Homepage / Alfabeler / Kullanılan Alfabeler / Latin Alfabesine Geçişin Faydaları
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler, Kullanılan Alfabeler, Türk Alfabeleri

Latin Alfabesine Geçişin Faydaları

Latin alfabesi kullanmanın faydaları arasında global bir dile hakim olmanın kolaylaşması gelmektedir. Pek çok toplum Latin alfabesini kendi kültürüne göre yorumlamış ve değiştirmeler yapmış olsa da temelinde birçok harfin aynı olması yeni bir dil öğrenmeyi de kolaylaştırmaktadır.

Mart 1917 senesine bulunan bu yazı sistemini geliştiren kişi S.A. Novgodov isimli dilbilimci olmuştur. Yakut Türk yazısını geliştiren dilbilimci Latin alfabesinin de temelini bu sayede atmıştır. Ardından farklı birçok toplumu da etkisi altına alan latin alfabesi 23 harften oluşmaktadır. Ancak farklı ülkeler yeni harf eklemeleri ya da çıkarmaları yaparak kendi kültürlerine göre alfabede bazı düzenlemeler yapma gereği duymuştur.

Neden Latin Alfabesine Geçildi?

Latin alfabesine geçişin nedenleri arasında Türk aydınlarının yol gösterici çıkarımları yatmaktadır. Müslüman olduktan sonra uzun bir dönem Arap harflerini kullanan Türker, okuma yazma öğrenmenin zorluğu hakkında sık sık şikayetler bulunmaktadır. Bu konuda bir yenilik yapılarak okuma yazmanın kolaylaştırılmasını isteyen Türk aydınlar Latin alfabesine geçişin gerekli olduğunu dile getirmişlerdir.

Latin Alfabesinin Önemi Nedir?

Latin alfabesinin amacı, harf inkılabı döneminde okuma yazma oranını arttırmak ve dilin öğrenilmesini kolaylaştırmaktır. Türkler açısından Latin alfabesinin en büyük önemi de Türklerin kullandığı yazı sistemleri arasında, dini inanç doğrultusunda benimsenmemiş tek alfabenin Latin alfabesi olmasıdır. Bu nedenle bir devrim niteliğinde olduğunu söyleyebileceğimiz alfabeyi kullanan ilk Türk topluluğu ise Yakut Türkleri olmuştur. Ayrıca Sibirya ve Kafkasya bölgesinde yaşayan Türkler de bu alfabeyi ilk kullanan topluluklar arasında sayılabilir.

Harf Devrimi Ne Zaman Kabul Edildi?

Harf inkılabı öncesi ve sonrası meydana gelen değişimler, Türkiye’nin yeni Cumhuriyet’ten sonra attığı yenilikçi hareketlere bir örnektir. Harf inkılabı da 1 Kasım 1928 senesinde kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra Türk alfabesinin gelişim ve benimsenme süreci başlamaktadır. Ancak zaten latin alfabesi 1920’li yılların başında benimsenmeye ve yazı dili olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Harf devriminin önemi kısaca anlatmak gerekirse zorlu Arap alfabesinden kurtulmayı sağlaması ve daha yenilikçi, global bir ülke olan Türkiye’yi daha modern göstermesidir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

One Comment

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*