Homepage / Alfabeler / Makedon Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Makedon Alfabesi

Makedon alfabesinden bahsedebilmek için, kısa şekilde olsa da Makedoncadan yani Makedon dilinden söz etmek gerekir. Makedon dili, Rusça, Sırpça, Slovence, Bulgarca gibi Slav grubu dillerinden bir tanesidir. Fazla tanınmamasının sebebi ve çoğu zaman Slav dilleri arasında akla gelmemesinin sebebi, gelişim sürecinin biraz sancılı olması, 19.yüzyıla kadar çok etkin bir şekilde varlığını gösterememesi ve ancak 2.Dünya Savaşı sonrasında özgür şekilde gelişme imkânı bulabilmesidir.

Şu anda kullanılan 31 harfli Makedon alfabesinin atası, dokuzuncu yüzyılda oluşturulan Glagoliça alfabesi olarak bilinir.

Şu anda kullanılan 31 harfli Makedon alfabesinin atası, dokuzuncu yüzyılda oluşturulan Glagoliça alfabesi olarak bilinir.

Makedonca, beşinci yüzyıl civarlarında Balkanlara yerleşmeye başlayan bazı Slav toplulukları arasında gelişmeye başlayan bir dil olmuştur. Dokuzuncu yüzyıl civarına gelindiğinde ise yazı dili olarak kullanılmaya başlamıştı. Makedoncanın edebiyat dili olarak kullanılmaya başlaması, gelen rica üzerine Bizans Çarı’nın Slav dili üzerine çalışmakla görevli olarak Selanik’te yaşayan Kiril ve Metodiy kardeşleri bölgeye göndermesi ile başlamıştır. Bu kardeşler, özellikle halka Hristiyanlığı tanıtacak kitapları Makedonca’ya çevirmeden önce, Glagoliça adı verilen ve 38 harften oluşan bir alfabe oluşturmakla işe başlamışlardır. Böylece Makedon dili ve edebiyatı gelişmeye başlamıştır. Onların öğrencileri de kurdukları Ohri Gölü kenarındaki Ohri Okulu ile dilin gelişmesini, bazı kitapların bu dile çevrilmesini ve özgün eserler verilmesini sağlamışlardır. Ama Ortaçağ’daki savaşlar, Kilise’nin ikiye bölünmesi, Slavların Katolik ve Ortodoks olarak ikiye ayrılmaları, Makedon dilinin gelişimini yavaşlatmış hatta durdurmuştur. 12 Adet Slav Dilinden birisi olan Makedonca, özellikle Yunan ve Bulgar kiliselerinin ve çeşitli Slav devletlerinin baskısı altında kalmış, ayrı bir dil olarak değil, başka Slav dillerinin lehçesi olarak gösterilmiş ve neredeyse unutulmuş, etkinliğini yitirmiştir. Yine de farklı din, siyaset ve kültür koşullarının etkisi altında bir miktar gelişmiş, 16 ile 19. Yüzyıllar arasında yazılmış olan elyazmaları da Makedon dilinin yazılı olarak kullanılmasının ve gelişiminin örnekleri olmuşlardır.

19. ve 20. Yüzyıllardaki bazı yazarlar ve akademisyenler, yayınladıkları bazı kitaplar ve sözlüklerle dilin halk dili halinden çıkarak yazı dili haline dönüşmesini sağlayacak olan çabalar göstermiş, Makedon halkını bilinçlendirmeye çalışmışlardır. Yazılan kitaplar ve diğer yayınlar, Bulgar, Sırp ve Yunan propagandalarından kurtulmak gerektiğini ve Makedon milli özelliklerini taşıyan bir kültür ve milli edebiyat inşa edilmesi gerektiğini işaret ediyordu. Ama bu hedefe 2.Dünya Savaşı sonrasında kurulacak olan bağımsız Makedon devletine kadar ulaşmak mümkün olmamıştır. 2.Dünya Savaşı sonlarında Yugoslavya Nazi Almanyası’nın egemenliği altında bulunuyordu. 1944 yılının Ağustos ayında Prohor Pçinski Manastırında toplanan Makedonya Halkı Temsilcileri, Makedon dilinin devletin resmi dili olmasını kararlaştırmışlardı. Makedon Alfabesi de bundan kısa süre sonra resmi olarak kabul edilmiş ve kurulan özel bir komisyon imla kurallarını belirlemiştir.

Makedon alfabesi 1944 yılında kabul edilmiş ve imla kuralları kısa sürede açıklanarak Makedon halkı tarafından kullanılmaya başlamıştır.

Makedon alfabesi 1944 yılında kabul edilmiş ve imla kuralları kısa sürede açıklanarak Makedon halkı tarafından kullanılmaya başlamıştır.

Kısacası zor ve sancılı bir süreçten geçen Makedon dili ve alfabesi, 2.dünya Savaşı’ndan sonraki kısa sayılabilecek süreçte, diğer Slav dillerinin yüzlerce yılda geldiği konuma gelmeye çalışmaktadırlar. Ama kültürel alanlardaki faaliyetlerin yoğunluğu, şair ve yazarların özverili aynı zamanda istekli çalışmaları sayesinde, yazı dili ve alfabesi olarak oldukça başarılı bir konuma gelmiştir.

Makedon Alfabesi, Kiril Alfabesinden esinlenerek oluşturulmuş olan bir alfabedir. Toplam 31 harften oluşmaktadır. Ülkede Latin Alfabesi de kullanılsa da, asıl kullandıkları alfabe dokuzuncu yüzyılda oluşturulan alfabenin son şekli olan (Kiril alfabesinin atası) ve Makedon alfabesi olarak isimlendirilen 31 harfli alfabedir. Ülkede yerleştirilmiş olan önemli belirti ve sokak tabelaları, ya her iki alfabe birlikte kullanılarak ya da sadece Makedon alfabesi kullanılarak yazılır. Genel olarak dilin yazımında kullanılan alfabe fonetik yapıda bir alfabedir, her harf ve her kelime yazıldığı gibi okunur. Çok ender durumlarda ve bazı kurallar çerçevesinde, sadece bazı kelimelerin farklı şekilde telaffuz edildiği görülebilir.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*