Homepage / Alfabeler / Gürcü Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Gürcü Alfabesi

Gürcü Alfabesinin ortaya çıkmasını, gelişmesini sağlayan kişi, Gürcü tarih yazıcıları tarafından Kral I. Parnavaz olarak gösterilmiştir. Alfabenin geliştirildiği tarih ise M.S. 3-4. Yüzyıllar civarı olarak kabul edilir. Bu dönemlere kadar Gürcü toprakları bir kültür bölgesi olarak varlığını sürdürüyordu ama bölgede yaşayan topluluklar kendi dillerini konuşuyor ve farklı alfabeler kullanıyorlardı.

Gürcü Alfabesi ile yazılmış olan en eski örnekler, M.S. 433 yılına ait olan ve Filistin’deki bir Gürcü manastırının duvarlarında bulunan ve mozaikle çevrelenmiş olan 4 tane yazıttır. 5-6-7. Yüzyıllardan kalan ve günümüze kadar ulaşan başka yazıtlar da vardır. Gürcü edebiyatının en eski yazılı örnekleri de 5. Yüzyıldan günümüze ulaşmayı başarmıştır.

Gürcü Alfabesi aslında tek alfabe değildir. 3 farklı alfabe Gürcü Alfabesi olarak isimlendirilmektedir.

1.Mrgvlovani alfabesi: Kral I.Parnavaz zamanında yani M.S.3. yüzyılda ortaya çıkmıştır. En son örnekleri ise 11. Yüzyıl civarlarında görülür. Ama tamamen yok olmamış, yazıların başlıklarında kullanılmaya devam etmiştir. Bu nedenle Asomtavruli yani başlık harfleri olarak da anılmaktadır.

2.Nushuri alfabesi: Bu yazı sistemi 9.yüzyıl civarlarında kullanılmaya başlamıştır. Bir süre sonra kendisinden sonra ortaya çıkan Mhedruli alfabesi ile birlikte kullanılmaya başladı. Bu alfabe, dinsel metinlerde ve bilimsel metinlerde kullanılan bir yazı sistemi oldu. Günümüzde de kilise tarafından kullanılan alfabe, Nushuri alfabesidir. Dinsel törenler ya da günlük etkinlikler ile ilgili metinler bu alfabe ile yazılmaktadır.

3.Mhedruli alfabesi: 3 alfabe arasında en son kendisini gösteren alfabedir. 10-11. Yüzyıllar civarında kullanılmaya başladı. Söz edildiği gibi Nushuri alfabesi ile eş zamanlı olarak kullanıldı. Ama resmi ve askeri yazışmalarda kullanılan yazı sistemi oldu. Zaten ‘askeri’ anlamına gelen ‘Mhedruli’ adını da bu sebeple almıştır.

Gürcü alfabesinin ilk örneği, 3-4. yüzyıllar arasında ortaya çıkmıştır.

Gürcü alfabesinin ilk örneği, 3-4. yüzyıllar arasında ortaya çıkmıştır. Daha sonra bazı değişikliklere uğramış, farklı şekillerde yazılan toplam 3 alfabe geliştirilmiş ve alfabedeki harf sayısı 33’e inmiştir.

Gürcü alfabelerinin en önemli özelliği, unutulmaması ve kaybolmaması olmuştur. Zaman içinde alfabeler bazı değişiklikler gösterse de, Gürcü dili önemli bir değişiklik geçirmeden günümüze kadar gelmiştir. Dolayısıyla Gürcü alfabesi ile yazılmış olan en eski metinler bile kolay bir şekilde okunabilmekte ve anlaşılabilmektedir. Ama eski Gürcü Alfabesi’nde 19.yüzyılda kapsamlı bir düzenleme yapıldığını ve 38 olan harf sayısının 33’e indiğini belirtmek gerekir. Alfabeler ise sadece yazılış şekilleri ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Harflerin her biri Gürcü dilinde kullanılan bir sesi karşılar ve yazıldığı gibi okunan bir dil olarak gösterilebilir. Alfabede büyük ya da küçük harf ayrımı yoktur.

Dünyada kullanılmakta olan 14 yazı sisteminden birisi olan Gürcü Alfabesi, Gürcüce, Svanca, Lazca, Megrelce dillerini yazılı hale getirmek amacıyla kullanılan alfabedir. Daha önceki dönemlerde Osetçe, Abhazca ve Avar dilini de yazmak için kullanılmıştır.

Gürcüce İran’ın bazı bölgelerinde, Azerbaycan’da ve Türkiye’de yaşayan Türkler tarafından da kullanılmaktadır. Ama örneğin ülkemizdeki Gürcüler arasında dilin yazımı için Gürcü alfabesinin değil de, Gürcü harflerinin karşılayan harflerin olduğu Latin Alfabesinin kullanıldığını görebilirsiniz.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

5 Comments

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*