Homepage / Alfabeler / Alfabelerin Özellikleri / Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı?
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabelerin Özellikleri, Kullanılmayan Alfabeler, Türk Alfabeleri

Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı?

Göktürk alfabesi harf sayısı 38 olarak belirlenmiştir. Alfabe detaylı şekilde incelendiği zaman sessiz harflerin yoğunlukta olduğu daha net görülür. Harf sisteminde sadece 4 adet sesli harf bulunmaktadır. Göktürk Devleti tarafından resmi kullanım aralığına bakıldığı zaman 7. Yüzyıl ile 9. Yüzyıl arasında alfabe resmi olarak kullanılmıştır. Fakat bunun öncesinde milattan önceye varan bir kültürel birikim ve oluşumun söz konusu olduğu net olarak görülür.

Alfabenin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir?

Göktürk alfabesi harfleri ve alfabenin tamamı ile alakalı olarak dikkate alınması gereken hususlardan bazıları;

  • Alfabe 38 harften oluşmakta ve içerisinde toplamda 9 adet de birleşik harfi barındırmaktadır.
  • Yazılış şekli incelendiği zaman sağdan sola ve yukarıdan aşağıya olarak iki farklı biçimde uygulanabilir. Bu yöntemlerin ikisi de dönem dönem kullanılmıştır.
  • Yazı sisteminde karışıklık çıkmaması adına kelimeler arasına iki nokta konulmaktadır. Bu özellik dahi alfabenin ne denli yetkin bir düzeyde olduğu ile alakalı fikir verir.

Göktürk alfabesi Türk tarihi için büyük öneme sahiptir, resmi olarak kullanılan sistemli ilk alfabe olarak tanımlanır.

Orhun Kitabelerinin Önemi Hakkında İnceleme

Göktürk alfabesi özellikleri incelenirken en önemli hususlardan biri Orhun Kitabeleri’nin dili olmasıdır. Orhun kitabeleri ile alakalı olarak dikkate alınması gereken temel bilgiler şu biçimde sıralanır;

  • Türk adının geçtiği ilk Türkçe eserdir. Bu noktada bilinmesi gereken husus daha öncesinde Türk adı Çin, Bizans ve Arap kaynaklarında geçmektedir. Türkçe bir eserde ilk geçtiği nokta ise Orhun kitabeleri olmuştur.
  • Hali hazırda kullanılan Türkçe kelimelerin birçoğuna bu yazıtta rastlayabilirsiniz. Örneğin Tengri ( tanrı) kelimesi örnek olarak verilebilir.
  • Yazıtın temel özelliklerinden bir diğeri de söylev niteliğinde olmasıdır. İçerik incelendiği zaman halkın yönetimine nasıl bakıldığı gibi önemli hususlarda bilgi verildiği anlaşılır.

Alfabede Rakam Var Mıdır?

Göktürk alfabesi tarihi incelenirken dikkat çeken noktalardan biri de rakamların herhangi bir sembol ile gösterilmemesidir. Örneğin bir yazı içerisinde 10 yazılmak isteniyorsa direkt olarak –on- şeklinde belirtilmektedir. Bunu gösterecek herhangi bir sembol grubu ortaya koyulmamıştır. Bu konuda yapılan kazılar hala devam etmektedir henüz bu bilgiyi çürütecek bir tarihi kalıntıya rastlanmamıştır.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*