Homepage / Alfabeler / Kullanılan Alfabeler / Latin Alfabesi Olmayan Harfler
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler, Kullanılan Alfabeler, Türk Alfabeleri

Latin Alfabesi Olmayan Harfler

Latin alfabesi içinde olmayan harfler, günümüzdeki Türk alfabesinin en önemli özellikleri arasında yer almaktadır. Dünyanın bilinen en eski abeceleri arasında bulunan Latin Alfabesi, Cumhuriyet’in ilanından sonra resmi bir şekilde kabul edilmiştir. Ancak harflerin tümü alınmamıştır. Sadece konuşma dilimize uygun olanlar tercih edilmiştir. Latin alfabesi harfleri içinde bazı simgelerin olmadığını görmekteyiz. Bu simge ve semboller bize özgüdür.

Latin Alfabesinde Hangi Harfler Yoktur?

Latin alfabesi kullanan ülkeler denildiği zaman Avrupa’nın çok büyük bir kısmını buna dahil etmek mümkündür. Bunun yanı sıra hem kuzey hem de güney Amerika bölümünde de Latin harfleri dikkat çeker. Bu alfabeyi, Türkiye’de kullanılan harf grupları ile kıyasladığımız zaman bir takım karakterlerin olmadığını görmekteyiz. Örneğin Latin alfabesi içinde Ş harfi yoktur. Bu harf, bize özel bir şekilde abece içine koyulmuştur. Aynı şekilde Ç harfi de söz konusu değildir. Olmayan diğer harfler ise Ö ve Ü olarak karşımıza çıkarken, Ğ ise bir diğer önemli farklılıktır. Buna ek olarak Latin alfabesi içinde büyük İ harfi de bulunmaz.

Türk Alfabesinin Özellikleri Nelerdir?

Latin alfabesi karakterleri, dünyanın büyük bir kısmında benzerlik göstermektedir. Türkiye’de kullanılan abece ise kendisine has olan özellikleri ile dikkat çeker. Türk alfabesi içinde X, W, Q gibi karakterler mevcut değildir. Dil yapımıza uygun olmadığı için bu tip bir uygulamaya gidilmiştir. Bunların yerine ise İ, Ç, Ş, Ü, Ö, Ğ, gibi harfler koyulmuştur.

Latin Alfabesi Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Latin alfabesi kabulü, Türk Tarihi için çok önemli bir olay olarak kabul edilir. Bu harflerin kabulünden önce mevcut konu hakkında yapılan çalışmalara bakmak gerekmektedir. Osmanlı Devleti’nin dağılma ve yıkılma dönümünde okuma yazma bilen sayısını artırmak amacı ile İkinci Abdülhamit zamanında bir takım girişimler söz konusudur. Daha sonra İttihat ve Terakki Partisi de bu hususta çalışmalar yapmışlardır. Devrin koşullarından dolayı başarı bir sonuç alınamamıştır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinden sonra 1928 yılında harf inkılabı ile yeni abeceye geçilmiştir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*