Homepage / Alfabeler / İzlanda Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

İzlanda Alfabesi

İzlandaca, İzlanda’nın resmi dili olan ve Cermen dilleri arasında bulunan bir dildir. İzlanda, anakaraya uzak bir ada ülkesi konumunda bulunmaktadır. Amerika kıtasına daha yakındır ama kullanılan dil yani İzlandaca bir İskandinav dili olarak sınıflandırılır. Anakaralara uzak olması nedeniyle çok önemli bir kültür alış verişi olmamış, İzlandaca olarak isimlendirilen dile fazla sayıda yabancı kelime girmemiştir. İzlanda, Grönland’a 350, Norveç’e 1050, İskoçya’ya 800 kilometre mesafede bulunmaktadır. İzlandacaya en yakın diller ise en yakın bölgeler ya da ülkeler olmasa da bazı Batı Norveç Lehçeleri ve Faroe adalarında konuşulan Faroe dili olarak gösterilebilir.

İzlandaca yazmak için kullanılan alfabe ise İzlanda alfabesi olarak isimlendirilmektedir. Bu alfabe temel olarak Latin alfabesi alınarak oluşturulmuştur. Ama İzlanda diline özgü bazı sesleri karşılamak amacıyla İzlandaca karakterler, harfler eklenmiştir. İzlanda alfabesi şu harflerden oluşmaktadır:

Büyük harfler: A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Æ Ö

Küçük harfler: a á b d ð e é f g h i í j k l m n o ó p r s t u ú v x y ý þ æ ö

İzlanda alfabesi ile yazılmış olan bir el yazısı örneği.

İzlanda alfabesi ile yazılmış olan bir el yazısı örneği.

32 harften oluşan bu alfabe, Danimarkalı bir dilbilimci olan Rasmus Rask tarafından 19. Yüzyılda geliştirilen standartlara dayanılarak oluşturulmuştu. Bu standartların temelini oluşturan araştırma, kaynak ise ‘İlk Dilbilgisel İnceleme’ adı ile bilinen dosya tarafından ortaya koyuluyordu. Bu dosya 12. Yüzyılda oluşturulmuştur ama yazarı bilinmemektedir. Bahis konusu olan standartlar Eski Nors Dili için hazırlanmıştı ama o dönemlerde etkili olamamıştı. Eski Nors Dili, İskandinavya’da eskiden konuşulan ortak dile verilen isimdir. Zaten İzlanda 8-9. Yüzyıllar civarında Norveçliler tarafından keşfedilmiştir. Adaya yerleşenler de İskandinav halklarından kişilerdir. Diğer ülkelerle iletişimi az olan ülkenin dili de yüzyıllar boyunca fazla bir değişikliğe uğramıştır. Dolayısıyla 12. Yüzyılda temeli atılan bazı standartları geliştirerek Rasmus Rask tarafından ortaya koyulan standartlar, İzlandaca’ya kolay şekilde uyarlanabilmişti. Böylece Latin alfabesine bazı Runik harfler eklenerek İzlanda alfabesi oluşturulmuştur.

İzlanda alfabesi sonraki yıllarda da değişikliğe uğramıştır. 20. Yüzyılın ilk yıllarında meydana gelen en önemli değişiklik, ‘je’ olarak yazılan ve kullanılan sesin yerine ‘é’ harfinin kullanılmaya başlanması olarak gösterilebilir. Yakın sayılabilecek bir zamanda yani 1974 yılında yapılan değişiklik ise alfabedeki ‘z’ harfinin kaldırılması, kullanımının durdurulması olarak gösterilebilir. Sonuç olarak bugün kullanılmakta olan 32 harfli alfabe ortaya çıkmıştır. Bu harflerin arasında bulunan Aa, Áá, Ee, Éé, Ii, Íí, Oo, Óó, Uu, Úú, Yy, Ýý, Ææ, Öö harfleri sesli (ünlü) harfler olarak kabul edilmektedir. Bu 14 harfin dışında kalan 18 harf ise sessiz (ünsüz) harfler olarak kullanılmaktadır. Dikkate değer bir diğer konu ise ‘C, Q ve W’ harflerinin kullanım şekli ile ilgilidir. Bu harfler İzlandaca’ya girmiş olan yabancı kökenli sözcükleri ya da özel isimleri yazmak amacıyla kullanılmaktadırlar. Bunun dışında herhangi bir kelime içinde yer almaz ve kullanılmazlar.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*