Homepage / Alfabeler / İngilizce Alfabe Okunuşu
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler, Genel

İngilizce Alfabe Okunuşu

İngilizceyi yazılı hale getirmek için kullanılan alfabe İngiliz Alfabesi olarak isimlendirilebilir. Ama bu alfabe aslında Latin Alfabesinden türetilmiş olan bir yazı sistemidir. Roma İmparatorluğu döneminde Britanya’ya gönderilen rahipler tarafından bölgeye taşınan Latin Alfabesi, İngilizcenin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde tanzim edilerek İngiliz Alfabesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Matbaanın yaygınlaşmaya başladığı ve İngilizce dilinin standart hale gelmeye başladığı 1100-1500 yılları arasındaki Orta İngilizce Dönemi, Latin Alfabesinden uyarlanan İngiliz Alfabesinin kullanımının tüm adaya yayıldığı bir dönem olmuştur.

Orta İngilizce döneminden sonra 1500’lü yıllardaki Elizabeth zamanında ise İngiliz dil tarihinde Modern İngilizce olarak isimlendirilen dönem başlar. Günümüze kadar devam eden bu dönem, İngiliz dilini yazılı hale getirmek için kullanılan bazı harflerin telaffuzlarının değiştiği, Latin alfabesi ile kıyaslandığında çok daha farklı hale geldiği dönem olmuştur. Bu süreç alfabedeki harfleri ya da kelimelerin yazılışını etkilemese de, konuşma dilinde önemli değişiklikler olmasına yol açmıştı. Aşağıdaki tabloda Modern İngilizce döneminde şekillenen ve günümüzde de kullanılan İngiliz Alfabesini ve alfabede bulunan harflerin okunuşlarını bulabilirsiniz.

İngiliz Alfabesindeki harflerin okunuşları

İngiliz Alfabesindeki Harfler

İngiliz Alfabesi 23 harf bulunan Latin Alfabesine ‘J, U, W’ harflerinin eklenmesiyle oluşturulan 26 harfli bir alfabedir.  Bu alfabede bulunan harfler ve okunuşları aşağıda verilmiştir.

 

 

Harf Okunuşu
A a ey /ei/
B b bi /biː/
C c si /siː/
D d di /diː/
E e i /iː/
F f ef /ɛf/
G g ci: /dʒiː/
H h eyç /eɪtʃ/
I i ay /aɪ/
J j cey /dʒeɪ/
K k key /kei/
L l el /ɛl/
M m em /ɛm/
N n en /ɛn/
O o ou /oʊ/
P p pi: /piː/
Q q kiu /kjuː/
R r ar: /ɑr/
S s es /ɛs/
T t ti /tiː/
U u yu /juː/
V v vi: /viː/
W w dabılyu /ˈdʌbəljuː/
X x eks /ɛks/
Y y vay /wai/
Z z zed /zɛd/ zee /ziː/

 

Tablonun ilk bölümünde alfabedeki harflerin büyük harf ve küçük harf olarak gösterimi, ikinci bölümde ise farklı İngiliz lehçelerine göre telaffuz biçimleri yer almaktadır. Okunuşların gösterildiği kısımdaki ilk heceler harflerin İngiliz İngilizcesinde okunma şekillerini gösterirken, yanlarında yer alan sesler, farklı lehçelere (Amerikan İngilizcesi, Avustralya İngilizcesi vb.)göre okunuşlarını veya farklı durumlardaki kullanılış şekillerini göstermektedir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*