Homepage / Alfabeler / LSF Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

LSF Alfabesi

LSF Alfabesi, duyma engelli kişiler tarafından kullanılan bir işaret dilinin alfabesidir. LSF kısaltmasının açılımı ise ‘langue des signes française’ olarak verilebilir. Bu ifade İngilizceye French Sign Language ve Türkçeye Fransız İşaret Dili olarak çevrilebilir. İşaret alfabelerinin gelişmesi ve yaygınlaşması açısından çok önemli bir alfabedir. Çünkü tüm dünyada sistemli olarak kullanılan, grameri olan bir alfabe olarak kullanılan ilk alfabe LSF alfabesidir.

Tarihteki uzun dönemler boyunca manastırlarda kalan işitme engelliler ve diğer manastır toplumları tarafından kullanılan işaret dili, sistemli bir hale gelmemiştir. 15.yüzyıldan itibaren Avrupa manastırlarında kullanılan günümüzdeki Latin alfabesi için geliştirilmiş olan işaret dili, ilk olarak İspanyol rahipler tarafından geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Eski Latinceyi temsil etmek için kullanılan işaret dili de kullanılmıştır ama tarihi ve kökeni net değildir. Kullanılan bu dillerin ve fikirlerin etkisi 1500’lü yıllardan itibaren kendisini göstermeye başlamıştır. Çeşitli bilim adamları ve fikir adamları tarafından üretilen fikirler sonucunda, dilin esas olarak jestlerden türediği ve işitme engellileri bir araya getiren bir kurumda, okulda sağlıklı olarak geliştirilebileceği teorisi geliştirilmiştir. LSD alfabesi, İspanyol rahiplerin kullandığı işaret diline yapılan uyarlamalarla 1770’li yıllardan itibaren Fransa’daki okullarda kullanılmaya başlamıştır. İlk olarak Paris’teki Charles-Michel de L’Épée okulu tarafından kabul edilen ve kullanılmaya, işitme engellilere öğretilmeye başlanan LSF alfabesi, zamanla Paris’teki işitme engelliler topluluğu arasında ve Fransa’daki diğer okullarda ve işitme engelliler topluluklarında kullanılmaya başlamıştır.

İki el kullanılan Türk işaret dili alfabesi

İki el kullanılan Türk işaret dili alfabesi

1817 yılında okyanusu aşan bir Fransız işaret dil bilimcisi tarafından ABD’ye taşınan LSF Alfabesi, Thomas Gallaudet tarafından kurulan ve sadece işitme engellilere eğitim veren ilk okul olan okulda kullanılmaya başlamıştır. Bu şekilde tüm dünyaya yayılan LSF alfabesi, günümüzde kullanılan işaret dillerinin gelişmesini sağlayan bir öncü durumunda bulunmaktadır. Tabi farklı dillerin fonetik yapıları nedeniyle bazı değişikliklere uğrayarak kullanılmıştır. Hatta tek elin kullanıldığı bu alfabe, iki elin kullanıldığı işaret dillerinin de ortaya çıkmasını sağlayan değişikliklere uğramıştır.

Parmak alfabesi ya da işaret dili alfabesi olarak adlandırılan alfabeler, temel olarak el kullanılarak havaya, boşluğa çizilen harflerin karşı taraftaki kişi tarafından takip edilmesi sistemine dayanır. LSF alfabesi yani Fransız İşaret Dili tek el kullanılarak hayata geçirilen bir alfabedir. Aynı şekilde Amerikan ve İrlanda parmak alfabeleri de tek elle kullanılmaktadır. Ama İngiltere, Galler, İskoçya, Eski Yugoslavya ve Türk işaret dilleri iki elle kullanılan alfabelerdir. Bunun dışında Etiyopyaca hecelemelerinde ve Korece Hangul yazı sisteminin kullanılmasında, Arap alfabesine dayanan işaret dilinin kullanılmasında, Çin, Devanagari, Japon, Yunan, İbrani, Tay ve Rus gibi farklı alfabelere sahip olan dillerin işaret dili haline dönüştürülmesinde farklı uygulamalar vardır.

Uluslararası İşaret Dili olarak bilinen International Sign Language ya da ‘Gestuno’ ise tam olarak bir dil sayılmaz. Yani herhangi iki ülkeden gelen iki insanın bu işaret dilini kullanarak anlaşması mümkün olmayabilir ama yardımcı olacaktır. Hatta Dünya İşitme Engelliler Federasyonu ya da İşitme Engelliler Olimpiyatlarında kullanılan, referans olarak kabul edilen bir işaret dilidir. Kökeni ise 1951’de Dünya İşitme Engelliler Federasyonu toplantısında böyle bir fikrin ortaya atılmasına dayanır. 1973 senesinde kurulan bir komisyon, oluşturulmak istenen yapay işaret dili yani Uluslararası işaret dili üzerinde çalışmalar yapmıştır. Çok sayıda ülkede kullanılan ve farklı ülkelerdeki işitme engellilerin anlayabileceği işaretler bir araya getirilmiş, Uluslararası İşaret Dilini standartlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Bu komisyon yaptığı çalışmalar sonrasında 1500 kadar işaretten oluşan bir kitap yayınlamıştır. Ama Gestuno ya da Uluslararası İşaret Dili olarak bilinen sistemin gerçek dillerde olduğu gibi somut dilbilgisi kuralları yoktur.

Uluslar arası işaret dili alfabesi

Uluslararası işaret dili alfabesi

Sonuç olarak işaret dilleri tam olarak evrensel bir haline getirilememiştir. Ama yöresel olarak kullanılan işaret dilleri ve Uluslararası İşaret Dili için yapılan çalışmalar, işitme engellilerin daha kolay bir şekilde anlaşmasını sağlayan sistemlerin oluşmasını sağlamıştır. Tabi işitme engelli olmayan kişiler de işaret dilini, parmak alfabesini öğrenerek işitme engellilerle kolay bir şekilde anlaşabilmektedir. Günümüzde Kanada Quebec, Batı Afrika, Orta Afrika ve tabi ki Fransa’da bulunan yaklaşık 3,5 milyon kişi tarafından kullanılan Fransız İşaret Dili yani LSF Alfabesi de, bu duruma gelinmesini sağlayan, öncü olan alfabe olarak çok önemli bir sistem olarak kabul edilmelidir.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*