Homepage / Alfabeler / İbrani Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

İbrani Alfabesi

İbranice yani günümüzde Yahudiler tarafından kullanılmakta olan dil, 3300 yıl önce Hz.Musa’nın yaşadığı düşünülen zamanda Tevrat’ın yazıldığı, yazıda Kutsal Kitap İbranicesi olarak anılan bil dilin kullanıldığı ve ‘Kutsal dil’ olarak da anılan bir dildir. Dolayısıyla hem İbrani dili hem de İbrani Alfabesi dini ve mistik ögeler çağrıştıran bir dil ve alfabe olarak algılanır.

İbrani Alfabesi, Fenike Alfabesinden etkilenen ya da onunla akrabalığı olan diğer alfabelerde olduğu gibi, M.Ö.2000 yıllarında gelişmeye başlamış ve M.Ö.1000’li yıllarda gelişimini sürdürmüştür. Bu alfabenin M.Ö.10.yüzyıl civarında son hali ile kullanıldığı ancak İsrail ve Yehuda krallıklarının yıkılmasıyla ortadan kaybolduğuna inanılır.

M.Ö.500’lü yıllarda gerçekleşen, Babillilerin Yahudileri Babil’e sürgün etmesi olayını anlatan ve 60 yıl sürdüğü sanılan Babil Sürgünü sonrasında, bu İbrani alfabesinin bırakılıp ‘kare’ Arami Alfabesinin kullanılmaya başladığı, günlük hayatta kullanılan İbranice’nin yerini de Aramice’nin almaya başladığı gözlemlenir. Hatta Musevi Hukuku’nu meydana getiren Talmud’un Yahudi din adamları tarafından Aramice olarak kaleme alındığı ve Tevrat’ın Aramice çevirilerinin yapıldığı görülür.

Babil sürgünü sonrasında kullanılan Arami alfabesi ise zamanla farklılaşmış ve günümüzde kullanılan İbrani Alfabesine dönüşmüştür. İbranice dili ise Romalılar’ın bölgeyi işgali gibi önemli olayların etkisinde kullanılan bir dil olmaktan çıkmış ve 3.yüzyıl dolaylarında günlük hayatta kullanılmayan bir dil haline gelmiştir. Ancak bu süreçte yazı dili olarak önemini korumuş ve gelişimini sürdürmüştür. Aynı zamanda Yahudi diasporasında yani dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Yahudiler arasında kullanılmaya devam etti. Yahudi kanunlarının ve dini metinlerin yazıldığı bir dil ve alfabe olmayı sürdürdü.

İbrani Alfabesi, tarih boyunca birçok farklı formda kullanılmış olan bir alfabedir.

İbrani Alfabesi, tarih boyunca birçok farklı formda kullanılmış olan bir alfabedir.

  1. ve 19. Yüzyıllarda Siyonizm yani Yahudi milliyetçiliği akımının etkisiyle İbranice tekrar konuşulan bir dil haline gelmeye başladı. Modern İbranice, Elyezer Ben Yehuda’nın çabalarıyla tekrar konuşulan bil dil oldu. Onun oğlu olan Itamar Ben Avi, anadili modern İbranice olan ilk kişi olarak bilinir. Modern İbranice, dünyanın çeşitli yerlerinde ve ülkelerinde yaşayan Yahudiler tarafından konuşulan Yidiş, Arapça, Rusça gibi dillerin yerini aldı ve tekrar konuşma dili olarak kullanılmaya başladı. İbrani alfabesi de bu dilin yazılı hale getirilmesinde kullanılan alfabe oldu.

Modern İbranice, 1921 yılında Birleşik Krallık gözetiminde kurulan Filistin’de ve sonra 1948 yılında kurulmuş olan İsrail Devleti’nde Arapça ile birlikte resmi dil olarak ilan edildi.

Günümüzdeki modern İbranice, Afro-Asyatik dil ailesinin Semitik dil grubunun Ken’an koluna bağlı olduğu kabul edilen ve dünyada yaklaşık 7 milyon kişi tarafından kullanılmakta olan bir dildir. Bu dil İsrail’in resmi dilidir ve bu ülkenin vatandaşları tarafından konuşulmaktadır. Ama ABD başta olmak üzere Yahudi toplulukların yoğun olarak bulunduğu Avustralya, Almanya, Panama, Kanada, Filistin, Birleşik Krallık gibi ülkelerde de kullanılmaktadır. Ayrıca Batı Şeria’da Yahudi olmayan bir azınlık ve dünyanın farklı yerlerinde yerel dili kullanan Yahudi topluluklar arasında dini dil olarak da konuşulmaktadır. İbrani Alfabesi de bu dilin yazımında kullanılan bir alfabe olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Yidiş, Ladino gibi isimlerle bilinen Yahudi Almancası ve Yahudi İspanyolcası gibi dillerin yazımında da kullanılmaktadır.

İbrani Alfabesi, Sami dil grubuna bağlı olan birçok dilin yazımında uygulandığı gibi sağdan sola doğru yazılan bir alfabedir. 22 temel sessiz harften oluşan bir alfabedir. Sesli harfler ise diğer harflerin altına koyulan işaretler ile gösterilmektedir. Ama genellikle kullanılmazlar. Bu noktalamalar dini metinlerde, sözlüklerde ya da yabancı kelimelerin doğru şekilde okunmasını sağlamak için kullanılırlar.

İbrani alfabesindeki harfler, kelime içinde başta, sonda ya da ortada kullanılmalarına göre şekil değiştirebilirler.

İbrani alfabesindeki harfler, kelime içinde başta, sonda ya da ortada kullanılmalarına göre şekil değiştirebilirler. Bu nedenle alfabedeki harf sayısı 22’den fazla olarak algılanabilir. Ama tabloda sayı değeri verilmeyen yani kullanımı değişebilen harfler çıkartılırsa, 22 harfli orijinal alfabeye ulaşılabilir.

İbrani Alfabesi, tarih boyunca birçok kere şekil değiştirmiş ve farklı şekillerde kullanılmıştır. Bu nedenle Kare Yazı, El Yazısı, Antik Dönem İbrani Alfabesi, Raşi ve Solitreo gibi farklı şekillerde kullanılmış olan İbrani Alfabeleri bulunmaktadır. C,Ç,J gibi sesler ise başka harflerin üzerine apostrof konularak elde edilen harflerdir. Ayrıca alfabede ‘W’ harfi de bulunmaz ve bu sesin kullanıldığı yabancı kelimeleri yazmak için çift ‘ו’ (vav) harfi kullanılır. Bazı harflerin yanına koyulan yıldız işareti ise, o harfin sadece kelime sonunda kullanıldığını gösterir. İbranice alfabedeki harflerin sayı değeri taşıması ise başka bir özelliktir. Örneğin sayısal değeri 10 olan yud harfi ile sayısal değeri 7 olan zayin harfleri birlikte kullanıldığında, 17 sayısına ulaşılmış olur. Ayrıca bazı harflerin kelime içinde kullanıldığı yere göre şekli değiştiğinden, alfabede bulunan harf sayısından daha fazla sembol kullanıldığı da görülebilir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*