Homepage / Genel
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Roma alfabesi aynı zamanda Latin alfabesi olarak kabul ediliyor. Harflerin kökeni Latin kültüründen alınmıştır. Eski Roma alfabesinde 23 adet harf yer almaktadır. Alfabe içerisinde hem büyük hem de küçük harfler vardır. Günümüzde kullanılan en yaygın alfabe türlerinden biri Roma alfabesidir, yani dolaylı olarak Latin alfabesidir. Eski Roma yazıları ve anlamları Türkiye’de de kullanılmaya başlanmıştır. 1920 […]

Devamını Oku

Göktürk alfabesi kullananlar arasında pek çok Türk boyu gelmektedir. Sümer yazısı ile aynı kökten geldiğini söyleyebileceğimiz Göktürk alfabesi, Rus bilginler tarafından da araştırılmış ve Slav kökenli toplumlar tarafından da sık sık kullanılmıştır. Arani alfabesinden türemiş olduğunu söyleyebileceğimiz Göktürk alfabesi Türk toplumuna da ışık tutar. Alfabeler içerisinde önemli bir yeri olan ve özellikle göçebe hayattan yerleşik […]

Devamını Oku

Felemenkçe harfleri Hint ve Avrupa dil ailesine uygundur. Cermen dilleri grubu içerisinde yer alır. Aynı zamanda hem Hollandaca hem de Flamanca lehçelerine sahiptir. Her iki lehçe de birbirine oldukça benzerdir ve dolayısıyla iki dili kullanan kişiler de rahat şekilde birbirini anlayabilir. Felemenkçe grammer pek çok farklı bölgede kullanılmaktadır. Felemenkçe Nerede Konuşulur? Dünya geneline bakıldığında Flamanca […]

Devamını Oku

Dünyadaki alfabe sayısı esas olarak 14 tane olarak gösterilmektedir. İnsan iletişiminin en temel noktalarından biri yazı ile iletişim olmuştur. Tarih boyunca binlerce uygarlık yaşamış ve her birinde iletişim şekilleri farklılaşıp, gelişmiştir. Alfabenin ilk kez kullanımı ise Fenikeliler döneminde gerçekleşmiştir. Fenikeliler Sümerlerin bulduğu çivi yazısını geliştirmişler ve 26 harflik bir alfabe ile tarihte bir ilke imza […]

Devamını Oku

Danca alfabesi öğrenilmesiyle ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli durum, sesli harflerin özel üstünlük farklılığı ve her zaman vurgusuz bir dil özelliğinin bulunmasıdır. Sesli harflerdeki üstünlüğe dikkat edildiği taktirde, Türkçe dilinde olduğu gibi 29 harfi bulunan dilin her harfinin okunuşu öğrenilebilir. Danca harflerin okunuşu ile yazı dilinin farkının öğrenilmesi, telaffuza çok dikkat edilmesi gereklidir. Danca […]

Devamını Oku

Göktürk alfabesinin bulunuş tarihi itibari ile Türklerin sistemli bir biçimde kullandığı ve özgün olan ilk yazı sistemidir. Bu nedenle tarihi bakımdan önemi sadece harfler olarak değerlendirilmeyecek kadar büyüktür. Göktürk Alfabesi ile İskandinavların kullandıkları alfabeler arasında bazı benzerlikler bulunmaktadır. Hatta batılı akademisyenlerin eserleri incelendiği zaman bu alfabenin Türk Run Yazısı şeklinde nitelendirildiği görülür. Tarih Aralığı Nedir? […]

Devamını Oku

Arap alfabesini öğrenmek latin alfabesini öğrenmeye kıyasla çok daha zor olacaktır. Zorlu gırtlaktan çıkan seslere sahip olan ve sesli harf anlamında da kısır olan Arapça da sadece 3 sesli harf bulunur. Noktala kuralları konusunda da bir kesinlik olmadığı için dili telaffuz etmek ve anlam arayışında bulunmak yer yer zor olabilir. Arapça Öğrenmek İsteyenler Nelere Dikkat […]

Devamını Oku

Arapça alfabe kullan devletler arasında dünyanın gelişmiş pek çok ülkesi de yer almaktadır. Günümüzün en çok konuşulan dillerinden biri kabul edilen Arapça Sami dillerinden biridir. Aynı zamanda kutsal kitap Kuran’ın yazı dili olmasından dolayı da dini anlamda önemi büyüktür ve kutsal dili anlamak isteyen Müslümanlar Arapça öğrenmek istemektedir. Coğrafi olarak ele aldığımız zaman Arapça konuşulan […]

Devamını Oku

Tüm alfabeler arasında dünyanın en çok harfli alfabesi olarak kabul edilen alfabe Kamboçya alfabesidir. Bu alfabe 74 harften oluşan bir alfabedir. Dünyanın en uzun alfabesi olma özelliği ile de Guines Rekorlar kitabına adını yazdırmıştır. Dünyanın en az harfli alfabesini ise Bougainvilla adasında yaşayan yerliler kullanmaktadır. Bu yerlilerin 11 harften oluşan bir alfabe kullandıkları bilinmektedir. Hawaii […]

Devamını Oku

İlk milli alfabeyi kullanan Türk devleti Göktürk devletidir. Göktürk devleti tarihte ilk defa adında Türk kelimesini kullanan devlettir. Göktürkler milliyetçi özelliklerini Türklere özgü bir alfabe kullanarak da göstermişlerdir. Göktürk alfabesi 38 harften oluşur. 34 sessiz harf ve 4 sesli harf bulunmaktadır. Kendilerine ait alfabe kullanan Türk devleti Göktürkler Yenisey ve Orhun yazıtları dışında yazma serlerde […]

Devamını Oku