Homepage / Alfabeler / İngiliz Alfabesi Kaç Harftir?
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler, Genel

İngiliz Alfabesi Kaç Harftir?

İngilizce, dünyada en çok kullanılan dillerden birisi olarak hemen herkesin biraz anladığı, bazı kelimelerine aşina olduğu bil dildir. Bu dili tarihsel gelişim süreci açısından incelediğinizde Eski İngilizce, Orta İngilizce ve Modern İngilizce olarak adlandırılan 3 dönemden geçtiğini görebilirsiniz.

Eski İngilizce dönemi M.S.5. yüzyılda Germen kabilelerinin Britanya’yı işgal etmeleri ile başlamış sayılabilir. İşgalcilerin yanlarında getirdiği ve Angleish olarak anılan diyalekt günümüzdeki İngilizcenin temelini oluşturmuştur. İşgalcilerin aynı zamanda Runik Alfabe olarak bilinen yazı sistemini de yanlarında taşıdıkları görülmektedir. Ama yaklaşık M.S. 1100 yılına kadar devam eden bu dönemde kullanılan dil ve Runik Alfabe ile yazılan örnekleri yok denecek kadar azdır.

İngiliz Alfabesi, küçük ve büyük harfler

 

 

Orta İngilizce dönemi ise aslında Eski İngilizce döneminde Roma İmparatorluğu tarafından adaya gönderilen rahiplerin temellerini attıkları bir dönem olarak kabul edilebilir. Bu temeller yaklaşık 600-1100 yılları arasında atılmış ve Hristiyanlıkla birlikte Latin dilinin ve Latin alfabesinin yaygınlaşmaya başladığı bir dönem olmuştur. Yaklaşık olarak 1100-1500 yılları arasına denk gelen Orta İngilizce döneminde ise İngilizce dili standartlaşmaya başladığı, matbaanın yayılması ile Latin alfabesinden uyarlanan İngiliz Alfabesinin kullanımının yayıldığı bir dönem olmuştur.

Modern İngilizce ise Elizabeth döneminden günümüze kadar uzanan yılları kapsamaktadır. Bu dönemde İngiliz dilindeki bazı seslerin telaffuz biçimleri değişmiş ve harflerin telaffuzları Latin Alfabesindekinden farklı hale gelmişti. Ama dilin standartlaşması Orta İngilizce dönemine geldiği için bu değişiklikler kelimelerin yazılışını etkilememiştir.

Orta İngilizce döneminden günümüze kadar kullanılan İngiliz Alfabesi 26 harfli bir alfabedir. M.S. 3. Yüzyılda 23 harfli ve ‘A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z’ şeklinde bir alfabe haline dönüşen Latin Alfabesine ‘J, U, W’ harflerinin eklenmesiyle oluşturulan ve ‘A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z’ biçiminde kullanılan 26 harfli bir alfabedir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*