Homepage / Dil Bilgisi / Yazım ve Noktalama / İmla Kuralları Nedir?
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Dil Bilgisi, Yazım ve Noktalama

İmla Kuralları Nedir?

Yazım kuralları, yazılmış olan yazıda meydana gelebilecek karışıklıkların, yanlı okumaların, anlam kaymalarının oluşmaması için belirlenmiş kurallardır. Bu kuralların büyük bir çoğunluğu anlam ve telaffuz açısından etkilidir.

1-Büyük ve Küçük Harflerin Kullanımı:

Alfabemizde kullandığımız harflerin bir büyük birde küçük olarak yazım şekli bulunmaktadır. Okunuş açısından hiçbir fark olmamasına rağmen, yazım kuralları gereği bazı yerlerde büyük, bazı yerlerde küçük harf kullanımı yapılır.

 • Her cümlenin ilk kelimesi büyük harf ile başlar.

‘’Sen de onu bilirsin. Beni bir ölünün üstünden çıkardılar.’’

 

 • Nokta, iki nokta, üç nokta, soru ve ünlem işareti ile biten cümlelerin sonunda gelen cümleler büyük harf ile başlar.

‘’Fakat o göz kimde vardır? Kimsede…’’

‘’Yalnız bizde… Biz, ki her şeyi görür ve anlarız, seni görüyor ve anlıyoruz…’’

 

 • Örnekler ile başlayan cümlelerde büyük harf ile başlar.

‘’Atari, bilgisayar, sinema, tiyatro, internet, fotoğraf gibi hobiler, pahalılık yüzünden lüks gibi görülmektedir.’’

 

 • Cümle içerisinde başkasından alıntı yapılan kısımlar, tırnak içine alınır ve büyük harf ile başlar.

Atatürk gençliğe seslenirken ilk önce “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.” demektedir.

 

 • Ara sözler, ara cümleler büyük harf ile başlamaz.

‘’Bu işi 2000 sununa kadar bitireceklerini -inanılacak gibi değil- söylüyorlar.’’

 

 • Rakam ile başlayan cümlelerde rakamdan sonraki kelime küçük harf ile başlar.

‘’1997 yılında doğdum.’’

 

 • Bütün özel isimler büyük harf ile başlar.

 

 • Akrabalık adları belirten kelimeler büyük harf ile başlamaz.

‘’Ayşe teyze, Ali dayı’’

 

 • Resmi yazılarda makam bildiren kelimeler, kurum, kuruluş, resmi müessese isimleri de büyük harfler ile yazılır.

‘’Sayın Başkan, Sayın Vali, Kars Valiliği, Bakanlar Kurulu’’

 

 • Millet, kavim, boy, mezhep, din isimleri büyük harfler ile başlar.

‘’Türkler, Oğuz, Kazak, Tatar, Müslümanlık, Budizm, Şiilik’’

 

 • Dil ve Lehçe isimleri büyük harf ile başlar.

‘’Türkçe, Farsça, Fransızca’’

 

 • İlçe, semt, mahalle, sokak adları büyük harf ile başlar.

‘’Sivas, Ankara, Atatürk Caddesi, Arabacılar Pasajı’’

 

 • Mektuplarda ve resmi yazılarda hitapların ilk kelimeleri büyük harf ile başlar.

‘’Aziz hocam, Sevgili anneciğim’’

 

 • Yön bildiren kelimeler bir bölge veya ülke adından önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük harf ile yazılır.

‘’Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs ‘ın kuzeyi’’

2-Kısaltmaların Yazımı:

Bir kelime, terim veya özel adın içermiş olduğu harflerin kullanımı ile oluşturulan sembolik yazım şeklidir. Yapılmış olan kısaltmaların aktif olarak kullanılması ve harfleri gören kişinin o kısaltılmış olan harflerin gerçek açılımını anlayabilmesi gerekmektedir.

ABD, BAĞ-KUR, AB, Apt.

 • Kurum, kuruluş, üniversite adlarının kısaltması büyük harf ile başlar.

TRT, TTK, MEÜ, TBMM

 

 • Kısaltmalardan sonra gelen çekim ekleri kesme işaret ile ayrılır. Ekler kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre belirlenir.

TBMM ‘nin, MEB ‘e, TDK ‘nin

 

 • Nokta kullanılan kısaltmalarda vardır. Bu kısaltmalarda ekler kesme ile ayrılmaz.

‘’T.C, M.Ö, M.S’’

 

 • Özel isim veya unvan olan kelimeler kısaltılıyorsa sadece ilk harf büyük olur.

‘’Prof., Doç., Dr.’’

 

 • Özel isim olmayan kelimelerin kısaltmaları küçük harf ile başlar.

