Homepage / Alfabeler / Alfabelerin Oluşumu / İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

İbranice kullanan ülkeler arasında sayabileceğimiz İsrail, Kuzeybati sami dil grubunun Kenan koluna bağlı olan dillerden biridir. 7 milyon kişi tarafından konuşulduğunu söyleyebileceğimiz İbrani, ABD, Kanada, Panama, Birleşik Krallık, Almanya ve Avustralya gibi ülkeler tarafından da yaygın olarak kullanılmaktadır. Batı Şeria’da Yahudi olmayan azınlık da bu dili zaman zaman kullanmaktadır. Bunun dışında Yidiş, Aramice ve Ladino gibi diller de kullanılmaktadır diyebiliriz.

İbranicenin Özellikleri Nelerdir?

  • İbranice alfabesi kaç harf diye soracak olursanız 22 harften meydana geldiğini söyleyebiliriz.
  • İbranice üç ünsüz harften meydana gelen fillerden türer.
  • İbranicenin söyleyebileceğimiz en önemli özellikleri arasında birleşik fiillerin çok fazla olmaması gelmektedir.
  • İsim çekimleri İbranicede yer almaz. İsim çekimleri olmadığı için ismin i hali, de hali gibi ön ekler görebiliriz.
  • Fiillerde zaman kavramı da çok fazla bulunmamaktadır. Bahsi geçen konunun bitmiş ya da bitmemiş olması önemlidir.
  • İsimler erkek ve dişi olarak iki türdür. Bunun dışında tekil, çoğul, ikil çoğul olarak ismin üç hali de karşımıza çıkar.
  • Fiil kökü üç ünsüz harften meydana gelir. İsmin başına ya da sonuna harf gelerek yeni bir kelime doğar.

İbraniceyi En Yaygın Kullanan Ülke Hangisidir?

İbrani alfabesi el yazısı ile yazılması zor olan Afro Asyatik dillerden biridir. Musa zamanında inen Tevrat, Ahit İbranicesi ile yazıldığı için önem taşımaktadır.

İbrani alfabesi hakkında bilgi almak için 19.yüzyılın sonlarına bakmak gerekmektedir. Siyonizm olarak bilinen ve Yahudi milliyetçiliği diyebileceğimiz modern İbranice en çok yaygın olan İbranice çeşitlerinden biridir. Özellikle Elyezer Ben Yehuda’nın kişisel çabalarından sonra Yahudiler tarafından tekrar konuşma dili haline gelen İbranice, yaygın olarak da kullanılmaktadır. İsrail şu an dünyada İbranice’nin en yaygın olarak kullanıldığı ülkedir.

İbranice’nin Tarihsel Gelişimi Nedir?

İbranice harfler ve rakamlar olarak incelendiği zaman alışması zor alfabelerden biridir. Sami dillerinin neredeyse hepsinde varolan İbranice harflere Yahudiler aynı zamanda Laşın Hakodeş ismini de vermiştir. Yahudi din adamları Babil’de ve Kudüs bölgesinde Musevi Hukuku’nu oluşturmuş olan Talmud’u Armice şeklinde yazmışlardır.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*