Homepage / Alfabeler / Glagolit Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Glagolit Alfabesi

Glagolit alfabesi veya Glagol alfabesi olarak isimlendirilen alfabe, Kilise Slavcası olarak bilinen dilin yazılı hale getirilmesi için kullanılan alfabedir. Bilinen en eski Slav dilinin yazılmasında kullanılan bu alfabe, 19.yüzyıldan sonra kullanılmayan bir alfabe oldu. 9.yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlayan Glagolit alfabesi, yaklaşık bin yıl boyunca Slav din adamları tarafından dini metinlerin yazılması amacıyla kullanıldı. İlk dönemlerinde Slav dili ile verilen diğer eserlerde, yazışmalarda ve alfabenin ortaya çıkarıldığı Moravya’da resmi yazışmalarda kullanılan alfabe, sonraki dönemlerde sadece din adamlarının kullanmaya başladığı bir alfabe olmuştur.

Alfabenin kökeni ise Yunan alfabesidir. M.S. 862 yılında Moravya Prensi Rastislav’ın Bizans imparatoru III. Michael ve patrikten yardım istemesi ile serüveni başlamıştır. Bu yardım isteği halkı Hristiyanlık dinine geçirmek ve Slav dilleri üzerine çalışmak amacıyla çalışacak kişilerin Moravya’ya gönderilmesini istemek üzere yapılmıştı. Ama aslında siyasi amaçlı bir istekti. Moravya Prensi Rastislav, Frankların desteğini alarak ülkesinin başına geçmiş ve Moravya’da bulunan Romalı misyonerleri ülkesinden kovmuştu. Bu nedenle siyasi olarak destek bulmak amacındaydı. Tabi bu isteği kabul edildiği takdirde ülkedeki Slav halkını bir araya getirecek, milli ve dini yönden birleşmelerini sağlayacak olan çalışmaların yapılmasını da umuyordu.

Bizns İmparatoru III.Michael bu isteği kabul etti ve Moravya’ya gayet iyi bir eğitim almış olan Kiril ve Metodius kardeşleri gönderdi. Kardeşler aldıkları eğitim sırasında dini konuların yanı sıra çeşitli bilim dalları üzerine ve farklı diller üzerine de eğitim almışlardı. Kiril ve Metodius kardeşler, Moravya Prensi Rastislav’ın isteklerini gerçekleştirmek ve bölgedeki Bizans etkisini artırmak amacıyla Moravya’ya gelerek çalışmalara başlamışlardır.

Kardeşler Moravya’ya geldikten sonra ilk olarak yardımcılar yetiştirirler. Bunun amacı görevlerinde kendilerine yardımcı olacak kişilere kavuşmaktır. Sonrasında ise İncil’i Slav diline çevirmeye başlarlar. Ama hem çeviri işini kolaylaştırmak hem de yapılan çevirinin bölgedeki Slav halkları tarafından kolay şekilde anlaşılmasını sağlamak için yeni bir alfabeye ihtiyaç duyarlar. Böylece eski Slav dilinin yapısına uygun olan ve 38 harften oluşan Glagolit alfabesini geliştirirler. Yunan alfabesinden esinlenen bu alfabe, Eski Slavca olarak yazılan birçok eserde ve yaklaşık 1000 yıl boyunca dini metinlerde kullanılacaktır. Bu alfabeyi geliştiren kişilerin Kiril ve Metodius kardeşler olduğu konusunda herhangi bir şüphe yoktur. 880 yılında dönemin Papa’sı tarafından yapılan bir açıklamada da Glagolit alfabesini geliştiren kişinin Konstantin olduğu bildirilmektedir. Kardeşlerden Kiril’in doğum adı Konstantin’di. Kiril adının kendisine daha sonra, hatta ölümünden sonra verildiği sanılmaktadır.

Assemanius Kodeksi, Glagolit alfabesi ile yazılan ilk örneklerden birisidir.

Assemanius Kodeksi, Glagolit alfabesi ile yazılan ilk örneklerden birisidir.

Glagolit alfabesi, günümüzde en çok kullanılan alfabeler arasında bulunan Kiril alfabesinin atasıdır. Alfabeyi bulan kardeşlerin ölümünden sonra yerlerine atadıkları misyoner yetkililerce kabul edilmeyecek, onların atamış oldukları misyoner de kardeşlerin takipçilerini bu bölgeden kovacaktır. Kovulanlar Bulgar İmparatorluğu’na sığınırlar. Burada Slav dilinin resmi dil olması ile birlikte Slav dilinin ve Glagolit alfabesinden geliştirilen Kiril alfabesinin kullanımı artacak, kurulan din okulları sayesinde de Slav halkları arasında önemli ölçüde din birliği sağlanacaktır.

Sonuç olarak Glagolit alfabesinin Slav halklarının tamamı için çok önemli bir alfabe olduğu söylenebilir. Çünkü hem din birliğini hem de dil ve kültür birliğini belli bir seviyeye getirmekte çok önemli bir rol oynamıştır. Alfabeyi oluşturan Kiril ve Metodius kardeşler de Ortodoks Kilisesi tarafından aziz ilan edilmişlerdir. Slavların önderleri olarak isimlendirilen kardeşler, Katolik Kilisesi tarafından da aziz olarak ilan edilmişler ve ‘Avrupa’nın koruyucuları’ unvanını almışlardır. Yani Slav halklarının yanı sıra neredeyse tüm Hristiyan dünyasının gözünde de çok önemli kişilikler durumuna gelmişlerdir.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*