Homepage / Genel / Hangi Padişah Latin Alfabesi İstedi?
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Genel

Hangi Padişah Latin Alfabesi İstedi?

Latin alfabesine geçme çalışması yapan ilk padişah kimdir sorusu çok merak edilmektedir. Normal şartlar altında Latin abecesi, Atatürk zamanında ve Osmanlı Devleti’nin sona ermesinin ardından kabul edilmiştir. Ancak eskiden beri kullanılan Arap harflerinin öğrenilmesinin çok zor olması, bazı Osmanlı devlet adamlarının alfabe çalışmalarını başlatmasına neden olmuştur. Osmanlıda alfabe tartışmaları genellikle meşrutiyet döneminde gündeme gelmiştir. İlk defa farklı bir alfabeye geçmek isteyen sultan ise İkinci Abdülhamit olmuştur.

İkinci Abdülhamit Döneminde Latin Harfleri Çalışmaları

Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş padişah İkinci Abdülhamit zamanında gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bunun nedeni ise harflerin okunmasının çok zor olmasıdır. Bunun farkında olan padişah döneminde bir heyet de kurulmuştur. Heyetin temel görevi ise Arap harflerinin ıslah edilmesidir. Özellikle iç içe geçmiş olan bir takım yazıların, devlet görevlileri tarafından bile okunamaması, durumun ne kadar ciddi olduğunu göstermiştir. Fakat tüm çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamamıştır.

İttihat ve Terakki Dönemi Latin Harfleri Çalışmaları

Alfabe değişikliği için ilk tartışmalar hangi dönemde yapılmıştır noktasında, Meşrutiyet’in ilan edildiği yılları bir referans olarak kabul edebiliriz. Birinci Meşrutiyet sonrasında bir takım aydınların, alfabenin değiştirilmesine yönelik görüşleri çok büyük bir ses getirmiştir. Bu görüşe hem saray hem de basın ve yayın hayatı çevresinden de destek gelmiştir. Dönemin en büyük siyasal partisi olan İttihat ve Terakki içinde ağırlıklı olan görüş de Latin alfabesine geçilmesi yönündedir. Enver Paşa ise bunun öncesinde Arapça harflerin ayrı ayrı yazılmasına dayalı olan bir yazı çeşidi geliştirmiştir. Ancak bu bile okuma yazmayı kolay bir hale getirmemiştir. Son olarak alfabenin değiştirilmesi işi Atatürk’e nasip olmuştur.

Harf İnkılabının Önemi

Latin alfabesi neden kabul edildi sorusu, abece değişikliği ile alakalı olarak en çok gündeme gelen konuların başındadır. Böyle bir yeniliğin temel nedeni okuma ve yazmayı kolay bir hale getirmektir. Çünkü Osmanlıca, Arap alfabesi ile yazılmaktadır. Harflerin okunuşu zordur. Bir standart söz konusu değildir. Yazan kişinin ruh haline göre değişik şekiller ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden alfabe değişikliği yapılmıştır.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*