Homepage / Genel
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Harf Devrimi Yapan Ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. Türkiye 1 Kasım 1928 tarihinde harf devrimi yaparak Arap alfabesi yerine Latin alfabesine geçiş yapmıştır. Geçmişten bu yana birçok ülke de harf devrimi yapmıştır. Günümüzde dünyada en çok kullanılan alfabe Latin alfabesidir. Çünkü bilim Latin alfabesi ile yapılmaktadır. Geçmişten günümüze birçok formül, bulunan icatlarda Latin alfabesi […]

Devamını Oku

Alfabeler ve harfleri her ulusa özgü farklılıklar gösterse de temelde toplam 14 farklı yazı sistemi bulunmaktadır. Bu 14 yazı sistemi ile Dünyadaki bütün diller yazılabilmektedir. Bu yazı sistemlerinden bazılarını inceleyelim. Latin Alfabesi Latin alfabesi günümüzde Türkiye’de de kullanılan alfabedir. Bu alfabeyi birçok Avrupa ülkesi kullanmaktadır. Ayrıca ABD, Kanada, Güney Amerika ülkeleri ve Afrika ülkeleri de […]

Devamını Oku

Latin alfabesi içinde ünlü ve ünsüz harfler yer alarak, konuşma dilini yazıya dökmede yardımcı olurlar. Türkiye’de 1 Kasım 1928 yılında çıkan bir kanun ile Arap harfleri yerine Latin harflerinin kullanılması kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren hem resmi yazışmalarda hem de gündelik işlerde tercih edilen harfler topluğu, ünsüz ve ünlü harflerden oluşmaktadır. Sayı olarak ünlü harflerin […]

Devamını Oku

Dünyada kullanılan alfabeler geçmişten günümüze değişiklik göstermiştir. Dünyada konuşulan sayısız farklı dil bulunmaktadır. Her milletin kendi dil yapılarına uygun olan harfler olmalıdır dolayısıyla her milletin kendine has bir alfabeli olmalıdır. Örnek verecek olursan İngiltere ve Türkiye bu iki ülke de latin alfabesini kullanmaktadır. Ancak Türk alfabesinde ı harfi varken İngiltere alfabesinde ı yoktur. Aynı şekilde […]

Devamını Oku

Eski ve yeni alfabeleri araştırarak inceleyen bilim dalı, paleografyadır. Birçok değişik sosyal bilim içinde kullanılır. Çalışma alanı çok geniştir. Birçok uygarlığın ortaya koymuş olduğu her türlü belge, yazı ve benzeri dokümanlar, bu bilim dalının ilgi alanı içine girmektedir. Son derece değişik bilgiler vermesi açısından sosyal bilimler içinde çok özel bir yeri vardır. Yazı denildiği zaman […]

Devamını Oku

Alfabe içindeki harflerin karşılık geldiği rakam sırası, birçok farklı alanda kullanıldığı için son derece önemli bir konudur. Cumhuriyet’in resmi rejim olarak kabul edilmesinden sonraki dönem için Türkiye’de alfabe değişikliğine imza atılmıştır. Latin alfabesi kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Alfabenin sıralanması hususunda, tercih edilen abece içindeki harflerin sırasına bakmak gerekmektedir. Alfabe Sıralaması Nasıldır? Türkiye’de kullanılan abeceye […]

Devamını Oku

Tarih, yazının icadıyla birlikte ortaya çıktığı kabul edilen bir bilimdir. Yazının icadı ise aynı zamanda alfabelerin kullanılmaya başlaması anlamına gelir. Dolayısıyla tarihteki ilk alfabenin yazıyı icat ettikleri kabul edilen Sümerler tarafından bulunduğu ve onların kullandıkları çivi yazısı olduğu söylenebilir. Tarihi olarak kendisinden sonra gelen yazı sistemlerine öncülük yapan, esin kaynağı olan alfabeler şu şekilde sıralanabilir: […]

Devamını Oku

Özbekistan Cumhuriyeti, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden birisidir. 31,5 milyon kişi olduğu tahmin edilen nüfusunun yaklaşık %80’ini Özbekler oluşturmaktadır. Özbekistan’ın resmi dili ise Özbekçedir. Özbekistan’ın yanı sıra Türkmenistan’ın doğusunda, Tacikistan’ın kuzeyinde ve batısında, Kazakistan’ın güneyinde,  Afganistan’ın kuzeyinde ve Çin’in kuzeybatı bölgelerinde konuşulan Özbekçe ya da Özbek […]

Devamını Oku

Havacılık alfabesi ile kast edilen (alfabe kelimesi kullanılsa bile) anladığımız anlamdaki bir alfabe değildir. Aslında İngiliz Latin Alfabesi harflerinin belli kelimeler kullanılarak kodlanmasıdır. Böylece havacılıkta kullanılan kısaltmaları (havaalanı isimleri, havayolu şirketlerinin isimleri vb. kodlanmıştır) ifade etmek, telsizde karşı tarafta bulunan kişiye hatasız şekilde iletmek mümkün olur. Tüm dünyada kullanılan kodların aynı olması sayesinde, farklı dillerde […]

Devamını Oku

Kazakça, Kazakistan’da 10 milyon kişi tarafından konuşulan çağdaş Türk yazı dilidir. Kıpçak öbeğine ait olan Kazakça, dünyada Kazakistan dâhil olmak üzere toplam 16 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Moğolistan’da bulunan Bayan Ölgey eyaletinin nüfusu %90’a yaklaşan oranda Kazak Türkleri ağırlıklıdır. Bu nedenle bu eyalette yaşayan kişilerin neredeyse tamamı Kazak Türkçesi konuşurlar ve yazı sistemi olarak da […]

Devamını Oku