Homepage / Alfabeler / Maji Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Maji Alfabesi

Maji kelimesi, Türkçe karşılığı tam olarak bulunamayan, tek bir kelime ile ifade edilemeyen anlamlar içeren bir sözcüktür. Ama temel olarak maddenin açıklanamayan bir boyutunun olduğunun düşünülmesi, varlıklar arasında farklı boyutlarda ve psiko-fizyolojik alanlarda ilişki kurulması olarak anlatılabilir. Tüm insanlık tarihinde yer alan uygulamalar arasında majikal uygulamalar ya da bunlardan bahseden hikâyeler yer alır. Örneğin Eski Mısır’daki Tanrılar ve güçleri, kültürlerinde akupunktur bulunan toplumlar bedendeki sağlığı ilgilendiren enerji akımları ile uğraşırlar, eski Mezopotamya, Aztek, İnka, Asur gibi uygarlıklarda da majikal uygulamaların, yaptırımların izine rastlanır. Tüm kültürlerde ve uygarlıklarda bu tür uygulamaların yeri vardır. Bu uygulamalar çoğu sefer büyü ya da sihir yapmakla karıştırılan, genellikle ağır yaptırımlarla karşılaşılan uygulamalardır.

Maji uygulamalarının doğaya uygun uygulamalar olduğu düşünülür. Majisyenler doğanın yanı sıra tüm evrenin farklı enerjiler barındırdığını bilen, hareket halindeki enerjiyi kendi iradesi doğrultusunda kullanmayı başaran kişilerdir. Örneğin ak maji olarak adlandırılan yani insanlara yarar sağlaması amacıyla yapılan maji uygulamalarından şifacılık uygulamaları, melekler olarak bilinen enerji varlıklarını çağırmayı, ruhani gelişim sağlamayı hedefler. Bu uygulamaların yapılması için ise bazı ritüellerin yerine getirilmesi, bazı araçlardan faydalanılması gerekir. Bu işlemler sırasında kullanılan alfabeye de Maji alfabesi isminin verildiği görülür. Bu alfabe aslında Melek dili ya da Enokyan alfabesi olarak bilinen alfabedir. Alfabelerin oluşması ise Hz.İsa’nın öldüğü ve Hristiyanlık hakkında ciddi araştırmaların yapıldığı dönemlere dayanır. Bu sırada yapılan Melek hükümdarlıkları çalışmaları ve İbrani alfabesinin değiştirilerek Enokyan alfabesinin oluşturulduğu düşünülmektedir. Bu alfabe melek ve Tanrı sembolleri içeren bir alfabe olarak kabul edilir.

Enokyan Alfabesi

Enokyan Alfabesi

Enokyan Maji sistemi olarak isimlendirilen sistem de oldukça karmaşık bir dil ve Maji alfabesi olarak adlandırılan yazı sistemini içerir. 1580’li yıllarda Dr. John Dee ve Edward Kelley tarafından geliştirilmişlerdir. Bu sistemin onlara bedensiz varlıklar tarafından (Hristiyan oldukları için melekler tarafından) tebliğ edildiği düşünülür. Tabi farklı alfabeler kullanılarak, örneğin Runik alfabe kullanılarak yapılan majikal uygulamalar da vardır. Ama bu şekilde bakıldığında, tarihte yer alan ve hemen hepsi maji uygulamaları yapmış olan uygarlıkların tamamının kullandığı alfabeler Maji alfabesi olarak kabul edilebilir. Bu da tarihteki tüm alfabeler demektir. Bu olamayacağına göre, Maji uygulamalarını sistemleştiren Enokyan Maji sistemi ve kullanılan alfabeyi Maji alfabesi olarak nitelendirmek çok daha mantıklı olacaktır. Ama genellikle tılsımların yapılmasında kullanılan birçok alfabenin Maji alfabesi olarak adlandırıldığı görülebilir.

Enokyan dili ve alfabesi, titreşimler ve fonetik üzerine kurulu olan bir dil ve alfabedir. Hatta birçok kelime mantra şeklinde okunmaktadır. Yani sadece yazılması, söylenmemesi istenen etkiyi elde etmek için yeterli olmayabilir. Örneğin gazetede bir yangın haberinin verildiği bölümde geçen ‘yangın’ kelimesi ile aynı ortamda bulunduğunuz kişinin ‘yangın’ diye bağırması çok farklı etkilere ve tepkilere yol açacaktır. Bu nedenle Enokyan alfabesinden esinlenerek hazırlanan Maji sistemi ya da Maji alfabesi ile yazmak, Majikal uygulamalar ile varılmak istenen sonuca ulaşılmasını sağlamayabilir. Majikal sistemde metin içerisinde yer alan kelimelerin seslendirilmesinde hatalar yapılması da istenilen sonuca ulaşılmasını engelleyebilir. Maji alfabesi ya da Enokyan alfabesi ile hazırlanan metinler, doğaüstü olarak kabul edilen varlıkların davetlerini içermektedir. Dolayısıyla bu kelimelerin ne şekilde okunacağı, ne şekilde seslendirileceği çok önemlidir. Ama son 400-450 yıllık zaman dilimi içinde Enokyan dilinde ve Enokyan alfabesinde de küçük değişiklikler olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla Majikal uygulamaların faydasına inanan ve bu uygulamalar sonrasında istediği sonuçlara ulaşmak isteyen kişiler, Maji alfabesindeki harflerin ve metinlerde yer alan kelimelerin ne şekilde telaffuz edildiğini doğru şekilde öğrenmek zorundadırlar. Ancak bu şekilde inandıkları, hedefledikleri sonuçlara ulaşmaları mümkün olacaktır.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*