Homepage / Alfabeler / Alfabelerin Oluşumu / İbrani Alfabesi Kaç Harflidir?
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

İbrani alfabesi harf sayısı olarak 22 harfe sahip bir alfabedir. İsrail’in resmi dili olarak dünyaca tanınan bu alfabe Afro Asyatik dillerin Kuzeybati sami dil grubuna bağlıdır diyebiliriz. Kenan koluna bağlı olduğunu belirtebileceğimiz İbranice, İbranca olarak da söylenişlere sahiptir. Sağdan sola doğru yazılan bu dil İsrail başta olmak üzere pek çok farklı ülkede konuşulur. Bu ülkeler arasında ABD, Almanya, Kanada, Avustralya ve Panama gibi ülkeler gelmektedir.

İbranicenin Tarihi Gelişimi Nasıldır?

Eski ahid olarak da bilinen bu dil Musa zamanında indirildiği düşünülen Tevrat ahid İbranicesi ile yazıldığı için önemsenmiştir. İbrani alfabesi el yazısı ile latin alfabesine göre çok daha farklı ve estetik duran bir yapıya sahiptir.

19.yüzyılın sonlarına baktığımız zaman İbranice Siyonizm ile tekrar güçlenme göstermiş bir dildir. Yahudi milliyetçiliği ile beraber tekrar güç kazanan İbranice Yahudiler tarafından Arapça ve Rusça gibi diller yerine konuşulmaya başlanmıştır. Modern İbranice olarak da bilinen Filistin’de resmi dil olarak 1921 senesinde ilan edilmiştir. İbranice alfabe okunuşu ve yazılışı bu tarihten sonra daha da artmaya başlamıştır. Günümüzde İsrail’in tek resmi dili haline gelen İbranice önemini arttırmıştır.

İbranicenin Özellikleri Nelerdir?

  • İbranice yazılar üç ünsüz harften meydana gelen fillerden türer.
  • Fiil kökünün gerçek anlamı üç ünsüz harften oluşmuştur. Bu kökün başına ya da sonuna harf gelerek yeni bir kelime doğar.
  • İbranicenin en önemli özelliklerinden biri de birleşik fiillerin çok fazla olmamasıdır.
  • Fiillerde zaman kavramı çok önemli değildir. Önemli olan işin bitmiş ya da bitmemiş olmasıdır. Bu nedenle işin durumuna göre çekimlenir.
  • İsim çekimleri İbranicede yoktur. Bunun yerine i hali, de hali gibi ön ekler vardır.
  • İsimler erkek ve dişi olarak iki türe ayrılır. Ayrıca tekil, çoğul, ikil çoğul olarak ismin üç halinden de bahsedilebilir.

İbranice Hangi Diller ile Akrabadır?

İbranice harfler ve rakamlar kökeni itibari ile Arapça ve Aramice ile akraba durumundadır. Bu nedenle ünlü harflere pek rastlanmaz. Sami dillerin çoğuyla bu nedenle ortak özelliklere sahiptir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*