Homepage / Alfabeler / Kore Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Kore Alfabesi

Günümüzde Kuzey Kore ve Güney Kore olarak anılan iki devletin bulunduğu Kore Yarımadası, efsanelere göre M.Ö.2333 yılında ilk Kore Krallığının kurulduğu yerdir. Doğu Asya’da bulunan Kore Yarımadası’nda kurulduğu arkeolojik açıdan kanıtlanmış ilk krallık ise Çin’den gelen Wiman tarafından M.Ö. 194 yılında kurulmuş olan Wiman Joseon’dır.

Oldukça eski ve karışık olaylarla dolu bir tarihe sahip olan Kore, Çin’in yanı sıra Moğollar ve Japonlar tarafından da etkilenmiş olan bir bölgedir. 1904-1905, Rus-Japon Savaşı’ndan sonra Japonya’nın himayesi altına giren Kore, Japonların 1945’te II. Dünya Savaşı’nı kaybetmelerinden sonra B.M. ve soğuk savaşa taraf olan ülkelerin de etkili olduğu süreç sonucunda Kuzey Kore ve Güney Kore olarak ikiye bölündü. 38. Paralelin güneyinde demokratik bir rejim kurulup Güney Kore (resmi adıyla Kore Cumhuriyeti) adını alırken, 38.paralelin kuzeyinde kalan bölgede resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan ve komünist rejimi benimseyen Kuzey Kore kuruldu. Kurulan her iki devletin resmi dili ise Korece olarak tespit edilmiştir.

Kore Dili (Korece)

Korece, eski SSCB, ABD, Kanada, Brezilya, Avustralya, Japonya ve Filipinler gibi ülkelerle birlikte Kuzey Kore ve Güney Kore olarak anılan devletlerde yaşayan tahmini 78 milyon kişi tarafından kullanılan bir dildir. Uzmanların Altay Dillerine ve Dravid dillerine bağlı olduğunu tahmin ettikleri Korece’nin kökeni uzun zaman boyunca saptanamamıştır.

Türkçe gibi sondan eklemeli bir dil olan Korece, bu özelliği sayesinde Türkçe konuşan kişiler tarafından (nispeten) kolay öğrenilebilecek olan bir dil olarak kabul edilebilir. Tabi Korece okuyup yazmak istenildiğinde, farklı bir yazı sistemi olan Kore Alfabesini öğrenmek gerekecektir.

Kore Alfabesi

Koreliler konuştukları dili 15.yüzyıla kadar Çince Yazı Karakterlerinden aldıkları ve Hanja olarak adlandırılan karakterlerle yazmışlardır. Şu anda Güney Kore’de yaşayan çocuklara öğretilmeye devam edilen Çince yazı karakterleri ise yaklaşık 1800 tanedir.

Günümüzde kullanılan Kore Alfabesi ise ‘Hangul’ olarak adlandırılmaktadır. Hangıl olarak da anılan bu alfabe, Asya dillerini yazmak amacıyla kullanılan alfabeler arasındaki en basit yazı sistemlerinden birisi olarak kabul edilebilir. 15. Yüzyıla kadar kullanılan Çince Yazı Karakterlerini öğrenmenin zor olduğunu gören Kral Sejong tarafından 1443 yılında yapılan talep üzerine çalışan dönemin bilim insanları, harflerin telaffuzunda dilin aldığı şeklin baz alındığı ‘hangul (hangıl)’ yazı sistemini icat etmişlerdir. 1444 yılında tamamlanan alfabe ile yayımlanan ilk eser ‘halka doğruları öğreten ses’ anlamına gelen ‘Hunmin Côngım’ (훈민정음) isimli eserdir.

