Homepage / Genel
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabe kelimesinin kökeni Yunan Alfabesindeki ilk iki harf olan ‘Alfa’ ve ‘Beta’ kelimelerinin yan yana getirilerek okunmasına dayanır. Ama ortaya çıkan ilk alfabenin ve kullanılan yazı dilinin Yunan Alfabesi ve Yunanca olduğunu söylemek mümkün değildir. Tarihin başlangıcının yazının icadı olduğu söylenir. Bu anlamda anlamlı ilk yazılar, Sümer uygarlığı tarafından icat edilen ve kullanılan çivi yazıları […]

Devamını Oku

Runik yazı, genellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde ve bazı Orta Asya toplumlarında kullanıldığı görülen yazı sistemine verilen isimdir. Runik yazının hangi toplum tarafından icat edildiği ve ilk olarak ne zaman kullanılmaya başladığı, kesin olarak bilinmemektedir. Ama Runik yazı ile yazılmış olan ve günümüze kadar ulaşan kitabe sayısı 5000 tanenin üzerindedir. Bunların büyük bir çoğunluğu ise İsveç, […]

Devamını Oku

Ses, Canlıların vücudunda bulunan akciğerlerden gelen havanın, ses yolunda oluşturmakta olduğu titreşime verilen isimdir. Sesler, tüm dillerde kendilerine ait işlevleri olan en küçük birim olarak da tanımlanabilir. Harf ise, seslerin yazı haline getirilmesi esnasında onları ifade eden işaretlere verilen isimdir. Dildeki bütün sesleri gösteren harflerin bir araya gelerek oluşturdukları harf dizisi ise alfabe adını almaktadır. […]

Devamını Oku