Homepage / Alfabeler / Alfabelerin Oluşumu / Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler, Alfabelerin Oluşumu, Alfabelerin Özellikleri, Kullanılan Alfabeler

Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık

Latin alfabesinin son şekli hakkında bilgi edinmek için öncelikle alfabenin ilk dönemlerine inmek gereklidir. Antik Roma tarafından geliştirildiğini söyleyebileceğimiz alfabe eski Yunan alfabesi ile çok sayıda ortak özelliğe de sahiptir.

Latin Alfabesinin Tarihsel Gelişimi Nasıldır?

Günümüzde kullandığımız modern Latin alfabesini geliştiren alfabe aslında Fenike alfabesidir. Romalılar da bunu benimseyerek Latin alfabesini türetmiştir. 23 harften oluşan bu alfabeyi Türklerden ilk kullananlar Yakut Türkleri olmuştur. Latin alfabesini ilk kullanan dil de Eski Latincedir. Etrüsk alfabesi zamanla evrimleşerek son hali olan Latince alfabesi halini almıştır ve bunu geliştiren uygarlık da Romalılar olmuştur. Dünyada en yaygın dil olarak kullanılan Latin alfabesi Türkler için de önemli bir yere sahiptir. Kafkasya ve Sibirya içerisinde yer alan Azerbaycan Türkleri de bu alfabeyi ilk kullananlar arasındadır.

Latin Alfabesine Türkiye Nasıl Geçmiştir?

1928 yılındaki Harf inkılabı ile latin alfabesine geçen Türkiye aslında 1920’li yılların başında bu alfabeyi benimsemeye de başlamıştı. 1850’li yıllara baktığımız zaman neredeyse tüm Türk aydınlarının Fransızca diline hakim olması yazışmalarını da Fransızca yapmayı gerektiriyordu. Latin alfabesini kullananların sayısı da bu nedenle artmaya başlamıştı. Özellikle Batı kültürü hayranlığı ve Avrupa’nın üstünlüğü fikri de alfabeye olan ilgiyi arttırdı. Ancak arap alfabesinin zorluğu ve okuma yazmayı güçleştiriyor olması en büyük nedenlerden biriydi. Bu nedenle harf devriminden sonra latin alfabesine tamamen geçilmiş oldu.

Latin Alfabesinin Dünyadaki Önemi Nedir?

Günümüzdeki devlet biçimlerine ve kültürlere baktığımızda modern dünyada en çok kullanılan alfabenin latin alfabesi olduğunu görmek mümkündür. Kendi alfabelerinin kullanan devletlerin bile dünya ile iletişime geçmek için bu alfabeyi kullanmak durumunda olduğunu görebiliriz. Buna örnek vermek gerekirse Çin ve Arap Devletleri bunun başında gelmektedir. Dünyanın en yaygın dillerinden biri olan İngilizce de latin alfabesiyle oluşturulmuş bir dildir.

Dünyada yaşayan insanların ve ülkelerin çoğu tarafından kullanılmakta olduğunu söyleyebileceğimiz alfabe Türkiye açısından da önemlidir. Çünkü hiçbir dini bağlantı olmadan Türk toplumlarının ilk kez kabul ettiği alfabe latin alfabesi olmuştur.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*