Homepage / Alfabeler / Alfabelerin Oluşumu / Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı?
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Göktürk alfabesi hangi yüzyıllarda kullanıldı sorusu resmi olarak yanıtlanmak istenirse 7 ve 9. Yüzyıllar arasında şeklinde yanıtlanmalıdır. Fakat alfabenin ilk örneklerinin ortaya çıktığı zaman dilimleri incelenirse bu süreç milattan önceye kadar ilerletilebilir. Hatta Esik Kurganı’nda bu alfabe ile alakalı minik bir yazı içeren gümüş bir tabak dahi bulunmuştur.

Alfabeyi Tanımak Adına Bilinmesi Gereken Özellikler Nelerdir?

Göktürk alfabesi harfleri incelenirken özellikle şu noktalar üzerinde durulmalıdır;

  • Alfabede 38 adet harf bulunur. Bu harflerin sadece 4 adeti seslidir. Sessiz harflerin alfabe dahilinde çok daha baskın olduğu görülür.
  • Toplamda 9 adet birleşik harf söz konusudur. Bunun yanı sıra 25 adet de sessiz harf bulunur.
  • Metinlerde karışıklık çıkmaması adına sözcükler arasına iki nokta konulmaktadır.
  • Alfabenin göze çarpan bir diğer özelliği de kalınlık ve incelik uyumuna bağlı bir biçimde oluşturulmasıdır.

Göktürk alfabesi nasıl yazılır sorusu da dikkatle incelenmelidir. Bu soru iki farklı şekilde yanıtlanabilir; sağdan sola ve yukarıdan aşağıya. Her iki yöntem ile yazılmış olan farklı eserler bulunmuştur. Arkeolojik buluntular ortaya çıkmaya devam ettikçe alfabe ile alakalı bilgiler de daha net şekillenmektedir.

En Önemli Kalıntılar Nelerdir?

Göktürk alfabesi Türk tarihi için özel bir yere sahiptir. Aynı şekilde bu alfabe ile yazılmış olan Orhun Kitabeleri’nin de yeri tartışılmazdır. Bu kitabelerin önemi hakkında dikkate alınması gereken hususlar şu biçimde sıralanır;

  • Bu yazıtlar Türk adının geçtiği ilk Türkçe belgelerdir. Bunun öncesinde Çin ve Bizans kaynaklarında Türk adına rastlanmıştır. Fakat Türkçe bir metin içerisinde ilk defa yer verilmiştir.
  • Ayrıca bu yazıtlar Türk dilinin şu ana kadar bilinen en eski örnekleridir.
  • Devletin politikaya bakışı ve yönetim anlayışı ile alakalı birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ortaya Çıkış Süreci

Göktürk Devleti alfabesi ortaya çıkışı ile alakalı çok farklı teoriler söz konusudur. Örneğin birçok akademisyen alfabenin sıklıkla kullanıma alınan resimli iletişimden bu denli sistemli bir yapıya geçtiğini kabul eder. Örneğin; D olarak simgelenen Y harfi bu dilde en sık kullanılan harflerin başında gelir ve Yay kelimesinden türetildiği iddia edilir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*