‘’s. sayfa, bkz. bakınız’’

 

 • Elementlerin ve ölçülerin kısaltmalarında nokta kullanılmaz.

‘’Ca, Fe, mm, cm, kg’’

3-Ek-Fiilin Yazımı:

Ek fiil eklendiği kelimeye bitişik de yazılabilir ayrı olarak da. Ancak genelde bitişik yazılır.

 • Sessiz harf ile biten bir kelimeye ek-fiil geliyorsa ‘’i’’ düşer.

Biz + imişiz = bizmişiz

 

 • Sesli harf ile biten kelimeye ek-fiil geliyorsa ‘’i’’ düşer ve ‘’y’’ kaynaştırması gelir.

Nöbetçi + iken = nöbetçiyken

 

4- ‘’ile’’ Edatının Yazımı:

‘’ile’’ kelimesi hem edat hem de bağlaç görevi üstlenmektedir. Yazılış bakımından hiçbir fark yoktur.

 • Ünlüyle biten kelimeler ile bitiştirildiğinde ‘’i’’ ünlüsü düşer ve yerine ‘’y’’ kaynaştırması gelir.

‘’Kaya ile =Kaya‘yla’’

 

 • Bitişik yazılan ‘’ile’’ büyük ünlü ve küçük ünlü uyumu kurallarına uyar. Ayrı yazıldığında ünlem kurallarına uymaz.

‘’Taksi ile = taksiyle’’

‘’Annem ile babam = annemle babam’’

 

 • Ünsüzle biten kelimelerde ‘’i’’ düşer, büyük ünlü uyumuna göre ‘’le-la’’ alır.

‘’kâğıt ile = kâğıtla‘’

5- ‘’mi’’ Soru Ekinin Yazımı:

İsim ve fiillere getirilen bir çekim ekidir.

 • ‘’mi’’ kendinden önce gelen kelimelerden her zaman ayrı yazılır.

‘’geldin mi?’’

 

 • ‘’mi’’ soru ekinden sonra gelen ekler kendisine bitişik yazılır.

‘’Bu çocuk muydu?’’

 

 • Soru anlamı kazanmadığında ayrı yazılır.

‘’Güzel mi güzel bir arabası var.’’

6-‘’de’’ Bağlacının ve ‘’-de’’ Hal Ekinin Yazımı:

 • ‘’de’’ bağlacı kendinden önce sonra gelen kelimelerden ayrı yazılır. Bitiştirilmez ve ‘’te-ta’’ şeklini almaz.

‘’Sorsan da söylemem’’

 

 • ‘’-de’’ hal eki isim çekim eklerinden birisidir. Yer ve zaman bildirir. ‘’de, da te, ta’’ biçiminde cümleye göre değişiklik gösterebilir.

‘’Her şey yerli yerinde’’

‘’Yılda 15 gün izin hakkım var’’

 

7- Birleşik Kelimelerin Yazımı:

 • İki ve daha fazla sözcüğün, farklı bir anlam kazanması ile oluşan sözcüklerdir. Birleşme sırasında farklı ses olayları yaşanabilir.

sütlü-aş = sütlaç

his-etmek = hissetmek

 

 • Anlam kayması yolu ile kurulan bileşik sözcükler bitişik yazılır.

Akbaba, suçiçeği, devetabanı

8- İkilemlerin Yazımı:

İkilemeler genellikle ayrı yazılır.

Adım adım, akın akın, çıtır çıtır, …

Ancak bitişik yazılanları da vardır. Bunlar:

Civciv, dırdır, fırfır, hoşbeş, …

9- Tarihlerin Yazımı:

 • Tarihler zaman birimi olarak kısadan uzuna doğru sıralanırlar.

Gün / Ay / Yıl

 

 • Gün, ay, yıl aralarına nokta ya da kesik çizgi konulur.

01.01.1990 = 01 / 01 / 1990

 

 • Tarihlerde aylar harf veya rakamla yazılabilir.

2 Eylül = 02.09

10- Pekiştirme Kelimelerinin Yazımı:

 • Pekiştirme sıfatları ve zarfları bitişik yazılır.

Yapayalnız, tertemiz, …

11- Ünlemin Nedir ve Nasıl Kullanılır?

 • Sevinç, korku, şaşma gibi duyguları anlatan kelime ve cümlelerin sonuna gelir.

Aşk olsun!, Ne Mutlu Türk’üm Diyene!

 

 • Seslenme ve hitap uyarıları sonrasında kullanılır.

Ey Türk gençliği!

 

 • Alay, kinaye ve küçümseme amacı ile de kullanılabilmektedir. Ancak bu kullanımlarda ünlem parantez içinde kullanılır.

İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!)

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*