homepage / Genel
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Duygularımızı ve düşüncelerimizi karşımızdaki insanlara aktarırken kurmuş olduğumuz cümlelerin açık, anlaşılır, yalın, çelişki içermeyen ve dil bilgisi açısından doğru olarak kullanılması gerekmektedir. Cümle yapısının bu özellikleri taşımadığı durumlarda anlatım bakımından bazı bozukluklar meydana gelmiş olur. Bu durum sonucunda da iletişim sorunları meydana gelir. İşte bu sorunların yaşanmaması için uyulması gereken bazı kurallar vardır. Türk Dilinde […]

Devamını Oku

Cümle, aynı zamanda tümce demektir. Bir dileği, bir düşünceyi, bir duyguyu tam olarak anlatan, bir ya da birden çok sözcükten oluşan anlatım biçimine cümle denir. Cümlenin en temel özelliği bir yargı bildirmesidir. Bir cümlenin yargı bildirmesi, çekimli bir eylemle veya ek eylem almış isim soylu bir sözcükle mümkün olur. Cümlede anlam konusu dört başlık halinde […]

Devamını Oku

Latin alfabesini tercih eden ülke sayısı son derece fazladır. Hatta dünya haritasına baktığımız zaman birçok devletin Latin alfabesini tercih ettiğini görmekteyiz. Bunun birçok nedeni vardır. Ancak en bilinen sebep, alfabenin konuşulan dillere tam anlamı ile uygunluk sağlamasıdır. Özellikle Hint – Avrupa dillerinin neredeyse hepsinde bu alfabenin tercih edildiğini görmekteyiz. Hangi ülke hangi alfabeyi kullanıyor sorusuna […]

Devamını Oku

Latin alfabesinin kökenine dair meraklı sorular birbiri ardına gelir. Dünyanın çok büyük bir kısmında kullanılan bu alfabenin kökeni, eski Yunan ve Roma uygarlıklarına kadar uzanmaktadır. Eski Latin alfabesi, çok geniş bir coğrafya içinde kullanılmıştır. Bunun yanı sıra kullanım ve yayılma alanı giderek genişlemiştir. Türkiye de, 1928 senesinden itibaren bu abeceyi kullanan ülkeler içine girmiştir. Bu […]

Devamını Oku

Latin alfabesine geçme çalışması yapan ilk padişah kimdir sorusu çok merak edilmektedir. Normal şartlar altında Latin abecesi, Atatürk zamanında ve Osmanlı Devleti’nin sona ermesinin ardından kabul edilmiştir. Ancak eskiden beri kullanılan Arap harflerinin öğrenilmesinin çok zor olması, bazı Osmanlı devlet adamlarının alfabe çalışmalarını başlatmasına neden olmuştur. Osmanlıda alfabe tartışmaları genellikle meşrutiyet döneminde gündeme gelmiştir. İlk […]

Devamını Oku

En uzun alfabe özelliğine sahip olan alfabenin Asya ülkelerinden bir tanesi olan Kamboçya’da olması ve toplamda 74 harfe sahip olması rekor olarak kabul edildi. Kamboçya’da iletişime geçmek için bilmeniz gereken harf sayısı, Türkiye’de bilmeniz gerekenlerin iki katından daha fazladır. Bunun yanı sıra, kelimelerin farklılığı, özelliği ve durumu anlatma kalitesi itibariyle çok büyük bir değişimlerinin olmadığı […]

Devamını Oku

Göktürk alfabesinin kullanıldığı zamanlar aslında Orhun yazıtları zamanına dayanmaktadır. Göçebe bir hayat süren Türklerin yazıya olan gereksinimlerinden doğmuş olan Orhun yazıtlarında Göktürk alfabesi olarak da bilinen Orhun alfabesi kullanılmıştır. 6.yüzyılda kullanıldığını söyleyebileceğimiz Göktürk alfabesi, Uygurlar, Kırgızlar tarafından doğmuştur diyebiliriz. Türk boylarınca Avrupa’ya da taşınmış olan Göktürk alfabesi 16.yüzyıla kadar Macaristan’da Sekeller arasında da kullanılmaktadır. Orhun […]

Devamını Oku

Dünyadaki alfabeler ilk olarak Fenikelilerden çıkmıştır. Alfabe çeşitleri kaç insan ve ülke tarafından kullanıldıklarına göre 14 ana kategoriye ayrılmaktadır. Esas sayı ise bundan çok daha fazladır. Birçok farklı alfabe türü tarih boyunca insanların yazı ile iletişim kurmalarına olanak sağlamıştır. Zaman içerisinde her bir alfabenin ihtiyaçlara göre şekillendiğini görmekteyiz; buna göre dilin süreklilik ve yenilenme özelliklerinin […]

Devamını Oku

Göktürk alfabesi harfleri Yenisey anıtlarında ilk olarak karşımıza çıkan alfabedir. Türk toplumunda ve tarihine ışık tutma konusunda önemli bir yeri olduğunu söyleyebileceğimiz bu yazıtları çözümlemek için pek çok araştırmacı incelemelerde bulunmuştur. Orhun alfabesinin son biçimini de bu yazıtlarda görmek mümkündür. Göktürk alfabesi Türk dilinin de ilk olarak görüldüğü alfabe olduğu için önemli bir yere sahiptir. […]

Devamını Oku

Fonetik alfabe tarihte ilk kez Fenikeliler tarafından kullanılmıştır. Fonetik alfabenin amacı konuşma dilindeki seslerin yazıda işaretlerle harflerle gösterilmesinin sağlanmasıdır. Fenikeliler ticaret yapan bir uygarlık olduklarından o dönemde her somut şeyin resim ile çizilmesi onlar için zahmetli ve vakit kaybettiren bir sistemdi. Ayrıca karışıklıklar da artmaktaydı. Bunu önlemek ve daha pratik bir şekilde yazı iletişimi kurmak […]

Devamını Oku