Homepage / Genel / Göktürk Alfabesi Kaç Ünlü Kaç Ünsüz
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Genel

Göktürk Alfabesi Kaç Ünlü Kaç Ünsüz

Göktürk alfabesi harfleri Yenisey anıtlarında ilk olarak karşımıza çıkan alfabedir. Türk toplumunda ve tarihine ışık tutma konusunda önemli bir yeri olduğunu söyleyebileceğimiz bu yazıtları çözümlemek için pek çok araştırmacı incelemelerde bulunmuştur. Orhun alfabesinin son biçimini de bu yazıtlarda görmek mümkündür. Göktürk alfabesi Türk dilinin de ilk olarak görüldüğü alfabe olduğu için önemli bir yere sahiptir.

Göktürk Alfabesi Özellikleri Nelerdir?

  • Göktürk alfabesi kaç harf diye soracak olanlar için 38 harften oluştuğunu söyleyebiliriz. 4 ünlü ve 34 ünsüzden oluşan bu alfabe sağdan sola doğru yazılır.
  • İlk Türk alfabesi olarak kabul edilen Göktürk alfabesi 759-760 yılları arasında dikilen Orhun Yazıtlarında ortaya çıkmıştır.
  • Türk dilinin ilk alfabe örneği de 1970 senesinde Kırgızistan içerisinde bulunan Balıkçı han mezarlığında bulunmuştur.
  • Yenisey yazıtlarında da bulunan 100’den fazla damga Göktürklere aittir.
  • Orhun alfabesi Marcel Erdal gibi araştırmacıların konusu olmuş yazıtlardır.

Orhun Yazıtlarındaki Yazım Kuralları Nelerdir?

Göktürk alfabesi tarihi hakkında inceleme yapmak gerekirse Orhun yazıtlarına bakmak gerekir. Bu yazıtlarda Türklerin milli alfabesi olarak anılan Göktürk alfabesi kullanılmıştır. Türk runik yazısı olarak tarif edebileceğimiz bu alfabe tam 38 harften meydana gelmektedir. Türkçe’nin 8 ana ünlüsünden iki tanesini yazmakta kullanıldığını söyleyebileceğimiz bu sesli harflere Türk runik yazısından örnek verecek olursak a/e, o/u şeklinde ilerlediğini söyleyebiliriz.

34 harften 20 tanesi b,d,g,k,l,n,r,s,t ve y ünsüzleriyle çift olan harflerden meydana gelmektedir diyebiliriz. Hece yazısıyla alfabetik sistemin birleşmesinden meydana geldiğini söyleyebileceğimiz Orhun yazıtlarında ünlü işaretlerin kullanımı da oldukça dardır diyebiliriz. Ünsüz işaretler çoğu zaman ünlüyle başlayarak ünsüzle biten bir ses şeklinde ilerler.

Orhun Yazıtları Nerede Bulunmaktadır?

Göktürk alfabesinin yazıldığı Orhun yazıtları Kül Tigin yazıtı ve Bilge Kağan yazıtı olarak karşımıza çıkar. Moğolistan bölgesinde yer alan Orhun Irmağı yakınlarında ilk olarak ortaya çıkan bu yazıtlar arasında sadece 1 km mesafe olduğu için incelenmesi de eş zamanlara denk gelmektedir. Bir hitap metni olarak bahsedebileceğimiz yazıtların Türkçe olan bölümleri dışında Çince çevirisi de olduğunu söyleyebiliriz.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*