Homepage / Alfabeler / Kullanılan Alfabeler / Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler, Kullanılan Alfabeler, Türk Alfabeleri

Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark

Türk alfabesi ile Latin alfabesi arasındaki farklar çok büyük olmamakla beraber, anlam ve şekil açısından önem arz etmektedir. Türk alfabesi, Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve Cumhuriyetin kurulması ile beraber kullanılmaya başlanmıştır. Konuştuğumuz dilin yapısına en uygun abece olma özelliği ile dikkat çekmektedir. Latif alfabesi özellikleri kısaca bilindiği zaman, aradaki farkın ne boyutta olduğu rahatlıkla anlaşılabilir.

Latin Alfabesi Nedir?

Dünya üzerinde şu an için kullanılan en yaygın abecelerden birisi Latin olarak adlandırılmaktadır. Kökenine baktığımız zaman eski Yunan medeniyeti dönemine kadar uzanmak gerekmektedir. Ondan önce ise Fenikeliler tarafından bulunan ilk alfabeye kadar dayandığını söylemek lazım. Bu açıdan bakıldığı zaman oldukça eskidir. İçinde 23 farklı harf bulunmaktadır. Küçük ve büyük harflerin yazılışı farklılık göstermektedir. Türklerin daha önce kullandığı Uygur ve Göktürk alfabesi ile bir benzerliği söz konusu değildir.

Türk Alfabesi Nedir?

Latin alfabesi kullanan diller arasında Türkçe de yer almaktadır. Osmanlı Devleti’nin son döneminde Latin harfleri konusu gündeme gelmiş ancak bu konuda bir gelişme yaşanmamıştır. İlk defa Saha Yakut Türkleri 1917 yılında Latin alfabesi kullanmıştır. Bunun sonrasında ise 1920 yılında Azerbaycan Türkler, bu konuda bir takım çalışmalara imza atmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile beraber artık resmi olarak Latin Türk alfabesi tercih edilmiştir. Bu alfabede 29 harf yer alır. 8 harf ünlüdür.

İki Alfabe Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türklerin 1928 yılından önce Soğd, Göktürk, Uygur, Kiril Alfabesi gibi harf topluluklarını kullandığı bilinmektedir. Latin harfleri ile tanışmaları resmi olarak 1928 yılında olmuştur. Türkler, bu alfabeyi kendilerine uyarladıkları için arada bir takım farklar vardır. Türklerin kullandığı abece içinde İ, Ş, Ü, Ö, Ğ, Ç gibi harfler söz konusudur. Bunun yanı sıra Türk alfabesinde, bazı Latin harflerinin olmadığını görmekteyiz. Örnek olarak W, X ve Q gibi harfler bizde yoktur. Çünkü kullandığımız Türkçede bu harflerin tam olarak karşılığı bulunmamaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman Latin ve Türk alfabeleri arasında son derece büyük farkların olduğunu söyleyebiliriz.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*