Homepage / Alfabeler / Japon Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Japon Alfabesi

Japonca, Ural-Altay dil ailesine mensup olan bir dil olması nedeniyle, Türkçe’ye oldukça yakın ve Türkler tarafından öğrenilmesi (Avrupa dillerine göre) nispeten daha kolay olan bir dil olarak gösterilebilir. Fakat yine de diğer dillerle akraba olduğuna dair geçerli bir kanıt bulunamadığını söylemek gerekir. Japonya’nın resmi dilidir ve yaklaşık 130 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Japonca’daki sözcük dağarcığı ise, yaklaşık 1500 yıllık süre boyunca Çin’den alınmış olan birçok sözcüğün yanı sıra, ticaretin ve ilişkilerin ilerlemesine bağlı olarak İngilizce, Portekizce, Almanca ve Felemenkçe dillerinden alınmış olan çok sayıda sözcüğü içerir.

Kanji, Çin'den alınan binlerce karakterin kullanıldığı bir yazı sistemidir.

Kanji, Çin’den alınan binlerce karakterin kullanıldığı bir yazı sistemidir.

Günümüzde en çok kabul edilen görüşe istinaden, Japoncanın 5 bin yıl kadar önce Koreceden türediği kabul görmektedir. M.S.500’lü yıllara kadar sadece konuşma dili olarak kalan Japonca, Çin’den alınan ve Kanji adı verilen yazı sistemi ile yazılı olarak kullanılmaya başlayan bir dil olmuştur. Kanjilerden türetilen Hiragana ve Katakana alfabeleri ile birlikte, Japoncayı yazmak için kullanılan 3 alfabe olduğu söylenebilir. Bunlardan Hiragana ve Katakana alfabeleri, hece alfabeleridir. İlki ek, edat ya da bağlaçların yazımında kullanılan alfabedir. Katakana alfabesi ise, Japonca’ya diğer dillerden geçmiş olan sözcüklerin yazılmasında ya da yansımaların (pırıl pırıl gibi) yazılmasında kullanılmaktadır. Kelime köklerini yazmak için kullanılan Kanji ise aslında alfabe olarak nitelendirilemez. Çünkü yazma ve birleşim kuralları farklıdır, değişik kelimeleri ya da bazen aynı kelimeleri ifade ermek için bir tane sembol kullanılır. Yani anlaşılan anlamda bir sese ya da heceye karşılık gelen harflerden oluşan bir alfabe değildir.

Japoncanın ilk yazılı örnekleri yani Japon alfabelerinin kullanıldığı ilk örnekler, M.S. 9-10. Yüzyıllar civarında yazılmış olan belgelerdir. Çince yazı karakterlerini ifade eden, bu karakterlerin Japon dilinin yazılması için kullanılmasını sağlayan Kanji, onbinlerce karakterden oluşuyordu. Yapılan dil reformları ile Günlük Kullanım Kanjileri olarak nitelendirilen ve en çok kullanılan 1945 karakterden oluşan bir liste kabul edildi. Bu karakterlerin yanı sıra, özel isimler için kullanılmak üzere Kişi Adları Kanjileri olarak isimlendirilen 983 karakterlik bir liste de resmi olarak kabul edilmiştir.

Hiragana ise Kanji karakterlerin hızlı yazımından türetilen bir alfabedir. Günümüzde yazılması zor olan Kanji karakterlerin yazımında, kelime köklerine getirilen eklerin yazımında, Japoncaya girmiş olan yabancı kelimelerin yazımında ve Kanjilerin yazımını göstermek amacıyla kullanılmaktadırlar.

Hiragana, kelime köklerine getirilen eklerin yazımında kullanılan bir hece alfabesidir.

Hiragana, kelime köklerine getirilen eklerin yazımında kullanılan bir hece alfabesidir.

Katakana da Japoncayı yazmak için kullanılan 3 yazı sisteminden bir tanesidir. Kanjilerin bir parçasının kullanılmasıyla ortaya çıkan bir sistemdir. Eski dönemlerde daha çok rahipler tarafından kullanılmıştır. Japonca dilini ve alfabesini sadeleştirmek, daha kolay kullanılabilir hale getirmek amacıyla yapılan reformlar ile birlikte, özellikle yabancı kökenli kelimelerin yazılmasında kullanılmaya başlamıştır.

Kısaca sonuçlandırmak gerekirse, Hiragana ve Katakana yazı sistemlerinin Kanjilerden türediği ve dildeki belli sözcükleri yazmak için kullanılan, bir heceye karşılık bir harfin geldiği alfabeler olarak göstermek mümkündür. Kanji ise dildeki kelimelerin tamamını karşılayan ve Çin’den alınmış olan karakterlerin kullanıldığı bir yazı sistemidir. Sadeleştirildikten sonra bile binlerce karakter içermektedir. Birçok kişi açısından karmaşık yazı sistemleri olarak algılanacaktır. Yine de hiç Japonca bilmeyen bir kişi bile, bu yazı sistemlerindeki karakterleri anlayabilir ve çözebilir.

Katakana, Japonca'ya girmiş olan yabancı sözcüklerin yazılmasında ve yansımaların yazılmasında (şırıl şırıl vb.) kullanılan bir yazı sistemidir.

Katakana, Japonca’ya girmiş olan yabancı sözcüklerin yazılmasında ve yansımaların yazılmasında (şırıl şırıl vb.) kullanılan bir yazı sistemidir.

Romaji adı ile anılan alfabe ise dördüncü Japon alfabesi olarak kabul edilmemelidir. Çünkü İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra okullarda öğretilmeye başlayan ve Japonca’nın Latin alfabesi ile yazılmasını ifade eden bir sistemdir. Yani örneğin Türkçe’yi Japon alfabesi ya da Arap alfabesi gibi aslında resmi olarak kullanılmayan bir alfabe ile yazmaktan farklı bir durum değildir. Dolayısıyla Japon alfabesi olarak nitelendirilemez.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*