Homepage / Alfabeler / Latin Alfabesi Ne Zaman Kabul Edildi?
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler, Genel

Latin Alfabesi Ne Zaman Kabul Edildi?

Türkler İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte o dönem için İslam kültürünün vazgeçilmez bir parçası sayılan Arap alfabesini kullanmaya başlamışlardı. Yani X. yüzyıldan sonraki yaklaşık 900 yıl boyunca Arap alfabesinin Türkçeye uyarlanmış biçimi kullanıldı.

Harf devrimi öncesinde kullanılan Osmanlı alfabesi de 28 harfli Arap alfabesine ‘p, ç, j’ harflerinin eklenmesiyle oluşturulan 31 harfli bir alfabeydi. Aslında sesli harflerin çokça kullanıldığı Türk diline uygun olmayan bu alfabenin değiştirilmesi yani Alfabe reformu yapılması önerileri ise XIX. yüzyıl ortalarında başlamıştı.

Latin Alfabesine geçiş sürecindeki Cumhuriyet Gazetesi

Yeni Türk Devleti’nin kurulmasıyla birlikte Türk ulusunun kimliğinin ortaya konulmasını ve laikleşmesini, Osmanlı alfabesi nedeniyle Türk dilinin kullanımında ortaya çıkan sıkıntıların kaldırılmasını, o dönemlerde Latin alfabesini kullanan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile yakınlaşılmasını isteyen kişiler alfabe devriminin yapılması isteklerini yoğunlaştırdılar.

Cumhuriyet öncesinde de alfabe devrimi taraftarı olan Atatürk’ün destek vermesi ve tarihimizde ‘Harf devrimi’ olarak isimlendirilen alfabe devrimine liderlik etmesi sayesinde Latin Alfabesinden uyarlanan Türk alfabesi kabul edildi. 1 Kasım 1928 tarih ve 1353 sayılı ‘Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun’un hayata geçirilmesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanılan alfabenin Latin alfabesinden uyarlanan 29 harfli Türk alfabesi olduğu ilan edildi.

Harf devrimine tüm desteğini veren Başöğretmen Atatürk

Kanun Latin alfabesinden uyarlanan alfabenin şeklini belirtiyordu ve bazı istisnalar hariç (bazı resmi dairelerde 1930 Haziranına kadar eski alfabe kullanılabiliyordu) tüm platformlarda yeni Türk alfabesinin kullanılmasının zorunlu olduğunu ifade ediyordu.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*