Temel olarak 10 ünlü ve 14 ünsüz karakterden (harften) oluşan alfabede, 11 tane de yarı ünlü harf bulunmaktadır. Yazı sisteminde kullanılan 5 tane de çift ünsüz vardır ama bu karakterler alfabede yer almazlar:

 

10 Tane temel ünlü:

Hangıl/Korece Harf Korece harflerin isimleri Uluslararası Fonetik Alfabe Uyarlama (IPA) Örnek
A a A (아) /a/ veya /ɑ/ 아!
Ya ya Ya (야) /ja/ veya /jɑ/ 아!, 아야!
ɔ ɔ Ô (어) /ʌ/ veya /ɘ/ veya /ɔ/ 어, 아어 (雅語)
Yɔ yɔ Yô (여) /jʌ/ veya /jɘ/ veya /jɔ/ 여아 (女兒), 여야 (與野)
O o O (오) /o/oh
Yo yo Yo (요) /jo/
U u U (우) /u/, /y/ 아우, 여우, 우어, 우우
Yu yu Yu (유) /ju/, /jy/ 우유 (牛乳)
I ı I (으) /ɯ/
İ i İ (이) /i/ 아이, 어이, 오이

 

 

11 tane yarı ünlü:

Hangıl/Korece Harf Korece harflerin isimleri Uluslararası Fonetik Alfabe Uyarlama (IPA) Örnek
E e veya Ae ae E veya Ae(애) /e/
Ye Ye veya Yae yae Ye veya Yae(얘) /ye/
E e E (에) /e/
Ye ye Ye (예) /je/
Va Va veya Oa oa Va veya Oa (와) /va/
Ve ve veya Oae oae Wä veya Oae (왜) /wɛ/
Ö ö veya Oe oe Ö veya Oe(외) /ø/
Wɔ wɔ Wɔ (워) /wʌ/ veya /wɔ/
Ve ve Ue (웨) /we/
Vi vi Üe (위) /ɥi/
Ii ıi Ii (의) /ɰi/

 

 

14 tane temel ünsüz:

Hangıl/Korece Harf Önce Güney Korece, sonra Kuzey Korece harflerin adı Uluslararası Fonetik Alfabe Uyarlama (IPA) Örnek
G g Giyɔk (기역), [veya Giyık (기윽)] /ɡ/ 가다, 거기, 고기
N n Niyın (니은) /n/ 누구, 누나
D d Digıt (디귿), [veya Diyıt (디읃)] /d/ 다그다, 다니다,
R/L r/l Riyıl (리을) /r/ veya /l/
M m Miyım (미음) /m/
B b Biyıp (비읍) /b/
S s Siyot (시옷), [veya Siyıt (시읏)] /s/ veya /ʃ/
Ñ ñ İyıñ (veya İyıng) (이응) /ʔ/
C c [veya Dz dz] Ciyıt (지읒) /dʒ/ [veya /d͡z/]
Ç ç [veya Ts ts] Çiyıt (치읓) /tʃ/ [veya /t͡s/]
Kh kh Khiyık (키읔) /kʰ/
Th th Thiyıt (티읕) /tʰ/
Ph ph Phiyıp (피읖) /pʰ/
H h Hiyıt (히읗) /h/

 

 

5 tane çift ünsüz:

Hangıl/Korece Harf Önce Güney Korece, sonra Kuzey Korece harflerin adı Uluslararası Fonetik Alfabe Uyarlama (IPA) Örnek
               K k Sañ giyɔk (쌍기역), [veya Döngiyık (된기윽)] /k/ 까다, 끄다
               T t Sañ digıt (쌍디귿), [veya Döndiyıt (된디읃)] /t/ 뜨다, 따라서
               P p Sañ biyıp (쌍비읍), [veya Dönbiyıp (된비읍)] /p/ 뽀뽀, 삐삐
               S s Sañ siyot (쌍시옷), [veya Dönsiyıt (된시읏)] /s/ veya /ʃ/ 싸다, 쌔다, 쏘가리, 쑤다, 쓰다, 씨
              Č č Sañ Ciyıt (쌍지읒), [veya Dönciyıt (된지읒)] /tɕ/ veya /ʈʂ/ 짜다, 쩌쩌, 쪼다, 쭈그러지다, 찌개
Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

2 Comments

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*